Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 29 sierpnia 2019 r. przewodniczący zespołów przedmiotowych, reprezentujący grono nauczycielskie, wręczyli panu dyrektorowi Wojciechowi Banasiakowi bukiet kwiatów i pogratulowali wyboru na kolejną kadencję oraz złożyli życzenia zdrowia, cierpliwości, wytrwałości i sukcesów w realizowaniu koncepcji pracy szkoły.