Uczniowie naszej szkoły od kilku lat uczestniczą  w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Handlowo – Menedżerskich. Konkurs ten jest  kontynuacją- cieszącego się dużym zainteresowaniem młodzieży- Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich.

W tym roku do etapu szkolnego zgłosiło się 15 uczniów z klas I, II, III, IV technikum ekonomicznego, technikum handlowego i –po raz pierwszy-  technikum organizacji reklamy. Młodzież musiała wykazać się wiedzą z ekonomii i nauk pokrewnych, rozwiązując test składający się z 40 pytań. 

Zawody okręgowe odbywały się  w Koninie, a nasza szkoła była na nich reprezentowana przez  Kacpra Szyszkę z klasy III TE, Paulinę Jędrzejczak oraz Żanetę Pabin z klasy IV TE. Uczestnicy w ciągu 75 minut rozwiązywali test przygotowany przez Komitet Główny Olimpiady WiUHM. Pytania  związane były z tematem  tegorocznej edycji: „Przedsiębiorczość jako funkcja przedsiębiorcy” oraz z zagadnieniami z zakresu ekonomii i handlu.

13 i 14 grudnia w Bydgoszczy odbył się finał turnieju, na którym -wśród 65 uczniów z całej Polski, laureatów  wcześniejszych etapów- znalazła się Paulina Jędrzejczak z klasy IV TE. Pierwszego dnia uczestnicy przystąpili do rozwiązania testu  z ekonomii, którego część pytań podana była w języku polskim, a część w języku obcym- wybranym przez kandydata- i do wykonania zadania praktycznego. Po wytężonej pracy umysłowej  przyszedł czas na zwiedzanie Bydgoszczy z przewodnikiem. Wieczorem wszyscy wzięli udział w uroczystej kolacji. Drugiego dnia odbyła się część ustna finału, polegająca na odpowiadaniu na pytania w obecności  komisji.

Paulina Jędrzejczak została finalistką IV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo- Menedżerskich i  otrzymała zaświadczenie uprawniające do zwolnienia z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, z której  na dyplomie będzie miała wpisany maksymalny wynik – 100%.

Warto również dodać, iż Kacper Szyszka z klasy III TE dostał  wyróżnienie za bardzo dobry rezultat uzyskany w etapie okręgowym. Nie udało mu się jednak dostać do finału.

Organizatorem Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo- Menedżerskich jest Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych w Bydgoszczy, a jej koordynatorkami w naszej szkole były pani Sylwia Kubiak i pani Agnieszka Drapińska.

Za przygotowanie Pauliny Jędrzejczak do finału odpowiedzialna była pani Sylwia Kubiak oraz pani wicedyrektor Henryka Engel.

Serdecznie gratulujemy sukcesu!