Pani Helena Handzelewicz pracowała w naszej szkole nieprzerwanie trzydzieści cztery lata, najpierw jako nauczyciel pełnoetatowy (1946-72), a następnie niepełnozatrudniony (1972-80).

handzelewicz

Uczyła w szkole dziennej i na wydziale zaocznym różnych przedmiotów: nauka o państwie, prawoznawstwo, biurowość i korespondencja, organizacja i technika handlu, organizacja pracy biurowej, spółdzielczość.

Wzruszająco Panią Helenę Handzelewicz w monografii szkoły „HANDLÓWKA, CRS, EKONOMIK, GRABSKI 1932-2012 - Okruchy pamięci” wspomina Pani Krystyna Jarecka: 

„Pani Helena Handzelewicz – nauczycielka przedmiotów ekonomicznych: kulturalna, taktowna, ogromna wiedza merytoryczna, wymagająca, ale sprawiedliwa w ocenie pracy uczniów – młodzież to najbardziej doceniała. Doskonale znała historię. Na swoich lekcjach „przemycała” wiedzę historyczną tak przecież ważną (lekcji historii nigdy nie było zbyt wiele w planach nauczania)”