Regulamin szkolnego konkursu plastycznego pt.:

Zakładka do książek na X Święto Szkoły

CELE KONKURSU:

- prezentacja talentu plastycznego młodzieży,

- dostrzeganie i promowanie młodzieży uzdolnionej plastycznie,

- rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej,

- inspirowanie do pracy twórczej.

ORGANIZATORZY KONKURSU:

Magdalena Trzeciak-Jóźwiak, Robert Wilczyński.

UCZESTNICY:

- uczniowie Zespołu Szkół Nr 3 im. Wł. Grabskiego,

- udział obowiązkowy dla wszystkich klas (co najmniej 2 osoby z każdej klasy), za wyjątkiem maturalnych.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

- wykonanie zakładki do książki,

- technika pracy dowolna.

- jeden autor może przedstawić maksymalnie 3 samodzielnie wykonane prace,

- nie będą przyjmowane prace zbiorowe,

- przekazane do biblioteki prace przechodzą na własność biblioteki szkolnej, autor pracy wyraża zgodę na zamieszczenie ich na wystawie konkursowej przygotowanej przez Organizatorów.

KRYTERIA OCENY I NAGRODY:

- o wyłonieniu zwycięzcy decyduje komisja konkursowa, w skład której wchodzą nauczyciele bibliotekarze i nauczyciel przedmiotów plastycznych.

Głównym kryterium oceny prac jest pomysłowość, oryginalność oraz estetyka wykonania. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie jego wyników nastąpi 24 kwietnia br., w dniu Święta Szkoły.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC:

Prace należy dostarczyć do 20 kwietnia br. do biblioteki szkolnej.

ZAPRASZAMY I ŻYCZYMY WIELU TWÓRCZYCH POMYSŁÓW

Oferta zajęć bibliotecznych

W dniu 16 stycznia br. rozstrzygnięty został konkurs literacki pod hasłem: „Dlaczego i co warto czytać?”. Miał on na celu zachęcić uczniów do wypowiedzenia się na ww. pytanie oraz zaprezentować talenty literackie uczniów naszej szkoły.

Jury w składzie: Agnieszka Sędkowska, Magdalena Trzeciak-Jóźwiak i Robert Wilczyński po zapoznaniu się z pracami postanowiła przyznać:
I miejsce – Aleksandrze Gutarowskiej z kl. I TH,
II miejsce – Marioli Kiełbasie z kl. IV TL,
III miejsce – Alicji Winieckiej z kl. I TL.

Wszystkie nagrodzone utwory to formy prozatorskie reprezentujące wysoki poziom literacki. Jury szczególnie doceniło: kompozycję tekstów, wyobraźnię, a także poprawność stylistyczno-językową. Zwycięzcy otrzymają nagrody książkowe i dyplomy, które zostaną wręczone w czasie tegorocznego Święta Szkoły oraz oceny bardzo dobre z języka polskiego.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy, dziękujemy za nadesłane prace oraz zapraszamy do uczestnictwa w konkursie w przyszłym roku szkolnym.

Z okazji Mikołajek zapraszamy uczniów 
do Centrum Informacji Medialnej. 

W tym dniu (5 grudnia br. - piątek) 
będzie można wybrać sobie używane książki. Gdyby ktoś z was miał chęć przekazać niepotrzebne książki
dla biblioteki lub innych uczniów, również może to zrobić.