29 października br. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Kutnie miało miejsce podsumowanie obchodów 150. rocznicy urodzin patrona oraz 46. rocznicy nadania Bibliotece jego imienia.
Z tej okazji na początku września br. ogłoszone zostały dwa konkursy:
- na prezentację multimedialną pt. „Żeromski – życie i twórczość” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Kutna i powiatu kutnowskiego, 
- na booktalking – mówioną recenzję utworu Stefana Żeromskiego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Kutna i powiatu kutnowskiego.
W uroczystościach uczestniczyły 2 klasy z naszej szkoły – IV TI i IV TOR pod opieką p. Doroty Chojnackiej oraz p. Roberta Wilczyńskiego.

Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych 27 października br. odbyły się w naszej szkole zajęcia przeprowadzone przez p. Michała Wenerskiego - pracownika Biblioteki Pedagogicznej w Kutnie, pt. „Tyle wiemy o sobie…” – polski film krótkometrażowy głosem w dyskusji  o istocie człowieczeństwa.

Wzięli  w nich udział uczniowie z klas: II TOR pod opieką p. Magdaleny Trzeciak-Jóźwiak oraz III TE pod opieką p. Katarzyny Szczepaniak.

Młodzież obejrzała dwa krótkie filmy animowane - „Arkę” (2007) w reż. G. Jonkajtysa i „Katedrę” (2002) w reż. T. Bagińskiego.

Biblioteka szkolna organizuje zajęcia z edukacji medialnej 

przeprowadzone w oparciu o filmy „Arka” (reż. G.Jonkajtys) i „Katedra” (reż. T. Bagiński) 
pt. „Tyle wiemy o sobie…” – polski film krótkometrażowy głosem w dyskusji o istocie człowieczeństwa, 
które przeprowadzą pracownicy Biblioteki Pedagogicznej  w Kutnie. 

Odbędą się one 24 października (piątek)  i/lub  27 października (poniedziałek) w naszej szkole 
– czas trwania 45 min.

Wychowawcy oraz polonistki zainteresowani uczestnictwem uczniów w zajęciach proszeni są o kontakt  
w celu ustalenia terminu i godziny, w którym będą one przeprowadzone.

Prosimy o kontakt najpóźniej do poniedziałku (20.10) do godz. 10.30.

Stało się już tradycją, że we wrześniu i październiku uczniowie klas pierwszych odbywają wycieczki przedmiotowe do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie. Tak też było i w tym roku, w dwugodzinnej lekcji bibliotecznej uczestniczyły klasy pierwsze TL, TI, TE, TOR, TH.

Dzięki uprzejmości dyrekcji i bibliotekarzy MiPBP uczniowie mogli  na miejscu zapoznać się z działalnością placówki oraz zwiedzili działy, które wchodzą w jej skład. 

W Wypożyczalni dla dorosłych uczniowie poznali zasady zapisu, korzystania ze zbiorów oraz zapoznali się z elektronicznym katalogiem. Przedstawiona została im również działalność biblioteki w zakresie gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów książkowych, czasopiśmienniczych oraz audiowizualnych oraz udzielania informacji bibliotecznej, rzeczowej i bibliograficznej.