Absolwenci techników, którzy będą chcieli dostać się w tym roku na Politechnikę Warszawską mają w tym razem nieco ułatwiony start.

Na 5 kierunków prowadzonych przez Politechnikę Warszawską w Płocku oraz 6 prowadzonych w Warszawie, będzie się im być może nieco łatwiej, dostać dzięki uwzględnieniu w procedurze kwalifikacyjnej wyników z egzaminów nie tylko maturalnych ale i zawodowych.

Do tej pory uwzględniano jedynie matematykę, język obcy oraz przedmiot do wyboru, którym mogła być w zależności od kierunku m.in. fizyka, chemia, biologia, czy wiedza o społeczeństwie. W  tym roku, po raz pierwszy, Uczelnia postanowiła uwzględniać również posiadane przez kandydatów umiejętności zawodowe.

W procedurze kwalifikacyjnej, uwzględniana jest średnia arytmetyczna wyników uzyskanych w trakcie egzaminów zawodowych skutkujących zdobyciem dyplomu technika. Dzięki dość wysokiemu przelicznikowi, dyplom technika liczy się podobnie jak matura na poziomie rozszerzonym.

Pełną listę premiowanych zawodów i sposób przeliczania punktów można znaleźć na stronie www.pw.plock.pl.

Z poważaniem,
dr inż. Łukasz Gościniak

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Politechnika Warszawska Filia w Płocku
ul. Łukasiewicza 17
09-400 Płock, Polska
+48 (24) 367 21 96