19 czerwca miała miejsce uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019. Pan dyrektor Wojciech Banasiak powitał zgromadzonych gości, wśród których byli: Jolanta  Pietrusiak –członek  Zarządu Powiatu Kutnowskiego orazpanJanusz Kołodziejski – dyrektora biura posła Tadeusza Woźniaka i pan Adriana Zieliński asystenta posła Tadeusza Woźniaka, a także przedstawicielki Rady Rodziców: pani Ewa Witkowska i pani Elżbieta Szymańska.

Pan dyrektor podziękował nauczycielom i wychowawcom oraz wszystkim pracownikom szkoły   za realizowane przedsięwzięcia, których celem było dobro uczniów, za dzielenie się swoją wiedzą i życiowym doświadczeniem, podejmowanie  odpowiedzialnego trudu wychowania.

photo fb

Szczególne wyrazy wdzięczności skierowane zostały pod adresem pracowników  administracji i obsługi szkoły. 

Następnie pan dyrektor Wojciech Banasiak zwrócił się do uczniów, podkreślając ich zaangażowanienie tylko w proces edukacyjny, ale również w codzienne życie szkoły: ,,Dzięki takiej postawie możliwe były sukcesy, realizowanie pasji,  zwycięstwa i bardzo wysokie miejsca w różnych konkursach przedmiotowych, artystycznych oraz zawodach sportowych na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim i lokalnym. ”

Kolejne słowa skierowane zostały do członków  Samorządu Uczniowskiego - uczestników i inicjatorów  wielu akcji oraz przedsięwzięć realizowanych na potrzeby szkoły oraz lokalnego środowiska.

Pan dyrektor Wojciech Banasiak szczególnie serdecznie podziękował  Rodzicom  za zaangażowanie, służenie radą, pomocą i wspieranie codziennych działań szkoły. 

Doceniona została również rola organu prowadzącego. Pan dyrektor podziękował za możliwość realizowania przedsięwzięć modernizacyjnych, projektów edukacyjnych i w bardzo wielu przypadkach ich finansowanie.

Bieżący rok szkolny był dlaZespołu Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego okresem wielu sukcesów. Pan dyrektor wymienił najważniejsze osiągnięcia:

 • uzyskanie kolejnej już (czwartej) tarczy jakości  w prestiżowym rankingu fundacji edukacyjnej „Perspektywy”,
 • realizacja dwóch projektów edukacyjnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Gotowi do Pracy” oraz  „Zagraniczne staże” 
  w ramach Erasmusa+. (Kilka dni temu otrzymaliśmy informację, że kolejny nasz projekt w ramach Erasmusa + uzyskał akceptację instytucji finansującej z bardzo wysoką punktacją),
 • sukcesy uczniów w olimpiadach i konkursach tematycznych, wyjątkowa aktywność w przedsięwzięciach  artystycznych i we współzawodnictwie sportowym,
 • współpraca z pracodawcami w zakresie praktycznego kształcenia zawodowego, z instytucjami lokalnego i regionalnego rynku pracy oraz uczelniami wyższymi-  warto w tym miejscu wspomnieć o dającej wymierne efekty współpracy z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu 
  i z Politechniką Łódzką – Wydziałem Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska oraz Wydziałem Elektrotechniki Elektroniki Informatyki 
  i Automatyki, 
 • przynależność do elitarnego Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Aktywnych i Twórczych Szkół Zawodowych.

Oczywiście nie sposób wymienić wszystkich sukcesów, bo szkoła od lat jest znana ze swojego zaangażowania w życie lokalnej społeczności, a uczniowie –zachęcani przez nauczycieli- chętnie uczestniczą w różnego rodzaju turniejach, na których mogą wykazać się swoją wiedzą i umiejętnościami

Dokonując podsumowania  pan dyrektor powiedział,  że był to dobry rok dla naszej szkoły, choć trudny dla szkoły zawodowej:,, Ostatnie dwa miesiące pracy to oprócz zajęć dydaktycznych wielkie wyzwanie i ogromny wysiłek organizacyjny związany z przeprowadzeniem egzaminów maturalnych oraz zawodowych. Jeszcze w przyszłym tygodniu, pierwszym wakacji, szkoła jako Ośrodek Egzaminacyjny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi,  będzie miejscem przeprowadzania  wielu egzaminów zawodowych.”

Następnie została przedstawiona  analiza wyników nauczania w bieżącym roku szkolnym dla Technikum nr 3(z wyłączeniem pięciu klas maturalnych).

Szkoła liczyła 15 oddziałów (w tym cztery dwuzawodowe),  w których ogółem uczyło się  347 uczniów. 

