W ramach Ogólnopolskiego Konkursu „Szkoła wolna od dopalaczy” w dniach 16 i 23 października uczniowie klas pierwszych wzięli udział w spotkaniu z policjantami z Komisariatu  Komendy Powiatowej Policji w Kutnie. Celem spotkania było uświadomienie młodzieży fałszu obiegowych opinii dotyczących oddziaływania substancji odurzających na organizm ludzki oraz przedstawienie jej negatywnych skutków eksperymentowania z używkami. Podczas zajęć zaproszeni goście omówili problem uzależnienia, skutki zażywania narkotyków, w tym dopalaczy. Choć różnią się one od narkotyków, mają podobne działanie psychoaktywne. Ponadto uczniowie zostali poinformowani o procedurach postępowania z nieletnimi tj. konsekwencjami wynikającymi z zażywania, rozprowadzania i posiadania środków psychoaktywnych.

Podczas spotkania policjanci wyjaśnili również kilka zagadnień prawnych, m. in. : kim jest osoba nieletnia, jaka jest różnica pomiędzy przestępstwem a wykroczeniem, czym jest czyn karalny czy przejaw demoralizacji. Uczniowie dowiedzieli się, jak unikać negatywnych zachowań, aby nie stać się sprawcą bądź ofiarą czynu zabronionego.

Zagadnienia podejmowane podczas spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Świadczą o tym liczne zapytania kierowane do funkcjonariuszy policji.

Mamy nadzieję, że zajęcia profilaktyczne w dużym stopniu mogą przyczynić się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych i niebezpiecznych wśród młodzieży szkolnej. Prelekcja  na temat odpowiedzialności za swoje czyny może stanowić  impuls do kształtowania postawy moralnej i społecznej młodego człowieka, a swoista lekcja prawa pozytywnie wpłynąć na zachowanie uczniów w szkole, jak i poza nią.