W dniach 1, 4, 8 grudnia br. odbyły się w naszej szkole zajęcia, zorganizowane przy współpracy z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. prof. T. Kotarbińskiego, ph. Wykorzystanie zasobów bibliotek w procesie samokształcenia. Uczestniczyli w nich uczniowie klas czwartych (TOT, TH, TI, TOR) oraz drugiej TL.

Zajęcia, których celem było m.in. przygotowanie uczniów do korzystania z internetowych katalogów bibliotek naszego regionu oraz z otwartych zasobów internetowych bibliotek cyfrowych przeprowadził p. Michał Wenerski - pracownik kutnowskiej filii PBW.