Comiesiączne indywidualne spotkanie nauczycieli z Rodzicami
odbędzie się 04 czerwca 2012r. (poniedziałek) w godz. 16:30 - 17:30