Drukuj
Odsłony: 54383

Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk, zdobędziesz kwalifikacje z zakresu:

 Będziesz umiał:

 Perspektywy zawodowe

Twoja wiedza i umiejętności pozwolą Ci na:

Szeroki zakres wiadomości i umiejętności informatycznych umożliwi Ci uzyskanie kolejnych specjalizacji zgodnych z aktualnymi potrzebami rynku pracy. Otrzymasz dyplom „Europass” – szczegółowy opis umiejętności i kompetencji zawodowych w języku angielskim, uznawany we wszystkich krajach UE.

Przedmioty, z których oceny będą przeliczane
na punkty: 

 Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
matematyka, fizyka