W połowie października uczniowie naszej szkoły wzięli udział w II edycji konkursu „Książki naszych marzeń”! „Nakręćmy się na czytanie!”. Pod tym hasłem Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęcało uczniów do wzięcia udziału w konkursie, do którego zgłosiło się blisko 1200 szkół.

Konkurs polegał na stworzeniu listy 50 książek, które uczniowie chcieliby otrzymać do szkolnej biblioteki oraz nagraniu i zamieszczeniu w Internecie krótkiego filmu (60 sek.) przekonującego, że to nasza szkoła powinna je otrzymać.

Wyniki zostały właśnie ogłoszone i chociaż nie udało nam się zdobyć nagrody to wierzymy, że uczestnictwo w tegorocznej edycji zmotywuje nas – nauczycieli bibliotekarzy i uczniów – do zwiększenia wysiłków w promowaniu czytelnictwa. Dzięki konkursowi poznaliśmy lepiej zainteresowania czytelnicze młodzieży, które będziemy starali się zrealizować. Przed nami kolejne projekty, w których bierzemy udział…

W realizację zadania „Książki naszych marzeń”! szczególnie zaangażowała się klasa III TOR. Koordynatorami projektu w szkole byli p. Magdalena Trzeciak-Jóźwiak i p. Robert Wilczyński, w przygotowaniu filmu pomagała p. Monika Kowalska.

Poniżej skan dyplomu dla naszej szkoły od Minister Edukacji Narodowej – p. Joanny Kluzik-Rostkowskiej.

dyplom

CELE KONKURSU:konkursu plakat

- prezentacja talentu plastycznego młodzieży,

- dostrzeganie i promowanie młodzieży uzdolnionej plastycznie,

- rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej,

- promowanie czytelnictwa i oferty biblioteki szkolnej

- inspirowanie do pracy twórczej.

ORGANIZATORZY KONKURSU:

p. Magdalena Trzeciak-Jóźwiak,

p. Robert Wilczyński.

UCZESTNICY:

- uczniowie Zespołu Szkół Nr 3 im. Wł. Grabskiego,

- każda klasa zobowiązana jest dostarczyć co najmniej 2 prace.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

- wykonanie plakatu,

- technika pracy dowolna,

- pracę można wykonać indywidualnie lub w zespołach dwuosobowych,

- każdy uczestnik (osoba lub zespół) może przygotować 1 lub 2 prace konkursowe,

- przekazane do biblioteki prace przechodzą na własność biblioteki szkolnej, autor pracy wyraża zgodę na zamieszczenie ich na wystawie konkursowej przygotowanej przez Organizatorów.

KRYTERIA OCENY I NAGRODY:

- o wyłonieniu zwycięzcy decyduje komisja konkursowa, w skład której wchodzą nauczyciele

bibliotekarze i nauczyciel przedmiotów plastycznych.

Głównym kryterium oceny prac jest pomysłowość, oryginalność oraz estetyka wykonania.

Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody.

Prace należy dostarczyć do  18 grudnia br. do biblioteki szkolnej.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:  15 stycznia 2016 r.

WRĘCZENIE NAGRÓD:  29 kwietnia 2016 r. podczas XI Święta Szkoły.

Zapraszamy uczniów i nauczycieli do korzystania z nowo zakupionych książek.
W miesiącu wrześniu zakupiliśmy głównie podręczniki, testy i ćwiczenia do przedmiotów zawodowych (technik: logistyk, handlowiec, ekonomista, organizacji reklamy).
Pełny zestaw nowych nabytków można przejrzeć i zarezerwować klikając na link Nowości książkowe w zakładce Menu lub bezpośrednio tutaj

22 kwietnia br. rozstrzygnięty został konkurs plastyczny, zorganizowany w ramach obchodów X Święta Szkoły, pod hasłem: Zakładka jubileuszowa do książki. 
Wzięło w nim udział 21 uczniów klas I-III, którzy wykonali łącznie 30 zakładek w różnorodnej technice (rysunek, grafika komputerowa, haft, wycinanka).
Jury w składzie: Anna Dębska, Magdalena Trzeciak-Jóźwiak i Robert Wilczyński po zapoznaniu się z pracami postanowiła przyznać:

  • I miejsce – Nathanowi Gęstwie z kl. I TI,
  • II miejsce – Adrianowi Okupskiemu z kl. II TI,
  • III miejsce – Tomaszowi Wesołkowi z kl. III TI.

Prace konkursowe w przeważającej części reprezentują wysoki poziom plastyczny. Jury szczególnie doceniło pomysłowość, technikę oraz estetykę wykonania, a także związek z hasłem przewodnim konkursu.
Zwycięzcy otrzymają nagrody książkowe i dyplomy, które zostaną wręczone w czasie X Święta Szkoły.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy, dziękujemy za nadesłane prace oraz zapraszamy do uczestnictwa w przyszłorocznych konkursach.
Wszystkie zakładki obejrzeć można w gablocie obok biblioteki szkolnej.