10 grudnia uczniowie klasy I TE i I TOŚ odbyli lekcję podstaw przedsiębiorczości w terenie- z inicjatywy pani wicedyrektor Henryki Engel udali się na wycieczkę przedmiotową do cukrowni w Dobrzelinie. Jest to jedyny tego typu zakład w regionie. Uczniowie mogli zaobserwować wszystkie etapy produkcji cukru.

Ze zgromadzonych na placu buraków pobiera się  próbę, która badana jest w laboratorium analitycznym pod względem oceny jakości i stopnia zanieczyszczenia. Następnie buraki spychane są kanałem spławnym- gdzie poddaje się je wstępnemu oczyszczeniu- do tzw, płuczki, myte i krajane na odpowiedniej wielkości kawałki. Krajankę wprowadza się do dyfuzora i w efekcie uzyskuje sok surowy. Sok surowy poddawany jest  procesowi defekacji poprzez połączenie z mlekiem wapiennym, w celu usunięcia tzw. ,,niecukrów”. Kolejny etap polega na wytworzeniu ,,soku rzadkiego”, który następnie zagęszcza się w wyparkach, uzyskując ,,sok gęsty”. Potem w warnikach jest on gotowany i na skutek tego procesu zagęszczany. W ten sposób powstaje mieszanina kryształków cukru i syropu zwana cukrzycą. Cukier krystaliczny izoluje się za pomocą wirowania.

Produkt każdego etapu krystalizacji sacharozy uczniowie mogli obejrzeć i spróbować.

W laboratorium młodzież poznała zasady działania spektrofotometru oraz systemu produkcji biogazu i biowodoru. Cała cukrownia jest zautomatyzowana.

Opiekę nad młodzieżą sprawowały: pani Henryka Engel, pani Joanna Maruszewska i pani Dorota Chojnacka.