Uczniowie naszej szkoły wyjątkowo aktywnie uczestniczyli w tegorocznej edycji Festiwalu im. Szaloma Asza organizowanego w Kutnie co dwa lata.
Pierwszego dnia (w czwartek 8.10.) wzięli udział w grze miejskiej "Śladami dwóch kultur", podczas której przebyli trasę od biblioteki przez szkołę żydowską, synagogę, dom Szaloma Asza, Muzeum Regionalne oraz cmentarz żydowski. W czasie wycieczki zbierali informacje dotyczące kultury żydowskiej oraz życia Szaloma Asza, a na jej zakończenie rozwiązali test.
Przed południem drugiego dnia (w piątek 9.10.) odbyło się w świetlicy szkolnej zorganizowane przez p. H. Sankowską spotkanie z prawnukiem pisarza panem Davidem Mazowerem - dziennikarzem BBC, autorem licznych publikacji dotyczących kultury jidysz i swojego pradziadka. Wygłosił on dla 50-osobowej grupy uczniów z kutnowskich szkół średnich prelekcję nt. How a Rebellious Teenager from Kutno Became a World-Famous Yiddish Writer ilustrowaną rodzinnymi fotografiami. Nie zabrakło anegdot z życia Szaloma Asza, informacji o jego środowisku rodzinnym, związkach z Kutnem, światowej karierze literackiej oraz głównych - często kontrowersyjnych i odważnych jak na owe czasy - wątkach podejmowanych w utworach. Panu Mazowerowi towarzyszyły jego cztery znajome z Londynu, z którymi tworzy grupę konwersacyjną, aby rozmawiać w języku jidysz. Wszyscy goście zostali przed spotkaniem powitani przez pana dyrektora Wojciecha Banasiaka, który opowiedział o szkole, jej historii, kierunkach kształcenia i osiągnięciach uczniów, a także wręczył przybyłym upominki.
Tego samego popołudnia w Centrum Teatru Muzyki i Tańca odbył się Tryptyk Kutnowski, którego pierwszą częścią było przedstawienie na motywach dramatu Szaloma Asza "Zimą" przygotowane przez naszych uczniów ze szkolnego koła teatralno-dziennikarskiego. Adaptacji dokonały pp. Dorota Chojnacka i Halina Sankowska, dekorację przygotowała p. Monika Kowalska, autorem plakatu był Jakub Pawłowski, a wystąpili: Sandra Domrzał, Aleksandra Słomczyńska, Aleksandra Sobczyk, Nina Bonawenturczak, Agnieszka Mielczarek, Dawid Stoliński i Kornel Lewarski. Spektakl został bardzo ciepło przyjęty przez publiczność i nagrodzony długimi brawami. (Będzie grany na bis 4 listopada o godz. 17 w CTMT) Po zakończeniu Tryptyku wszyscy artyści pojawili się razem na scenie, aby odebrać podziękowania i upominki. Ceremonii przewodniczył prawnuk pisarza, który pozował też do wspólnych zdjęć.
Warto wspomnieć, że nasza szkoła była jednym z partnerów Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Kutnie w organizacji IX Festiwalu im. Szaloma Asza.