IX wrześniowe Hausty Poetyckie rozpoczęły się w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece wykładem profesora Tomasza Cieślaka pracownika Uniwersytetu Łódzkiego. Uczestniczyli w nim, w ramach współpracy z instytucjami kultury, uczniowie klasy IVTL pod opieką Katarzyny Kopańskiej – Zimnej. Celem imprezy jest promocja poezji najnowszej, często uważanej przez młodzież za niezrozumiałą i trudną w odbiorze. Pan profesor udowodnił, że niekoniecznie tak musi być. Przedstawił biografię i twórczość niedawno zmarłego, wybitnego polskiego poety Stanisława Barańczaka w sposób naprawdę interesujący. Skupił się na najważniejszych płaszczyznach jego działalności: twórczości poetyckiej, teorii literatury i translatoryce w kontekście twórców Nowej Fali. Dużą cześć wykładu prof. Cieślak poświęcił działalności opozycyjnej poety w latach PRL. Próbował także zainteresować słuchaczy poezją Barańczaka, analizując kilka jego wierszy. Wskazywał na ich uniwersalną wymowę, inspiracje, m.in. poezją Mirona Białoszewskiego, analizował narzędzia lingwistyczne.
Specyfiką poezji Barańczaka jest to, że łączy konwencję „sztuki niepoważnej” z poezją metafizyczną. Słuchacze mieli okazję się o tym przekonać, a także zrozumieć, miejmy nadzieję, kunszt wierszy tego wybitnego poety.