22 kwietnia br. rozstrzygnięty został konkurs plastyczny, zorganizowany w ramach obchodów X Święta Szkoły, pod hasłem: Zakładka jubileuszowa do książki. 
Wzięło w nim udział 21 uczniów klas I-III, którzy wykonali łącznie 30 zakładek w różnorodnej technice (rysunek, grafika komputerowa, haft, wycinanka).
Jury w składzie: Anna Dębska, Magdalena Trzeciak-Jóźwiak i Robert Wilczyński po zapoznaniu się z pracami postanowiła przyznać:

  • I miejsce – Nathanowi Gęstwie z kl. I TI,
  • II miejsce – Adrianowi Okupskiemu z kl. II TI,
  • III miejsce – Tomaszowi Wesołkowi z kl. III TI.

Prace konkursowe w przeważającej części reprezentują wysoki poziom plastyczny. Jury szczególnie doceniło pomysłowość, technikę oraz estetykę wykonania, a także związek z hasłem przewodnim konkursu.
Zwycięzcy otrzymają nagrody książkowe i dyplomy, które zostaną wręczone w czasie X Święta Szkoły.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy, dziękujemy za nadesłane prace oraz zapraszamy do uczestnictwa w przyszłorocznych konkursach.
Wszystkie zakładki obejrzeć można w gablocie obok biblioteki szkolnej.

Regulamin szkolnego konkursu plastycznego pt.:

Zakładka do książek na X Święto Szkoły

CELE KONKURSU:

- prezentacja talentu plastycznego młodzieży,

- dostrzeganie i promowanie młodzieży uzdolnionej plastycznie,

- rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej,

- inspirowanie do pracy twórczej.

ORGANIZATORZY KONKURSU:

Magdalena Trzeciak-Jóźwiak, Robert Wilczyński.

UCZESTNICY:

- uczniowie Zespołu Szkół Nr 3 im. Wł. Grabskiego,

- udział obowiązkowy dla wszystkich klas (co najmniej 2 osoby z każdej klasy), za wyjątkiem maturalnych.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

- wykonanie zakładki do książki,

- technika pracy dowolna.

- jeden autor może przedstawić maksymalnie 3 samodzielnie wykonane prace,

- nie będą przyjmowane prace zbiorowe,

- przekazane do biblioteki prace przechodzą na własność biblioteki szkolnej, autor pracy wyraża zgodę na zamieszczenie ich na wystawie konkursowej przygotowanej przez Organizatorów.

KRYTERIA OCENY I NAGRODY:

- o wyłonieniu zwycięzcy decyduje komisja konkursowa, w skład której wchodzą nauczyciele bibliotekarze i nauczyciel przedmiotów plastycznych.

Głównym kryterium oceny prac jest pomysłowość, oryginalność oraz estetyka wykonania. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie jego wyników nastąpi 24 kwietnia br., w dniu Święta Szkoły.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC:

Prace należy dostarczyć do 20 kwietnia br. do biblioteki szkolnej.

ZAPRASZAMY I ŻYCZYMY WIELU TWÓRCZYCH POMYSŁÓW

Oferta zajęć bibliotecznych

W dniu 16 stycznia br. rozstrzygnięty został konkurs literacki pod hasłem: „Dlaczego i co warto czytać?”. Miał on na celu zachęcić uczniów do wypowiedzenia się na ww. pytanie oraz zaprezentować talenty literackie uczniów naszej szkoły.

Jury w składzie: Agnieszka Sędkowska, Magdalena Trzeciak-Jóźwiak i Robert Wilczyński po zapoznaniu się z pracami postanowiła przyznać:
I miejsce – Aleksandrze Gutarowskiej z kl. I TH,
II miejsce – Marioli Kiełbasie z kl. IV TL,
III miejsce – Alicji Winieckiej z kl. I TL.

Wszystkie nagrodzone utwory to formy prozatorskie reprezentujące wysoki poziom literacki. Jury szczególnie doceniło: kompozycję tekstów, wyobraźnię, a także poprawność stylistyczno-językową. Zwycięzcy otrzymają nagrody książkowe i dyplomy, które zostaną wręczone w czasie tegorocznego Święta Szkoły oraz oceny bardzo dobre z języka polskiego.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy, dziękujemy za nadesłane prace oraz zapraszamy do uczestnictwa w konkursie w przyszłym roku szkolnym.