Uprzejmie informuję, że w dniu 30 sierpnia 2019 roku (piątek) od godz. 10:30
w szkole wydawane będą świadectwa, dyplomy i suplementy z odbytych w sesji letniej 
(czerwiec-lipiec 2019) egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Po odbiór świadectw, dyplomów i suplementów należy zgłaszać się osobiście z dokumentem tożsamości.

Jednocześnie informuję, że deklaracje na egzamin w Sesji 1. 2020 Zima (styczeń-luty 2020)  do 09 września 2019 r.
(druk deklaracji dostępny jest na stronie internetowej szkoły w zakładce: Informacje - egzamin w kwalifikacji lub w sekretariacie szkoły).

        mgr inż. Wojciech Banasiak
Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego