Uprzejmie informuję, że 11 września 2018 roku  (wtorek) 
od godz. 1030w szkole wydawane będą świadectwa dojrzałości 
z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w sesji poprawkowej 2018. 

Po odbiór świadectw należy zgłaszać się osobiście 
z dokumentem tożsamości.

mgr inż. Wojciech Banasiak
Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego

Kutno, dnia 07 września 2018 r.