Uprzejmie informuję, że 04 lipca 2019 roku  (czwartek) 
od godz. 1030 w szkole wydawane będą świadectwa dojrzałości.

         Po odbiór świadectw należy zgłaszać się osobiście 
z dokumentem tożsamości.

mgr inż. Wojciech Banasiak
dyrektor szkoły