Biblioteka szkolna wzbogaciła się o nowe książki, z pośród których szczególnie polecamy:

1. Czesław Miłosz, Poezje wybrane, wybór i opracowanie Zdzisław Łapiński,
Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2013, s. 422, ISBN: 9788361056461 (seria: Biblioteka Narodowa).

2. Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie, opracowanie Stanisław Pigoń,
wyd. 12 popr., Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2012, s. 619, ISBN: 978-83-04-05041-9 (seria:Biblioteka Narodowa).

3. Juliusz Słowacki, Wiersze, wstęp i opracowanie Jacek Brzozowski,
Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2013, s. 626, ISBN: 978-83-61056-45-4 (seria: Biblioteka Narodowa).

4. Alice Munro, Miłość dobrej kobiety, przeł. Agnieszka Pokojska,
Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., 2013, s. 450, ISBN: 978-83-7747-857-8 (seria: Don Kichot i Schancho Pansa).

5. Pavol Rankov, Zdarzyło się pierwszego września (albo kiedy indziej),przeł. Tomasz Grabiński,
Wrocław: Wydawnictwo Czeskie Klimaty,2013, s. 463, ISBN: 978-83-928051-9-9.

6. Eduardo Mendoza, Niewinność zagubiona w deszczu, przeł. Zofia Wasitowa,
Kraków: Znak, 2011, s. 136

7. Jaume Cabre, Wyznaję, przeł. Anna Sawicka,
Warszawa: Wydawnictwo Marginesy, 2013, s. 768, ISBN: 978-83-63656-24-9

Pełne zestawienie nowo zakupionych zbiorów udostępnione jest w gablocie przy bibliotece.

Zachęcamy do wypożyczania i czytania książek, przypominamy też o konkursie literackim Dlaczego i co warto czytać?
(termin oddania prac do 5 grudnia 2014r).

Konkurs2014Rok  2014 ogłoszony został  Rokiem czytelnictwa. Organizacje zrzeszające bibliotekarzy, księgarzy, wydawców i drukarzy chcą w ten sposób uczcić 650 lat działań na rzecz książki. Nasza biblioteka pragnie włączyć się do tej akcji i zaprasza wszystkich uczniów do udziału w konkursie literackim organizowanym pod hasłem Dlaczego i co warto czytać?. 
Uczestnicy proszeni są o napisanie eseju/listu/opowiadania odwołującego się do tematu konkursu.
Zwycięzcy otrzymają atrakcyjne nagrody oraz oceny bardzo dobre z języka polskiego.
Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w konkursie.
Organizatorzy: Robert Wilczyński, Magdalena Trzeciak-Jóźwiak

 

 

 

29 października br. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Kutnie miało miejsce podsumowanie obchodów 150. rocznicy urodzin patrona oraz 46. rocznicy nadania Bibliotece jego imienia.
Z tej okazji na początku września br. ogłoszone zostały dwa konkursy:
- na prezentację multimedialną pt. „Żeromski – życie i twórczość” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Kutna i powiatu kutnowskiego, 
- na booktalking – mówioną recenzję utworu Stefana Żeromskiego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Kutna i powiatu kutnowskiego.
W uroczystościach uczestniczyły 2 klasy z naszej szkoły – IV TI i IV TOR pod opieką p. Doroty Chojnackiej oraz p. Roberta Wilczyńskiego.

Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych 27 października br. odbyły się w naszej szkole zajęcia przeprowadzone przez p. Michała Wenerskiego - pracownika Biblioteki Pedagogicznej w Kutnie, pt. „Tyle wiemy o sobie…” – polski film krótkometrażowy głosem w dyskusji  o istocie człowieczeństwa.

Wzięli  w nich udział uczniowie z klas: II TOR pod opieką p. Magdaleny Trzeciak-Jóźwiak oraz III TE pod opieką p. Katarzyny Szczepaniak.

Młodzież obejrzała dwa krótkie filmy animowane - „Arkę” (2007) w reż. G. Jonkajtysa i „Katedrę” (2002) w reż. T. Bagińskiego.