Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych 27 października br. odbyły się w naszej szkole zajęcia przeprowadzone przez p. Michała Wenerskiego - pracownika Biblioteki Pedagogicznej w Kutnie, pt. „Tyle wiemy o sobie…” – polski film krótkometrażowy głosem w dyskusji  o istocie człowieczeństwa.

Wzięli  w nich udział uczniowie z klas: II TOR pod opieką p. Magdaleny Trzeciak-Jóźwiak oraz III TE pod opieką p. Katarzyny Szczepaniak.

Młodzież obejrzała dwa krótkie filmy animowane - „Arkę” (2007) w reż. G. Jonkajtysa i „Katedrę” (2002) w reż. T. Bagińskiego.

Biblioteka szkolna organizuje zajęcia z edukacji medialnej 

przeprowadzone w oparciu o filmy „Arka” (reż. G.Jonkajtys) i „Katedra” (reż. T. Bagiński) 
pt. „Tyle wiemy o sobie…” – polski film krótkometrażowy głosem w dyskusji o istocie człowieczeństwa, 
które przeprowadzą pracownicy Biblioteki Pedagogicznej  w Kutnie. 

Odbędą się one 24 października (piątek)  i/lub  27 października (poniedziałek) w naszej szkole 
– czas trwania 45 min.

Wychowawcy oraz polonistki zainteresowani uczestnictwem uczniów w zajęciach proszeni są o kontakt  
w celu ustalenia terminu i godziny, w którym będą one przeprowadzone.

Prosimy o kontakt najpóźniej do poniedziałku (20.10) do godz. 10.30.

Stało się już tradycją, że we wrześniu i październiku uczniowie klas pierwszych odbywają wycieczki przedmiotowe do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie. Tak też było i w tym roku, w dwugodzinnej lekcji bibliotecznej uczestniczyły klasy pierwsze TL, TI, TE, TOR, TH.

Dzięki uprzejmości dyrekcji i bibliotekarzy MiPBP uczniowie mogli  na miejscu zapoznać się z działalnością placówki oraz zwiedzili działy, które wchodzą w jej skład. 

W Wypożyczalni dla dorosłych uczniowie poznali zasady zapisu, korzystania ze zbiorów oraz zapoznali się z elektronicznym katalogiem. Przedstawiona została im również działalność biblioteki w zakresie gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów książkowych, czasopiśmienniczych oraz audiowizualnych oraz udzielania informacji bibliotecznej, rzeczowej i bibliograficznej.

piotrsliwinski11 września 2014 r. w ramach VIII Wrześniowych Haustów Poetyckich odbył się wykład prof. Piotra Śliwińskiego, wykładowcy UAM, poświęcony Polskiej poezji najnowszej wobec historii i tradycji. W spotkaniu zorganizowanym przez MiPBP w Kutnie uczestniczyli uczniowie klasy IV TE pod opieką p. Roberta Wilczyńskiego.
Tegoroczna edycja imprezy stawia sobie za cel, jak czytamy w programie spotkań, próbę odpowiedzi na pytania jak opowiedzieć polskość językiem współczesnym, z perspektywy człowieka, któremu świat oferuje wolność za cenę utraty tożsamości? Kim bylibyśmy jako naród, nie potrafiąc wyrazić głośno zbiorowego doświadczenia XX i XXI wieku? Czy poezja ma szansę powrotu do swoich narodowych obowiązków?

Prof. Piotr Śliwiński przedstawił, jak wraz z upowszechnianiem piśmiennictwa i w kontekście historii Polski zmieniało się rozumienie powinności pisarskich i zadań literatury. Przywołał literaturę stanisławowską, dziewiętnastowieczne idee poświęcenia jednostki dla sprawy narodowej, a także próby zerwania z romantyczną tradycją zobowiązań pisarza wobec narodu, charakterystyczne zwłaszcza dla literatury lat 20. i po roku 1989.
Po dość obszernej prezentacji zagadnienia związków literatury z życiem narodu profesor Śliwiński, przywołując poezję Nowej Fali (zwanej też Pokoleniem 68), przedstawił paralelę pomiędzy walką z ówczesną zmistyfikowaną rzeczywistością w języku propagandy PRL-u a współczesnymi zagrożeniami związanymi z homogenizacją kultury i uprzedmiotowieniem człowieka.