Najlepsze klasy pod względem średniej ocen:

 1. kl. III TL 4,21     wychowawczyni p. Renata Kubicka
 2. kl. III TOŚ 4,14     wychowawczyni  p. Katarzyna Grześkowiak
 3. kl. I TI 4,08     wychowawca  p. Radosław Galus
 4. kl. III TE 4,04        wychowawczyni  p. Katarzyna Grześkowiak
 5. kl. I TE 3,92     wychowawczyni  p. Dorota Chojnacka
 6. kl. II TE 3,90     wychowawczyni  p. Agnieszka Sędkowska
 7. kl. II TI 3,75     wychowawca p. Piotr Szutoczkin
 8. kl. IIITOR 3,74     wychowawczyni p. Katarzyna Szczepaniak
 9. kl. I ATL 3,73     wychowawczyni  p. Joanna Maruszewska
 10. kl. I TOR 3,67 wychowawczyni p. Ewa Szymczak

Najlepsze klasy pod względem frekwencji: 

 1. kl. I TI  92,52%  wychowawca p. Radosław Galus
 2. kl.I TE 91,33%  wychowawczyni p. Dorota Chojnacka
 3. kl. I B TL 89,1%     wychowawczyni p. Agnieszka Drapińska
 4. kl. I A TL 86 %     wychowawczyni p. Joanna Maruszewska
 5. kl. II TOŚ 83,5%   wychowawczyni p. Aleksandra Rossa
 6. kl. II TE 83%     wychowawczyni p. Agnieszka Sędkowska
 7. kl. II TI 83%    wychowawca p. Piotr Szutoczkin
 8. kl. I TOR 82,5%  wychowawczyni p. Ewa Szymczak
 9. kl. I TH 81,54%   wychowawczyni p. Agnieszka Drapińska

Na szczególną uwagę zasłużyła dziś grupa 36  - ściu  prymusów otrzymujących świadectwa z wyróżnieniem. Uzyskali oni  średnią   ocen  4,75  i wyżej. Uczniowie ci stanowią   10,38% ogółu uczniów. Oto ich nazwiska:

 1. Kubiak Krystian  
 2. Morawska Izabela   
 3. Żandarowska Karolina       
 4. Neugebauer Natalia                     
 5. Garstka Joanna                            
 6. Krukowska Kinga                       
 7. Stasiak Weronika                              
 8. Jóźwiak Mateusz                         
 9. Solarska Anna                                           
 10. Skalska Julianna                            
 11. Zduńczyk Adam                            
 12. Bierska Ewelina                              
 13. Matusiak Katarzyna                         
 14. Morawska Klaudia                          
 15. Żydowo Natalia                               
 16. Podlewski Gerard                            
 17. Filipiak Zuzanna                             
 18. Janusiewicz Bartosz                     
 19. Szukalska Aleksandra                     
 20. Szymczak Mateusz                          
 21. Tomaszewski Jakub                         
 22. Bardziński Jan                                  
 23. Piechocka Gabriela                         
 24. Stoliński Kacper                               
 25. Bergier Marta                                   
 26. Drzewiecki Damian                           
 27. Ginter Sara                                     
 28. Szczęsna Natalia                              
 29. Frydrysiak Maciej                            
 30. Zakrzewski Konrad                          
 31. Katarzyńska Natalia                          
 32. Michałowska Justyna                        
 33. Neugebauer Damian                              
 34. Andrysiak Julia                                                
 35. Kuciapska Paulina                           
 36. Lewandowska Paulina                      

Na pochwałę zasłużyło również 111 uczniów, którzy  uzyskali średnią – 4,00 i więcej. To 32% ogółu uczniów.

 1. Jabłońska Iza                                   
 2. Cieśliński Patryk                             
 3. Dudkiewicz Julia                         
 4. Pietrzak Karolina                             
 5. Berliński Adam                                
 6. Sulimierska Karolina                        
 7. Szewczyk Krzysztof                          
 8. Widawska Natalia                            
 9. Woźniak Julia                                   
 10. Pietrzak Oliwia                                
 11. Kaźmierczak Katarzyna               
 12. Kieszkowska Justyna                     
 13. Sikora Eliza                                  
 14. Florczak Beata                                  
 15. Puchalska Angelika                          
 16. Rulewicz Jakub                                 
 17. Cieślińska Wioleta                        
 18. Lewandowska Kinga                       
 19. Popławska Patrycja                          
 20. Staniszewski Michał                     
 21. Beszczyńska Julia                             
 22. Kanas Rafał                               
 23. Ogiński Mateusz                            
 24. Włodarczyk Joachim                        
 25. Ancerowicz Joanna                         
 26. Dziarkowska Natalia                        
 27. Kowalska Aleksandra                    
 28. Florczak Aleksandra                        
 29. Drążczyk Julia                                 
 30. Stałanowski Szymon                       
 31. Witczak Ewelina                               
 32. Dąbrowska Aleksandra                    
 33. Markiewicz Agnieszka                      
 34. Markowski Krystian                          
 35. Piotrowska Żaneta                             
 36. Jaros Klaudia                                     
 37. Ludwiczak Martyna                      
 38. Szafran Maria                                  
 39. Sudomir Wiktoria                           
 40. Huzar Dominik                                
 41. Kowalczyk Filip                             
 42. Koczaska Karolina                        
 43. Karasiewicz Filip                              
 44. Walczak Nikoletta                         
 45. Zagajewski Marcin                           
 46. Kociemski Mateusz                        
 47. Kubryn Weronika                           
 48. Osińska Milena                                
 49. Pysera Mateusz                             
 50. Szubka Karolina                               
 51. Pawłowska Jagoda                  
 52. Ślebocka Weronika                        
 53. Walczak Radosław                          
 54. Szpik Marta                                   
 55. Szyszka Kacper                              
 56. Trawińska Paulina                       
 57. Marciniak Michał                              
 58. Pawłowska Michalina                     
 59. Michalska Julia                                
 60. Górczyński Krystian                          
 61. Lewandowska Angelika                    
 62. Pasterska Kinga                              
 63. Prószkowska Weronika          
 64. Szadkowski Miłosz           
 65. Chojnacka Alicja
 66. Czupryniak Klaudia          
 67. Głogowska Natalia            
 68. Prószkowska Natalia
 69. Wojtalik Karolina
 70. Wojtalik Maciej
 71. Filipiak Angelika
 72. Krysztofiak Julia
 73. Pietrzak Weronika
 74. Przygońska Kamila      
 75. Szewczyk Karolina           

