Kadra kierownicza:
mgr inż. Wojciech Banasiak
dyrektor, nauczyciel przedmiotów zawodowych
mgr Henryka Engel
wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego
nauczycielka przedmiotów zawodowych
mgr Iwona Smolińska
wicedyrektor ds. kształcenia ogólnego i wychowawczych
nauczycielka historii, historii i społeczeństwa, wiedzy o społeczeństwie, przedmiotów zawodowych
Kadra pedagogiczna:
język polski
mgr Dorota Chojnacka
mgr Anna Janiak
mgr Agnieszka Sędkowska
mgr Robert Wilczyński

język angielski
mgr Radosław Charążka
mgr Luiza Collins
mgr Oliwia Falborska
mgr Radosław Galus
mgr Aleksandra Rossa
mgr Halina Sankowska
mgr Piotr Szutoczkin

język niemiecki
mgr Monika Kozarska
mgr Katarzyna Szczepaniak
mgr Elżbieta Trawczyńska

język francuski
mgr Magdalena Trzeciak-Jóźwiak

język rosyjski
mgr Mirosława Pietrzykowska

wiedza o kulturze
mgr Monika Kozarska

historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie
mgr Iwona Smolińska
mgr Grzegorz Jaskułowski

podstawy przedsiębiorczości
mgr Ewa Szymczak
mgr Magdalena Trzeciak-Jóźwiak

geografia
mgr Renata Kubicka
mgr Aleksandra Szymańska

chemia
mgr Dariusz Lewiński
mgr Joanna Maruszewska

fizyka
mgr Dariusz Lewiński
mgr Robert Wąs

matematyka
mgr Katarzyna Grześkowiak
mgr Maria Sulej
mgr Sławomir Tomassy
mgr Ewa Kowalska
 
biologia
mgr Ewa Szymczak

informatyka
mgr Agata Krzyżyńska
mgr Dariusz Lewiński
mgr inż. Krzysztof Pawłowski
mgr inż. Rafał Prętkiewicz
mgr inż. Jakub Tarnowski

wychowanie fizyczne
mgr Barbara Jóźwiak
mgr Piotr Kubicki
mgr Marcin Rymarkiewicz
mgr Katarzyna Szczepaniak
mgr Aleksandra Szymańska

edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Kamil Borowiak

przedmioty zawodowe
mgr inż. Wojciech Banasiak
mgr Henryka Engel
mgr Iwona Smolińska
mgr Dorota Chojnacka
mgr Elżbieta Golis
mgr Ewa Kowalik
mgr Monika Kowalska
mgr Agata Krzyżyńska
mgr inż. Sylwia Kubiak
mgr Renata Kubicka
mgr Dariusz Lewiński
mgr Agnieszka Drapińska
mgr Lilia Marciniak
mgr inż. Krzysztof Pawłowski
mgr Anna Peda
mgr Maria Pływacz
mgr inż. Rafał Prętkiewicz
mgr Agnieszka Smolarczyk
mgr Aleksandra Szymczak
mgr Ewa Szymczak
mgr inż. Jakub Tarnowski
mgr Magdalena Trzeciak-Jóźwiak

religia
ks. Piotr Jóźwiak
mgr Emilia Koralewska
mgr Anna Muszyńska

etyka
mgr Dorota Chojnacka
mgr Anna Janiak

pedagog szkolny
mgr Magdalena Golonka

psycholog szkolny
mgr Agnieszka Drążkiewicz

wychowanie do życia w rodzinie
mgr Ewa Szymczak

biblioteka
mgr Robert Wilczyński