Kadra kierownicza:
mgr inż. Wojciech Banasiak
dyrektor, nauczyciel przedmiotów zawodowych
mgr Henryka Engel
wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego
nauczycielka przedmiotów zawodowych
mgr Iwona Smolińska
wicedyrektor ds. kształcenia ogólnego i wychowawczych
nauczycielka historii, historii i społeczeństwa, wiedzy o społeczeństwie, przedmiotów zawodowych
Kadra pedagogiczna:

język polski

mgr Dorota Chojnacka

mgr Anna Janiak

mgr Katarzyna Kopańska-Zimna

mgr Agnieszka Sędkowska

 

język angielski

mgr Radosław Charążka

mgr Luiza Collins

mgr Oliwia Falborska

mgr Radosław Galus

mgr Aleksandra Rossa

mgr Halina Sankowska

mgr Piotr Szutoczkin

 

język niemiecki

mgr Monika Kozarska

mgr Katarzyna Szczepaniak

mgr Elżbieta Trawczyńska

 

język francuski

mgr Magdalena Trzeciak-Jóźwiak

 

język rosyjski

mgr Mirosława Pietrzykowska

 

wiedza o kulturze

mgr Monika Kozarska

mgr Agnieszka Sędkowska

 

historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie

mgr Piotr Bielicki  

mgr Grzegorz Jaskułowski

 

podstawy przedsiębiorczości

mgr Ewa Szymczak

mgr Magdalena Trzeciak-Jóźwiak

 

geografia

mgr Renata Kubicka

mgr Aleksandra Szymańska

 

chemia

mgr Dariusz Lewiński

mgr Joanna Maruszewska

 

fizyka

mgr Dariusz Lewiński

mgr Robert Wąs

 

matematyka

mgr Marta Bednarek

mgr Katarzyna Grześkowiak

mgr Ewa Kowalska

 

biologia

mgr Ewa Szymczak

 

informatyka

mgr Agata Krzyżyńska

mgr Dariusz Lewiński

mgr inż. Jakub Tarnowski

mgr inż. Rafał Prętkiewicz

 

wychowanie fizyczne

mgr Andrzej Grzegorek

mgr Piotr Kubicki

mgr Marcin Rymarkiewicz

mgr Katarzyna Szczepaniak

mgr Aleksandra Szymańska

 

edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Kamil Borowiak

 

przedmioty zawodowe

mgr inż. Wojciech Banasiak

mgr Henryka Engel

mgr Iwona Smolińska 

mgr Justyna Chrzanowska

mgr Agnieszka Drapińska

mgr Ewa Kowalik

mgr Monika Kowalska

mgr Mariusz Kozarski

mgr Agata Krzyżyńska

mgr inż. Sylwia Kubiak

mgr Renata Kubicka

mgr Dariusz Lewiński 

mgr Joanna Majtczak

mgr Joanna Maruszewska

mgr Lilia Marciniak

mgr inż. Krzysztof Pawłowski

mgr Anna Peda

mgr Maria Pływacz

mgr inż. Rafał Prętkiewicz

mgr Agnieszka Smolarczyk

mgr Aleksandra Szymczak

mgr Ewa Szymczak

mgr inż. Jakub Tarnowski

mgr Magdalena Trzeciak-Jóźwiak

mgr Anna Wasielewska

 

religia

ks. Piotr Jóźwiakmgr Emilia Koralewska

mgr Anna Muszyńska

 

etyka

mgr Dorota Chojnacka

mgr Anna Janiak

 

pedagog szkolny

mgr Magdalena Golonka

 

psycholog szkolny

mgr Agnieszka Drążkiewicz

 

wychowanie do życia w rodzinie

mgr Ewa Szymczak

 

biblioteka

mgr Robert Wilczyński