14 września 2016 r. o godz. 12.00 w MiPBP w Kutnie, w ramach dziesiątej, jubileuszowej edycji Wrześniowych Haustów Poetyckich odbył się wykład prof. Michała Nawrockiego poświęcony poezji Stanisława Grochowiaka.

W wykładzie, zorganizowanym dla młodzieży z kutnowskich szkół, wzięli m.in. udział uczniowie naszej szkoły - klasa IV TH pod opieką p. Roberta Wilczyńskiego.

W tym roku mija 40 rocznica śmierci tego wybitnego, choć już nieco zapomnianego, poety. Stanisław Grochowiak (1934-1976) był jednym z najwybitniejszych przedstawicieli tzw. pokolenia „Współczesności” (pismo to przez pewien czas redagował). W jego wierszach doszła do głosu postawa pokolenia 56: poczucie obcości w świecie pozbawionym ładu, tęsknota za stałymi wartościami, a także potrzeba autentyzmu, którego poszukiwał burząc utarte kanony estetyczne.

Michał Nawrocki, profesor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, historyk literatury i nauczyciel akademicki, autor książki Tego się naucz każdy, kto dotykasz próżni. (Kraków 2007) w swoim wykładzie mówił o możliwych perspektywach interpretacyjnych poezji Grochowiaka. Przywołał wiersze, przede wszystkim z wczesnego okresu jego  twórczości (m.in. Rozmowa o poezji; Do Pani; Czyści; Płonąca żyrafa) związanego z programowym antyestetyzmem, nazwanym przez Juliana Przybosia „turpizmem”. W wierszach tych Grochowiak wprowadził do poezji tematy, przedmioty i zjawiska usuwane poza jej obszar jako niepoetyckie, nieefektowne, odrażające (np. brzydotę, mięso, trumnę, szczura, rozkład, pleśń) wychodząc z założenia, że świat ma do zaoferowania dwa rodzaje piękna: konwencjonalne, wygładzone i wyidealizowane, więc nieprawdziwe, oraz to związane z realnym bytowaniem człowieka, z jego ułomnością, przemijaniem, słabością.

Wykład prof. Nawrockiego przypomniał, a dla niektórych może i odkrył, postać wybitnego polskiego poety, pomógł też zrozumieć tą trudną, zarówno w odbiorze intelektualnym jak i estetycznym, poezję. Na zakończenie spotkania dowiedzieliśmy, że w przyszłym roku planowany jest w MiPBP  w Kutnie wykład profesora Nawrockiego nt. poezji Bolesława Leśmiana.