15 stycznia br. rozstrzygnięty został konkurs plastyczny zorganizowany w ramach promocji czytelnictwa oraz realizacji jednego z kierunków polityki oświatowej MEN na rok szkolny 2015/2016 tj. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Wzięło w nim udział 20 uczniów klas I-IV, którzy wykonali łącznie 16 plakatów w różnorodnej technice.

Jury w składzie: Anna Dębska, Magdalena Trzeciak-Jóźwiak i Robert Wilczyński po zapoznaniu się z pracami postanowiło przyznać:

I miejsce – Ninie Bonawenturczak i Agnieszce Mielczarek z kl. III TOR,

II miejsce – Natalii Szpik z kl. II TOR,

III miejsce – Michalinie Donakowskiej z kl. IV TOR,

Wyróżnienie: Patrycji Anielak z kl. II TL oraz Nathanowi Gęstwie z kl II TI.

Prace konkursowe w przeważającej części reprezentują wysoki poziom plastyczny. Jury szczególnie doceniło pomysłowość, technikę oraz estetykę wykonania, a także związek z hasłem przewodnim konkursu.

Zwycięzcy otrzymają nagrody książkowe i dyplomy, które zostaną wręczone w czasie XI Święta Szkoły.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy, dziękujemy za dostarczone prace oraz zapraszamy do uczestnictwa w przyszłorocznych konkursach.

Na początku stycznia br. uruchomiony został w szkolnej bibliotece nowy system wypożyczania książek MOL NET+. Działanie jego polega na przeniesieniu danych (w tym katalogu bibliotecznego OPAC), które dotychczas znajdowały się w szkolnym komputerze i dostępne były jedynie w sieci szkolnej w tzw. „chmurę”.

Takie rozwiązanie to bezpieczeństwo wszystkich danych biblioteki, które gromadzone są na przystosowanym do tego celu serwerze zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych, brak potrzeby wsparcia informatycznego po stronie szkoły (administrowanie programem odbywa się po stronie dostawcy oprogramowania) oraz gwarancja posiadania zawsze aktualnej wersji programu.

W dniach 1, 4, 8 grudnia br. odbyły się w naszej szkole zajęcia, zorganizowane przy współpracy z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. prof. T. Kotarbińskiego, ph. Wykorzystanie zasobów bibliotek w procesie samokształcenia. Uczestniczyli w nich uczniowie klas czwartych (TOT, TH, TI, TOR) oraz drugiej TL.

Zajęcia, których celem było m.in. przygotowanie uczniów do korzystania z internetowych katalogów bibliotek naszego regionu oraz z otwartych zasobów internetowych bibliotek cyfrowych przeprowadził p. Michał Wenerski - pracownik kutnowskiej filii PBW.

W ramach promocji czytelnictwa oraz realizacji jednego z kierunków polityki oświatowej MEN na rok szkolny 2015/2016 tj. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, biblioteka szkolna zorganizowała od 02 listopada br. do 17 listopada br. „Spotkania z poezją”. 

Uczniowie wszystkich klas naszej szkoły mieli możliwość wysłuchać wiersze najważniejszych współczesnych poetów polskich w ich autorskich interpretacjach, min. Czesława Miłosza, Wisławy Szymborskiej, Tadeusza Różewicza, Zbigniewa Herberta, Konstantego I. Gałczyńskiego, Ryszarda Krynickiego, Andrzeja Bursy, Haliny Poświatowskiej.

Oprócz nich prezentowane były utwory poetyckie klasyków poezji polskiej w interpretacji wybitnych aktorów (Krzysztof Kolberger, Marek Konrad) oraz współczesna piosenka poetycka (Daniel Gałązka z Zespołem wykonujący utwory do tekstów Piotra Brymasa).

Wiersze czytane, bądź recytowane, pomagają zrozumieć sens wiersza, jednocześnie są indywidualną interpretacją czytającego - jak pisał Czesław Miłosz we wstępie do swojej Antologii osobistej (wyboru wierszy i dołączonych do nich nagrań na kasetach magnetofonowych):

Mam nadzieję, że ten eksperymentalny pomysł wydawcy, zestawienie drukowanego tekstu z głosem, pomoże w rozumieniu wierszy, przez to, że dwie techniki będą wspierać się wzajemnie. Jeżeli w słuchaniu coś w wierszu będzie wydawało się niejasne, tekst obok pozwoli rzecz sprawdzić i wyjaśnić. I na odwrót, w czytaniu może powstać wątpliwość co do tonu i intencji wypowiedzi, a wtedy głos dostarczy wskazówki. 

I taka była m.in. intencja spotkań z poezją mówioną – zapoznać uczniów z wybitnymi jej przedstawicielami, zachęcić do czytania wierszy poetów polskich, dać możliwość głębszego zrozumienia tekstu poetyckiego.