Kandydatem do Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2019/2020 został Krystian Kubiak z kl. II TOR ze średnią ocen 5,31.

Pan dyrektor wymienił również  najważniejsze certyfikaty, dyplomy i podziękowania,  które otrzymała szkoła w tym roku: 

 1. Certyfikat Szkoły Promującej Honorowe Oddawanie Krwi 
 2. Podziękowanie za udział szkoły w Programie Edukacyjnym Państwowej Inspekcji Pracy będącego elementem programu edukacyjnego "Kultura bezpieczeństwa" 
 3. Podziękowanie za dary serca, zaangażowanie i troskę o dzieci w potrzebie (Główny Społeczny Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”. 

Pan dyrektor Wojciech Banasiak podkreślił, że nasi uczniowie to młodzież wielu talentów. Możemy się pochwalić  osiągnięciami uczniów w licznych konkursach, olimpiadach, turniejach i współzawodnictwie sportowym. O ich sukcesach informowaliśmy na bieżąco na stronie internetowej szkoły.

Następnie pan Piotr Kubicki przedstawił laureata nagrody Sportowiec Roku. Został nim Mateusz Rosa z kl. III TH. 

Nagrodę w konkursie czytelniczym organizowanym przez szkolną bibliotekę otrzymała Joanna Wolędzka z kl. II TOR.

Pan Piotr Kubicki przedstawił zasady bezpiecznego wypoczynku, a pan dyrektor życzył uczniom, by na dwa miesiące zapomnieli o sprawdzianach i klasówkach, ale podczas wakacji podejmowali mądre i odpowiedzialne decyzje mając na uwadze zdrowie i życie swoje oraz cudze.

Po części, której bohaterami byli uczniowie naszej szkoły przyszedł czas na przekazanie bardzo ważnej informacji. Po 42 latach pracy na emeryturę odchodzi pani Mirosława Pietrzykowska- nauczycielka języka rosyjskiego, wieloletnia opiekunka Samorządu Uczniowskiego, organizatorka licznych imprez artystycznych, kulturalnych, edukacyjnych. Całe zawodowe życie poświęciła kutnowskiej oświacie. Była wychowawczynią  kilku pokoleń absolwentów naszej szkoły. Profesjonalistka w swojej dziedzinie potrafiła zaszczepić uczniom ciekawość świata i drugiego człowieka. Swoją pracę traktowała jak misję. Pani Mirosława Pietrzykowska w swoich działaniach zawsze kierowała się kodeksem etycznym, z uwagą i szacunkiem podchodziła do spraw uczniów, a jej celem było dobro młodzieży. Wiedzą i doświadczeniem chętnie  wspierała  koleżanki i kolegów. Za zaangażowanie w pracę  była wielokrotnie nagradzana, m.in. w październiku 2018r. z rąk minister Anny Zalewskiej otrzymała Złoty Medal za Długoletnią Służbę. Przez całe swoje zawodowe życiewpływała na sukcesy, pozycję oraz wizerunek „Grabskiego”.

Pan dyrektor Wojciech Banasiak zwrócił się do pani Mirosławy Pietrzykowskiej następującymi słowami:

Szanowna Pani Profesor !!!

Chwile takie, jak ta, powodują zwykle, że staramy się dokonywać podsumowania ważnego etapu życia. Chciałbym, by podsumowując swoją karierę zawodową, wzięła Pani pod uwagę, oprócz, ciężkiej pracy, jubileuszy, chwil radosnych i smutnych, również inne czynniki. Jednym z nich jest olbrzymia wdzięczność dyrekcji, współpracowników, uczniów i rodziców, wdzięczność tych,  którym pomagała Pani swoją pracą, wiedzą i doświadczeniem. Dziękuję za powszechny takt, cierpliwość oraz bezgraniczne oddanie sprawom szkoły.

Pani Mirosława Pietrzykowska pożegnała się ze społecznością szkolną przypominając swój dorobek pedagogiczny i wartości, którym służyła, a uczniowie i nauczyciele podziękowali jej za wieloletni trud oklaskami i kwiatami.

A potem nadeszła chwila, w której młodzież udała się do klas, by z rąk wychowawców odebrać świadectwa , podziękować za cały rok i ...rozpoczęły się wakacje.