Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017

  • Pani Kalinowska Marlena - przewodnicząca rady rodziców
  • Pani Witkowska Ewa - wiceprzewodnicząca rady rodziców
  • Pan Piaszczyński Janusz - sekretarz rady rodziców
  • Pani Dąbrowska Dorota - członek rady rodziców
  • Pani Joanna Kisielewska - członek rady rodziców