27 listopada uczniowie klas I TE, I TOŚ oraz jeden pasjonat historii z klasy III TE udali się na wycieczkę do Muzeum Regionalnego w Kutnie, aby obejrzeć wystawę ,,Gabinet doktora Troczewskiego. Lekarze kutnowscy w XIX i początku XX w.”. Ekspozycja zawierała informacje dotyczące szpitala św. Walentego i jego pracowników. Dla zwiedzających przygotowano gabinet lekarski z pamiątkami po doktorze Antonim Troczewskim. Przewodnik – pan Kazimierz Śwircz- przybliżył młodzieży tę niezwykłą postać związaną z Kutnem. Zwrócił  szczególną uwagę na działalność medyczną i społeczną Antoniego Troczewskiego po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Doktor pracował w szpitalu od 1890r. do 1928r. Ponadto był animatorem życia politycznego i społecznego w mieście. Instytucje powołane przez niego do życia odgrywały istotną rolę w budowaniu i kształtowaniu polskiej tożsamości narodowej w czasie zaborów i umacnianiu jej po odzyskaniu niepodległości.

trocz

Wycieczka odbyła się w ramach nowego projektu edukacyjno- wychowawczego realizowanego przez  szkołę pod nazwą ,,Nasza Niepodległa” , który jest odpowiedzią na ogłoszony przez MEN ,,Rok Niepodległej”. Celem działań jest zapoznanie młodzieży z dorobkiem  II Rzeczpospolitej.

Opiekę nad uczniami podczas wycieczki sprawowała pani Dorota Chojnacka.