Krótko o kierunku: programowanie to bardzo nowoczesna i szybko rozwijająca się dziedzina wiedzy. Języki programistyczne nie są już domeną informatyków, a narzędziem rozwijającym myślenie, kreatywność i umiejętności analityczne. Programowanie stało się językiem, który każdy człowiek powinien znać przynajmniej na podstawowym poziomie, by rozumieć otaczający go świat i zachodzące w nim zmiany. Podjęcie nauki w zawodzie technik programista to inwestycja w przyszłość. Dziś to jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy łączący się z bardzo wysokim wynagrodzeniem. Zdobyte umiejętności dają m. in. możliwość programowania robotów, tworzenia gier komputerowych, aplikacji komórkowych  oraz wielu kreatywnych projektów, np. inteligentne ubrania, domy itp.

Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą Ci na:

 • kontynuowanie nauki na różnych kierunkach uczelni wyższych
 • zorganizowanie, uruchomienie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie programowania czy innych usług informatycznych

Przedmioty, z których oceny będą przeliczane na punkty (minimalna liczba punktów 80):

 • język polski
 • język obcy III.1 (ten, którego uczysz się od szkoły podstawowej)
 • matematyka
 • fizyka

Przedmioty rozszerzone: matematyka i fizyka.

Podejmując naukę w zawodzie technik programista, zdobędziesz kwalifikacje z zakresu:

 • tworzenia i administrowana baz danych
 • tworzenia stron i aplikacji internetowych
 • projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych
 • projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych
 • projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych

Warunki nauki: będziesz uczył się w nowocześnie wyposażonych pracowniach przedmiotowych. Dysponujemy:

 • 5 pracowniami urządzeń techniki komputerowej – każda z nich posiada 16 stanowisk
 • pracownią lokalnych sieci komputerowych
 • pracownią sieciowych systemów operacyjnych
 • pracownią aplikacji internetowych
 • pracowniami językowymi

Każdy uczeń może korzystać z komputera i internetu w Centrum Informacji Medialnej.

Program nauczania nastawiony jest na kształcenie w sposób innowacyjny, oparty na nauce programowania różnych języków odpowiednich dla aplikacji desktopowych np.: C++, C#, Visual Basic, Java, Python oraz języku do projektowania interfejsu użytkownika np. XAML. Dodatkowo uczniowie poznają takie języki jak: SQL, HTML 5 i CSS.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami internetowymi oraz bazami danych.

INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.

Technik programista znajdzie zatrudnienie w:

 • firmach zajmujących się tworzeniem i sprzedażą oprogramowania komputerowego;
 • przedsiębiorstwach, w których maszyny sterowane są komputerowo lub procesy produkcji odbywają się z użyciem robotów i niezbędnego oprogramowania;
 • firmach komputerowych tworzących oprogramowania do robotów;
 • firmach komputerowych zajmujących się tworzeniem gier komputerowych i aplikacji mobilnych;
 • przemyśle;
 • medycynie;
 • bankach;
 • urzędach.

Szeroki zakres wiadomości i umiejętności w dziedzinie programowania umożliwią Ci uzyskanie kolejnych specjalizacji zgodnych z aktualnymi potrzebami rynku pracy. 

Uczeń, który zdał egzamin potwierdzający daną kwalifikację,  otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Absolwent, który posiada świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Na wniosek absolwenta komisja okręgowa wydaje suplement do dyplomu w języku obcym. Praktyki zawodowe mogą odbywać się poza miejscem zamieszkania.

Wszystkie przedmioty ogólnokształcące realizowane są w pełnym wymiarze godzin – dobrze przygotujemy Cię do matury.