Pod hasłem "Oni ocalili naród" zorganizowany został w "Grabskim" II Tydzień Polskiej Kultury i Historii. 29 stycznia 2019 r. miały miejsce: podsumowanie składających się na tegoroczną edycję konkursów oraz przygotowana przez Samorząd Uczniowski debata  Patriotyzm wczoraj i dziś.  Rozpoczynając dzień finałowy, pan dyrektor Wojciech Banasiak podkreślił, że celem przedsięwzięcia jest podsumowanie obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz uczczenie wkładu wieszczów narodowych: Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego i Zygmunta Krasińskiego w obronę tożsamości narodowej Polaków podczas zaborów. Mnóstwo emocji wśród uczestników wzbudziła debata, której podstawę stanowiła przeprowadzona wśród uczniów ankieta dotycząca rozumienia przez nich patriotyzmu oraz osób, które uważają za godne miana patrioty. Nie mniej ekscytujący był drugi konkurs wiedzy o "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza. Poruszająca dla obecnych była także prezentacja spotów reklamowych pod hasłem "Współczesne spojrzenie na patriotyzm" zrealizowanych przez klasy: III TOR (1 miejsce), II TOR (2 miejsce) i III TH (3 miejsce).

A oto zwycięzcy:

W konkursie wiedzy: Niezgłębione bogactwo "Pana Tadeusza":

  • 1 miejsce:  Martyna Niewiadomska i Gabriela Wojciechowska
  • 2 miejsce: Zofia Rosiewicz i Zofia Pawlicka ze Szkoły Podstawowej w Strzelcach
  • 3 miejsce: Żaneta Pabin i Patrycja Maćczak;

W konkursie plastycznym "Krajobrazy słowem malowane" jury wyróżniło prace:

  • Beaty Stachowskiej i Kacpra Stolińskiego - 1 miejsce oraz Jagody Pawłowskiej - 3 miejsce.
  • Ponadto wyróżniono Zuzannę Niwińską i Dominika Kubiaka.

Jury konkursu na prezentację multimedialną: Oni ocalili naród przyznało:

  • 1 miejsce Mateuszowi Kociemskiemu i Miłoszowi Szadkowskiemu
  • 2 miejsce Julii Dudkiewicz i Krzysztofowi Szewczykowi
  • 3 miejsce Rafałowi Kanasowi.

Nagrody ufundowane przez Zespół Szkół nr 3 im. W. Grabskiego w Kutnie wręczyli: pan dyrektor Wojciech Banasiak i pani wicedyrektor Henryka Engel.

Organizatorki turniejów dziękują za wsparcie i pomoc: paniom Agnieszce Drapińskiej, Lilii Marciniak, Monice Kowalskiej, Magdalenie Stawirowskiej, Annie Bryl, Albinie Sudomir oraz panom: Jakubowi Tarnowskiemu, Rafałowi Prętkiewiczowi i Krystianowi Biernackiemu.

II Tydzień Polskiej Kultury i Historii to wspólne przedsięwzięcie nauczycielek języka polskiego i opiekunek Samorządu Uczniowskiego: Agnieszki Sędkowskiej, Sylwii Kubiak i Anny Janiak.