Uprzejmie informuję, że w dniu 22 marca 2019  roku zostaną ogłaszone wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2019.

Jednocześnie informuję, że zdający, którzy nie zdali egzaminu w sesji styczeń - luty 2019  mają 7 dni, licząc od dnia ogłoszenia wyników - na złożenie deklaracji  u dyrektora szkoły na sesję czerwiec-lipiec 2019.

Osoby, które były zaś nieobecne na egzaminie w ww. sesji  - składają deklaracje na sesję czerwiec-lipiec 2019 do 18 lutego 2019 r.
(druk deklaracji dostępny jest na stronie internetowej szkoły w zakładce: Informacje _egzamin w kwalifikacji lub w sekretariacie szkoły).

        mgr inż. Wojciech Banasiak

Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego

Kutno, 28.01.2019 r.