Po wakacyjnym odpoczynku przyszedł czas na powrót do nauki i pracy. W poniedziałkowy poranek, 2 września, p. dyrektor Wojciech Banasiak powitał w murach naszej szkoły uczniów, rodziców, nauczycieli a także gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością:

 • panią Jolantę Pietrusiak – członka Zarządu Powiatu Kutnowskiego,

 • pana Adriana Zielińskiego asystenta Tadeusza Woźniaka -  Posła na Sejm RP,

 • przedstawicielkę Komendy Powiatowej Policji w Kutnie panią sierżant sztabową  Justynę Filipczak,

 • aspiranta Rafaela Stankiewicza również przedstawiciela  Komendy Powiatowej Policji w Kutnie.

photo fb

Pan Dyrektor w sposób szczególny zwrócił się do uczniów klas pierwszych. Gratulując im wyboru szkoły podkreślił, że „Grabski” jest jedną z najnowocześniejszych i największych szkół zawodowych w powiecie kutnowskim. Należy do elitarnej grupy placówek realizujących programy: Szkoła Odkrywców Talentów, Bezpieczna Szkoła, Szkoła bez przemocy, a także projekty unijne Erasmus + i Gotowi do pracy. Nie byłoby to możliwe bez zaangażowanych nauczycieli. W tym roku szkolnym do Rady Pedagogicznej dołączyli:

 • pani Katarzyna Bartosiak – nauczycielka przedmiotów zawodowych logistycznych,

 • pani Liliana Czwajda – nauczycielka przedmiotów zawodowych logistycznych,

 • pani Marta Dynowska – nauczycielka wychowania fizycznego,

 • pani Agnieszka Frydrysiak – nauczycielka przedmiotów zawodowych ekonomicznych,

 • pani Oliwia Lewandowska – nauczycielka przedmiotów zawodowych ekonomicznych,

 • pani Grażyna Matusiak – nauczycielka matematyki,

 • pani Anna Michalak – nauczycielka religii,

 • pani Joanna Paćkowska – Dudzik – nauczycielka przedmiotów zawodowych z zakresu ochrony środowiska,

 • pan Tomasz Pietrzak – nauczyciel informatyki i bhp,

 • pani Emilia Szydłowska – nauczycielka języka polskiego

 • pani Magdalena Walczewska – nauczycielka języka rosyjskiego.

Doskonała, ciągle unowocześniana baza dydaktyczna, ale przede wszystkim wysiłek nauczycieli i rodziców sprawia, że młodych ludzi wychowujemy i kształcimy profesjonalnie do wyzwań, które stawia przed nimi przyszłość – podkreślił pan Dyrektor.

Nie bylibyśmy jednak w stanie jako społeczeństwo rozwijać się i doskonalić, gdybyśmy nie pamiętali o przeszłości, co starał się przekazać w okolicznościowym wykładzie  pan Grzegorz Jaskułowski – nauczyciel historii. Wspomnienie II wojny światowej to przeżycie wspólnotowe, które łączy wszystkie pokolenia, łączy nas w refleksji nad tym, co wydarzyło się 80 lat temu. To zarówno przestroga dla następnych pokoleń przed kataklizmem wojennym, jak i wezwanie do gotowości do pracy i poświęcenia na rzecz ojczyzny.

Na zakończenie uroczystości wybrzmiały liczne życzenia, aby nadchodzący rok był źródłem satysfakcji i sukcesów uczniów i nauczycieli. Nadesłali je przyjaciele  naszej szkoły.

Życzenia na rok szkolny 2019/2020

Specjalne życzenia w imieniu Samorządu Uczniowskiego złożył też koleżankom i kolegom Gerard Padlewski.