Obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości i ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,, Rok Niepodległej" zachęcają do odkrywania przeszłości naszego kraju poprzez poznawanie dziejów  miasta i jego mieszkańców. Spotkania z regionalistami, odczytywanie starych dokumentów, odwiedzanie miejsc naznaczonych przez historię może dostarczać wiedzy i satysfakcji.Uczniowie naszej szkoły od roku szukają informacji o Wojciechu Rychtelskim, który zginął podczas rozbrajania Niemców w listopadzie 1918r. i o kutnowskim społeczniku, lekarzu, polityku- doktorze Antonim Troczewskim. 16 października udali się na spacer z  przewodnikiem i historykiem współpracującym z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej - panem Stanisławem Wojdeckim. Pan Wojdecki z pasją opowiadał o doktorze Troczewskim i oprowadzał po miejscach związanych z życiem i działalnością tej niezwykłej postaci. Spacer zakończył się na cmentarzu parafialnym, gdzie przewodnik pokazał uczniom grób lekarza i jego żony oraz tablicę poświęconą Wojciechowi Rychtelskiemu. Pan Stanisław Wojdecki opowiadał o ciekawych wydarzeniach wskazując na miejsca pochówku znanych mieszkańców Kutna, ale również przypomniał o dramatycznym buncie robotników rolnych w 1905r. i reakcji doktora Troczewskiego na tę tragedię.

Opiekę nad uczniami sprawowały pani Iwona Smolińska, pani Halina Sankowska i pani Dorota Chojnacka.