3 września o godzinie 9.00 na  dziedzińcu zebrali się uczniowie naszej szkoły. Pogodny poranek sprzyjał wakacyjnym wspomnieniom. Obok swoich uczniów stanęli wychowawcy, a w słonecznej części dziedzińca pozostali nauczyciele. Rozmowy umilkły, został wprowadzony poczet sztandarowy i wszyscy zaśpiewali hymn. Jako pierwszy głos zabrał pan dyrektor Wojciech Banasiak, który powitał nauczycieli, uczniów oraz gości: panią Jolantę Pietrusiak- wiceprzewodniczącą Rady Powiatu w Kutnie, pana Krzysztofa Debicha-Starostę Kutnowskiego i panią Ewę Witkowską- przewodniczącą Rady Rodziców. Pan dyrektor zauważył, że nasza placówka  to jedna z najlepszych szkół zawodowych w regionie. Kształci  się w niej 480 uczniów- w tym 126 w klasach I. W tej szkole młodzież może czuć się bezpiecznie i rozwijać swoje zdolności. W tym roku będą realizowane dwa projekty edukacyjne współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej: ,,Gotowi do pracy” i ,,Erasmus+” , którego uczestnicy wyjadą na praktyki do Włoch. Na koniec pan dyrektor Wojciech Banasiak złożył życzenia nauczycielom i rodzicom uczniów - zdrowia, satysfakcji i powodów do dumy, młodzieży- aby ich osiągnięcia były źródłem szczęścia i radości.

Galeria zdjęć z uroczystości.

Następnie głos zabrali goście. Pan Krzysztof Debich- Starosta Kutnowski podkreślił, że nauka to inwestycja w siebie, bowiem poziom wykształcenia w sposób istotny wpływa na poczucie zadowolenia w wieku dojrzałym. Warto więc uczyć się przez całe życie. Pani Jolanta Pietrusiak- wiceprzewodnicząca Rady Powiatu wskazała na wysoki poziom kształcenia reprezentowany przez szkołę, a pani Ewa Witkowska- przewodnicząca Rady Rodziców przypomniała, że uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia. Absolwent ZS nr3 im. W. Grabskiego  i asystent posła na Sejm RP pana Tadeusza Woźniaka- Janusz Kołodziejski złożył życzenia wszystkim zgromadzonym i odczytał list od posła pana Tadeusza Woźniaka.

List od pana Krzysztofa Debicha - Starosty Kutnowskiego
List od pana Marka Michalaka - Rzecznika Praw Dziecka
List od pana Tadeusza Woźniaka - posła na Sejm RP

Następnie pan dyrektor przedstawił nowych pracowników- panią Martę Bednarek nauczycielkę matematyki i pana Andrzeja Grzegorka-nauczyciela wf-u oraz zaprezentował wychowawców nowych oddziałów:

  • panią Joannę Maruszewską wych. I ATL,
  • panią Agnieszkę Drapińską wych I BTL/TH,
  • panią Ewę Szymczak wych. I TOR,
  • panią Dorotę Chojnacką wych. I TE/TOŚ,
  • pana Radosława Galusa wych. I TI.

Pan dyrektor przypomniał, że obecny rok szkolny ogłoszony został przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Rokiem Niepodległej. W związku z tym 9 listopada o godzinie 11:11 w całej Polsce wszyscy uczniowie będą śpiewać hymn. Nasza szkoła aktywnie uczestniczy w wydarzeniach związanych z obchodami stulecia niepodległości Polski.

Pan dyrektor poinformował, że grupa prymusów oraz uczniowie klasy III TOŚ w nagrodę za najwyższą średnią ocen, a uczniowie klasy II TOŚ za wzorową frekwencję otrzymają  klucze do szafek. 

Na zakończenie części oficjalnej głos zabrał pan Piotr Bielicki- nauczyciel historii, który przedstawił referat  o tragicznych wydarzeniach mających miejsce 1 września 1939r. Przypomniał to o czym nam nigdy zapomnieć nie wolno, ale wskazał też na miejsce Kutna w dramatycznych dziejach II wojny światowej.

Uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego dobiegła końca. Uczniowie z wychowawcami udali się do klas. Jutro odbędą się pierwsze po wakacjach lekcje...