22 września 2019 r. młodzież z Zespołu Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie - pod opieką pana Dariusza Lewińskiego - uczestniczyła w obchodach 80 rocznicy bitwy nad Bzurą, które odbyły się w Parku Wiosny Ludów . Organizatorami uroczystości byli: prezydent naszego miasta - pan Zbigniew Burzyński, dyrektor Muzeum Regionalnego w Kutnie- pan Grzegorz Skrzynecki, Kutnowska Rada Pamięci Narodowej oraz I LO PUL  im. 37 PP w Kutnie. Po uroczystej mszy św. polowej, odprawionej przez dziekana parafii św. Wawrzyńca w Kutnie ks. dra Jerzego Swędrowskiego, głos zabrał wiceprezydent miasta -pan Zbigniew Wdowiak. Następnie odbył się apel pamięci, który poprowadził dyrektor I LO  PUL w Kutnie- płk Remigiusz Wiśniewski. Końcowym elementem uroczystości było złożenie kwiatów przed tablicą  upamiętniającą  żołnierzy poległych w bitwie nad Bzurą. Podczas uroczystości śpiewane były pieśni patriotyczne.

Uczniowie naszej szkoły pamiętają o przeszłości i zawsze uczestniczą w wydarzeniach, których celem jest kultywowanie historii.