Aktywna polityka w zakresie ochrony środowiska jest priorytetowym kierunkiem działań w Unii Europejskiej. Pomaga tworzyć ekologiczną gospodarkę, chronić przyrodę oraz dbać o zdrowie i jakość życia mieszkańców. Przemiany społeczno – kulturowe, rozwój i zagospodarowanie przestrzenne terenów, dążenie ludzi do egzystowania w przyjaznym środowisku wymuszają popyt na specjalistów w tym zakresie.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, Zespół Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie otwiera możliwość nauki w zawodzie technik ochrony środowiska. Jest on szczególnie atrakcyjny na lokalnym rynku pracy, gdyż w pobliżu Kutna nie ma szkoły kształcącej w tym kierunku. Ponadto absolwenci technikum są doskonale przygotowani do kontynuowania nauki w aktualnym systemie szkolnictwa zawodowego. Mogą uzupełniać swoje umiejętności o kolejne kwalifikacje, a tym samym zdobywać zawody pokrewne. Dodatkowym atutem są profesjonalnie zorganizowane praktyki zawodowe dla uczniów w ramach współpracy z lokalnym rynkiem pracodawców.

Do zadań technika ochrony środowiska należy prowadzenie eksploatacji obiektów, urządzeń i instalacji związanych ze składowaniem odpadów i uzdatnianiem wody, ochrona atmosfery przed zanieczyszczeniami, prace pomiarowe poziomu zagrożeń oraz ich prognozowanie. Przed absolwentami otwierają się szerokie perspektywy zawodowe. Mogą znaleźć zatrudnienie w urzędach administracji publicznej, w zakładach produkcyjnych oraz usługowych w tym m.in.: w zakładach odzysku, recyklingu odpadów, ośrodkach badań i kontroli środowiska, oczyszczalniach ścieków i stacjach uzdatniania wody, laboratoriach, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, instytutach naukowo-badawczych. Ukończenie szkoły wiąże się z uzyskaniem certyfikatu Europass, który otwiera możliwości podjęcia ciekawej pracy w krajach Unii Europejskiej.

Zapraszamy absolwentów gimnazjów zainteresowanych zdobyciem praktycznej wiedzy z zakresu ochrony środowiska. Pomożemy w odnalezieniu się na rynku pracy, który potrzebuje specjalistów – dobrze przygotowanych, kreatywnych i samodzielnych. Rzeczywista szansa zatrudnienia, szybka niezależność finansowa, rozwój zawodowy, a także możliwość kontynuowania edukacji na studiach wyższych sprawiają, 
że wybór może być tylko jeden – technik ochrony środowiska w Zespole Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie.