W czerwcu grupa uczniów z kl. I TE i I TOŚ, pod opieką wychowawczyni pani Doroty Chojnackiej, udała się do płockiego oddziału Archiwum Państwowego z siedzibą w Kutnie. Kustosz - pani Elżbieta Pajor- omówiła, jakie dokumenty są tu przechowywane. Uczniowie pozyskali istotne informacje na temat struktury społecznej mieszkańców naszego miasta pod koniec XIX w. i w XX-leciu międzywojennym. Dowiedzieli się też, że wiele dokumentów dotyczących znanego społecznika doktora Antoniego Troczewskiego znajduje się właśnie w archiwum.Tu też przechowywane są akty notarialne i pamiątki związane z rozwojem miasta.Z ciekawością obejrzeli dokumenty dotyczące działalności patrona szkoły Władysława Grabskiego - współzałożyciela stacji doświadczalnej w Gołębiewku i Towarzystwa Melioracyjnego ,,Spójnia". 

Wycieczka do archiwum odbyła się z inicjatywy pani wicedyrektor Iwony Smolińskiej w związku z realizowanym przez szkołę projektem ,,Nasza Niepodległa", mającym na celu przybliżenie młodzieży dorobku XX- lecia międzywojennego. Warto dodać, że w tym roku mija sto lat od ustanowienia przez Józefa Piłsudskiego Państwowej Sieci Archiwaliów.