Stan bezpieczeństwa na drogach naszego województwa pozostawia wiele do życzenia . Z analizy zagrożenia wynika, że istotną przyczyną wypadków jest , między innymi,  nieprzestrzegania przepisów dotyczących relacji pieszy- kierujący i kierujący - pieszy.

W województwie łódzkim Policja realizuje program działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych. W tym celu funkcjonariusze prowadzą tematyczne warsztaty dla  młodzieży. W takiej właśnie prelekcji wzięli udział uczniowie klas III TH i III TOR naszej szkoły. W pierwszej części spotkania młodzi ludzie  uczestniczyli w zajęciach teoretycznych, natomiast w drugiej odbyły się zajęcia praktyczne.

Miejmy nadzieję, że zdobyte informacje wpłyną na poprawę bezpieczeństwa młodzieży, a w konsekwencji  na poprawę stanu bezpieczeństwa na drogach.