12 października w naszej szkole obchodzono Dzień Edukacji Narodowej. W sali gimnastycznej zgromadzili się nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz oczywiście uczniowie. Na uroczystość przybyli również znamienici goście: pan Krzysztof Debich- Starosta Kutnowski, ksiądz dr Jerzy Swędrowski – dziekan parafii pw. św. Wawrzyńca w Kutnie, pan Adrian Zieliński i pan Janusz Kołodziejski z biura poselskiego pana Tadeusza Woźniaka – posła na Sejm RP oraz przedstawiciele Rady Rodziców- pani Ewa Witkowska i pani Bożena Pasińska. Ważnym i miłym wydarzeniem było przybycie na uroczystość emerytowanych nauczycieli naszej szkoły: pani Barbary Kierszki, pani Barbary Kazimierczak- Nowak, pani Stanisławy Fangrat, pani Janiny From, pani Janiny Strojeckiej, pani Marii Sulej, pana Zygmunta Pietrzykowskiego, pana Jana Żebrowskiego i pana Czesława Nowaka.

Pan dyrektora Wojciech Banasiak powitał wszystkich serdecznie i przypomniał, że 14 października obchodzony jest jako dzień upamiętniający dokonania Komisji Edukacji Narodowej, ale też święto, w którym szczególne podziękowania należą się nauczycielom, pracownikom szkoły, uczniom i ich rodzicom. Komisja Edukacji Narodowej to pierwsze w Polsce, a także w Europie, Ministerstwo Oświaty Publicznej powołane 245 lat temu- 14. października 1773r. Z jej dziedzictwa czerpano przez cały wiek XIX, nawiązywano również do niego po odzyskaniu niepodległości. Dokonania tej instytucji są wybitne. Pan dyrektor Wojciech Banasiak podkreślił, że kadra nauczycielska wykształcona i wychowana w oparciu o ideały i zasady wypracowane przez Komisję kontynuowała swą działalność długo po utracie przez Polskę niepodległości, przyczyniając się do przetrwania ojczystego języka i polskiej kultury. Obecnie obchodzony ,,Rok Niepodległej” sprzyja kultywowaniu pamięci o tym niezwykłym dokonaniu polskiej myśli oświeceniowej, rozświetlającej mroki zaborów aż do chwili odrodzenia państwowości.
Następnie pan dyrektor podziękował nauczycielom i pracownikom szkoły za zaangażowanie w pracę, wyrozumiałość, cierpliwość i wrażliwość. Kolejne słowa skierowane były do uczniów- pan dyrektor podkreślił jak ważna jest ich kreatywność. Rodzice stali się adresatami podziękowań za wszelką pomoc w realizacji wychowawczej i dydaktycznej misji szkoły. Pan dyrektor złożył wszystkim życzenia radości, spokoju i zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.

Galeria zdjęć DEN

Ten dzień sprzyja wyrażaniu uznania i sympatii pracownikom oświaty. Do naszej szkoły dotarły życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej od pani Ireny Marii Lesiak- dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Skierniewicach, od pana Wiesława Antoniaka i pana Janusza Kaczmarka z Zarządu Powiatowej Ligi Obrony Kraju w Kutnie, od pana Mariusza Kozarskiego z Zarządu Oddziału Międzygminnego ZNP w Kutnie oraz od wielu innych instytucji współpracujących z naszą szkołą. 

Wiele ciepłych słów powiedzieli do naszej szkolnej społeczności zaproszeni goście: pan starosta Krzysztof Debich, ksiądz doktor Jerzy Swędrowski, pan Janusz Kołodziejski i pani Ewa Witkowska. Za trud nauczycielskiej pracy w imieniu swoich koleżanek i kolegów podziękował Damian Pietrzak- przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.
Nasi nauczyciele są doceniani przez władze państwowe i powiatowe. Pani Mirosława Pietrzykowska na wniosek dyrektora szkoły otrzymała Medal Złoty za Długoletnią Służbę oraz nagrodę Łódzkiego Kuratora Oświaty. Pani wicedyrektor Henryka Engel i pani Dorota Chojnacka otrzymały Medal Komisji Edukacji Narodowej. Nagrodę Starosty Kutnowskiego otrzymali: pani wicedyrektor Henryka Engel, pan Piotr Kubicki i pan Robert Wilczyński.

Za osiągnięcia w pracy dydaktycznej oraz zaangażowanie w realizację zadań służących kształtowaniu pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym nagrodą dyrektora szkoły zostali wyróżnieni następujący nauczyciele: pani Iwona Smolińska – wicedyrektor szkoły, pani Dorota Chojnacka, pani Luiza Collins, pani Agnieszka Drapińska, pan Radosław Galus, pani Magdalena Golonka, pani Anna Janiak, pan Grzegorz Jaskułowski, pani Ewa Kowalik, pani Monika Kozarska, pani Sylwia Kubiak, pani Renata Kubicka, pani Joanna Maruszewska, pani Anna Peda, pani Halina Sankowska, pani Agnieszka Sędkowska, pani Agnieszka Smolarczyk, pani Katarzyna Szczepaniak, pan Piotr Szutoczkin, pani Ewa Szymczak, pani Magdalena Trzeciak – Jóźwiak.

Pan dyrektor nagrodził również pracowników administracji i obsługi: panią Annę Bryl, panią Magdalenę Stawirowską, panią Annę Gołębiewską, panią Beatę Iwaniak oraz panią Albinę Sudomir, panią Mariolę Ignaczak, panią Beatę Szymczak, panią Teresę Wróblewską, panią Krystynę Andrzejczak,pana Krystiana Biernackiego, pana Sławomira Błaszczyka, pana Grzegorza Gawrońskiego.

Na zakończenie części oficjalnej pan dyrektor Wojciech Banasiak powiedział: ,,Jeszcze raz życzę wszystkim nauczycielom samych sukcesów w pracy, nieustającej aktywności i kreatywności. A nam pozostałym, byśmy dorównali Wam w szlachetności, poświęceniu i nieustającej dążności do rozwijania talentów naszych uczniów.”

Po tych słowach przyszedł czas na życzenia i kwiaty od młodzieży. Ten wzruszający moment poprzedził część artystyczną- kabaret. Szkolna społeczność wysłuchała piosenek przygotowanych na tę okazję oraz zapoznała się ze znaczeniem niektórych imion.
Program artystyczny przygotowany został przez Samorząd Uczniowski pod kierunkiem pani Mirosławy Pietrzykowskiej, przy współpracy z paniami: Sylwią Kubiak, Agnieszką Sędkowską, Moniką Kowalską, Lilią Marciniak i Agnieszką Drapińską.

Na zakończenie warto dodać, że obchody Dnia Edukacji Narodowej dla niektórych nauczycieli trwały nieco dłużej. Pani Mirosława Pietrzykowska otrzymała Medal Złoty za Długoletnią Służbę 11 października, w obecności pani minister Anny Zalewskiej, w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie, a nagrodę Łódzkiego Kuratora Oświaty- 17 października w Łodzi. Pani wicedyrektor Henryka Engel i pani Dorota Chojnacka odebrały Medale Komisji Edukacji Narodowej również 17 października w Łodzi podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Edukacji Narodowej.