Oferta zajęć bibliotecznych

W dniu 16 stycznia br. rozstrzygnięty został konkurs literacki pod hasłem: „Dlaczego i co warto czytać?”. Miał on na celu zachęcić uczniów do wypowiedzenia się na ww. pytanie oraz zaprezentować talenty literackie uczniów naszej szkoły.

Jury w składzie: Agnieszka Sędkowska, Magdalena Trzeciak-Jóźwiak i Robert Wilczyński po zapoznaniu się z pracami postanowiła przyznać:
I miejsce – Aleksandrze Gutarowskiej z kl. I TH,
II miejsce – Marioli Kiełbasie z kl. IV TL,
III miejsce – Alicji Winieckiej z kl. I TL.

Wszystkie nagrodzone utwory to formy prozatorskie reprezentujące wysoki poziom literacki. Jury szczególnie doceniło: kompozycję tekstów, wyobraźnię, a także poprawność stylistyczno-językową. Zwycięzcy otrzymają nagrody książkowe i dyplomy, które zostaną wręczone w czasie tegorocznego Święta Szkoły oraz oceny bardzo dobre z języka polskiego.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy, dziękujemy za nadesłane prace oraz zapraszamy do uczestnictwa w konkursie w przyszłym roku szkolnym.

Z okazji Mikołajek zapraszamy uczniów 
do Centrum Informacji Medialnej. 

W tym dniu (5 grudnia br. - piątek) 
będzie można wybrać sobie używane książki. Gdyby ktoś z was miał chęć przekazać niepotrzebne książki
dla biblioteki lub innych uczniów, również może to zrobić.

Biblioteka szkolna wzbogaciła się o nowe książki, z pośród których szczególnie polecamy:

1. Czesław Miłosz, Poezje wybrane, wybór i opracowanie Zdzisław Łapiński,
Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2013, s. 422, ISBN: 9788361056461 (seria: Biblioteka Narodowa).

2. Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie, opracowanie Stanisław Pigoń,
wyd. 12 popr., Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2012, s. 619, ISBN: 978-83-04-05041-9 (seria:Biblioteka Narodowa).

3. Juliusz Słowacki, Wiersze, wstęp i opracowanie Jacek Brzozowski,
Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2013, s. 626, ISBN: 978-83-61056-45-4 (seria: Biblioteka Narodowa).

4. Alice Munro, Miłość dobrej kobiety, przeł. Agnieszka Pokojska,
Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., 2013, s. 450, ISBN: 978-83-7747-857-8 (seria: Don Kichot i Schancho Pansa).

5. Pavol Rankov, Zdarzyło się pierwszego września (albo kiedy indziej),przeł. Tomasz Grabiński,
Wrocław: Wydawnictwo Czeskie Klimaty,2013, s. 463, ISBN: 978-83-928051-9-9.

6. Eduardo Mendoza, Niewinność zagubiona w deszczu, przeł. Zofia Wasitowa,
Kraków: Znak, 2011, s. 136

7. Jaume Cabre, Wyznaję, przeł. Anna Sawicka,
Warszawa: Wydawnictwo Marginesy, 2013, s. 768, ISBN: 978-83-63656-24-9

Pełne zestawienie nowo zakupionych zbiorów udostępnione jest w gablocie przy bibliotece.

Zachęcamy do wypożyczania i czytania książek, przypominamy też o konkursie literackim Dlaczego i co warto czytać?
(termin oddania prac do 5 grudnia 2014r).