Od roku uczniowie naszej szkoły wędrują śladami dwóch ciekawych postaci związanych z Kutnem w okresie odzyskiwania przez Polskę niepodległości. Pierwszy z nich to były żołnierz POW, który zginął przy próbie rozbrajania Niemców w listopadzie 1918r., drugi- lekarz i społecznik – doktor Antoni Troczewski. 29 października grupa uczniów  pod opieką pani Haliny Sankowskiej i pani Doroty Chojnackiej udała się do MiPBP w Kutnie na spotkanie z regionalistą panem Andrzejem Olewnikiem. Młodzież poznała nowe opracowania dotyczące historii naszego regionu w latach 1918-1919. Pojawiła się w nich informacja o Wojciechu Rychtelskim. Pan Andrzej Olewnik potwierdził nasze ustalenia- niewiele wiadomo o tej postaci- ale dodał też, że prawdopodobnie pochodził  z okolic Sieradza. Mówi o tym wzmianka w jednej z kutnowskich gazet, opublikowana po śmierci Rychtelskiego.

Pan Andrzej Olewnik   opowiedział również o Antonim Troczewskim, podając wiele ciekawych anegdot dotyczących tej postaci – niewiele osób wie, że doktor grywał w sztukach wystawianych w Domu Dochodowym Straży Ogniowej. Uczniowie mogli też obejrzeć kilka numerów ,,Tygodnika Kutnowskiego” oraz wydanie ogólnopolskiej ,,Gazety Warszawskiej” z września 1928r., której cała pierwsza strona poświęcona była wspomnieniom o  doktorze Troczewskim.

Spotkanie było bardzo ciekawe, a uczniowie poszerzyli swoją wiedzę  o bohaterach naszej niepodległości.