Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nauczyciele mają obowiązek realizowania podstawy programowej zgodnie z założonym planem.

 

Rodzice i uczniowie mają możliwość konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia za pomocą poczty elektronicznej lub innego ustalonego przez nauczyciela kanału komunikacyjnego.

 

Do dyspozycji całej społeczności szkolnej pozostaje rekomendowana przez MEN Zintegrowana Platforma Edukacyjna epodręczniki.pl, materiały przygotowane przez CKE i OKE oraz platforma google classroom, a także inne materiały wskazane przez nauczyciela.

 

Podejmowane przez ucznia aktywności określone przez nauczyciela potwierdzające zapoznanie się ze wskazanym materiałem dają podstawę do oceny pracy ucznia.

  

                                Dyrektor szkoły

                             Wojciech Banasiak