Rzecznik Praw Dziecka  

(ul. Przemysłowa 30/32, 00 – 450 Warszawa) tel.: 800 12 12 12 lub (22) 583 66 00; 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • smutek, lęk, osamotnienie dziecka,

 • konflikty w rodzinie,

 • problemy w relacjach z rówieśnikami,

 • trudności w nauce,

 • przemoc wobec dzieci.

Pod numer Dziecięcego Telefonu Zaufania mogą również dzwonić osoby dorosłe, by zgłosić problemy dzieci.

Rzecznika Praw Obywatelskich.

tel.:800 676 676, ( 22) 55 17 700, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona: www.rpo.gov.pl

 • prawa człowieka i kompetencje RPO,

 • prawo antydyskryminacyjne.

Centrum Praw Kobiet oddział w Łodzi  

(ul. Piotrkowska 115, I piętro 90-430 Łódź);tel.: (42) 6333 411;mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • pomoc psychologiczna i prawna dla kobiet doświadczających przemocy 
  (tzw. domowej) oraz zgwałconym, dyskryminowanym, molestowanym, wykorzystanym, skrzywdzonym w przeszłości, zagubionym i wielu innym;

 • szeroko pojęte wsparcie dla kobiet i ich rodzin.

Niebieska Linia – Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

telefon: 801-120-002

 
 • pomoc psychologiczna i prawna,

 
 • porady dla świadków przemocy, jak pomóc osobie pokrzywdzonej,
 
 • wskazanie miejsc udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym,

 
 • informacja o procedurach (policyjnych, sądowych, pomocowych),

 
 • podejmowanie w uzasadnionych przypadkach interwencji poprzez powiadomienie odpowiednich służb (ośrodków pomocy społecznej, ośrodków interwencji kryzysowej, policji).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie

(ul. Warszawskie przedmieście 10a, 99-300); tel./fax: (24) 253 74 80, 254 95 68, 253 78 47, 253 44 46; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • pomoc materialna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

(ul. Krzywoustego 11, 99-300 Kutno)tel./fax: (24) 355 47 50 

 • nadzorowanie placówek tj: domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze,

 • kompleksowa pomoc osobom niepełnosprawnym.

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kutnie  

(ul. Oporowska 27); telefon: 24 355-90-80

 • poradnictwo rodzinne i wychowawcze,

 • konsultacje prawne,

 • terapia indywidualna i grupowa dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych znajdujących się w kryzysie z powodu traumatycznych wydarzeń i urazów psychicznych

Komenda Powiatowa Policji w Kutnie,

ul. Toruńska 14; tel. zaufania: (24) 254 27 93;tel. alarmowy: 997; www.kutno.policja.gov.pl

Most - Młodzieżowy Ośrodek Szkoleniowo-Terapeutyczny przy Fundacji "Arsvita"

(ul. Oporowska 20, 99-300 Kutno); telefon:   605 911 595  lub  24 25494 17

 • bezpłatne konsultacje: pedagogiczne, terapeutyczne,  psychologiczne, medyczne, prawne.

 • Młodzieżowa Poczta Zaufania: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Programy profilaktyki środowiskowej dla gimnazjów - "Szkoła profilaktyki uzależnień dla wolontariuszy"

 • Programy profilaktyki środowiskowej dla szkół średnich - "Szkoła profilaktyki uzależnień"

 • Młodzieżowe Grupy Wsparcia

 • Grupy edukacyjne

 • Mityngi Al - ateen i DDA

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kutnie  

(ul Dąbrowskiego 1); telefon: 024  253 38 29 lub tel./fax:024 355 78 85

 • wielospecjalistyczna pomoc dzieciom, rodzinie i szkole,

 • wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do stwierdzonych potrzeb rozwojowych oraz edukacyjnych.

Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa