Sprawozdanie z działalności SU 2014/15

W dniu 16.12.2014 r. Samorząd Uczniowski przeprowadził wśród uczniów ankietę. Miała ona na celu pozyskanie opinii na temat zmian, które zachodzą w naszej szkole, a także zebranie pomysłów inicjujących  kolejne zmiany. Ankieta składała się z czterech pytań z dwoma wariantami odpowiedzi. W badaniu  ankietowym wzięło udział 384 uczniów. 

Kliknij, aby zapoznać się z analizą ankiety.

W dniu 31 października 2014 r. w naszej szkole odbył się międzyklasowy konkurs na najciekawszą dynię, zorganizowany przez Szkolny Samorząd Uczniowski z okazji Halloween.
Spośród dziesięciu prac przygotowanych przez uczniów, Jury w składzie: Pani Dyrektor Anna Janiak, Pani Monika Kowalska oraz przewodnicząca SU, postanowiło przyznać miejsca następującym klasom:
I miejsce- klasie III TOR
II miejsce- klasie II TOR
III miejsce- klasie III TH
Uczniowie tych klas otrzymali dyplomy, a nagrodą za miejsce I były słodkie upominki.