naglowek erasmus

Zespół Szkół nr 3 im. Wł. Grabskiego w Kutnie ogłasza przedłużenie rekrutacji do wyjazdu na staż we Włoszech.  

Przypominamy, że wyjazd odbędzie się w terminie 01.09.2019 – 28.09.2019

Dołączamy możliwość rekrutacji wśród uczniów obecnych klas III.

Zatem projekt skierowany jest do uczniów obecnych klas I, II oraz III ( które w momencie mobilności będą w klasach II, III oraz IV) na kierunkach:

technik logistyk, technik informatyk, technik organizacji reklamy, technik handlowiec, technik ochrony środowiska, technik ekonomista. 
Pojawił się stosowny aneks do regulaminu na temat uczestnictwa klas III. 

Szczegółowe zasady rekrutacji oraz wykaz wymaganych dokumentów jest dostępny na stronie szkoły w zakładce ERASMUS
Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie od 05.03.2019 do 13.03.2019 w Sali nr 14 od poniedziałku do piątku w godz. 8-15 lub w sekretariacie szkoły.

Szczegółowych informacji udziela: 
Koordynator – Piotr Szutoczkin