Poczet sztandarowy reprezentujący społeczność  Zespołu Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie - wraz z opiekunem panem Dariuszem Lewińskim- wziął udział w uroczystym odsłonięciu tablicy pamiątkowej z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Aktu odsłonięcia  dokonano 18 października  przy budynku Starostwa Powiatowego w Kutnie.