Odpowiadając na apel Sióstr Pasjonistek św. Pawła od Krzyża, postanowiliśmy wesprzeć akcję „Kromka chleba za kilogram makulatury”.
Uczniowie, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni przez dwa tygodnie przynosili gazety, stare książki, ulotki, aby weprzeć misje katolickie w Tanzanii.
Udało nam się zebrać kilkaset kilogramów makulatury, która zostanie zamieniona na żywność dla potrzebujących dzieci w Afryce.
Wszystkim, którzy włączyli się w tę szlachetną akcję – dziękujemy.
Zbiórkę na terenie szkoły koordynowały: p. Anna Muszyńska i p. Joanna Maruszewska