Jak co roku w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Języków Obcych. 2016 został ogłoszony Światowym

...

Jak co roku,  tuż  przed świętami (11-12 kwietnia) odbył się finał XVI Ogólnopolskiego Konkursu

...

konfrankoCELE KONKURSU:

- zainteresowanie dzieci i młodzieży kulturą frankofońską;

- dostrzeganie i

...

W dniu  07.03.2016 r.  odbyła się  III Konferencja  Profilaktyczna pn. „Nie  dla dopalaczy” zorganizowana

...

Tuż po feriach, w poniedziałek 29 lutego, grupa młodzieży uczącej się języka francuskiego, pod opieką pani

...