I LPS

Klasa I LPs - wychowawca p. Kubicka Renata 

I TE

Klasa I TE - wychowawca p. Anna Wasielewska 

I TL

Klasa I TL - wychowawca p. Agnieszka Smolarczyk

I TI

Klasa I TI - wychowawca p.Katarzyna Kopańska Zimna 

I TOR

Klasa I TOR - wychowawca p. Ewa Kowalik 

I TOT

Klasa I TOT - wychowawca p. Agnieszka Sędkowska 

IILPS

Klasa II LPs - wychowawca p. Piotr Bielicki

II TE

Klasa II TE - wychowawca p. Grzegorz Jaskułowski

II TH

Klasa II TH - wychowawca p. Irena Rybicka

II  TI

Klasa II TI - wychowawca p. Anna Janiak

II TOR

Klasa II TOR - wychowawca p. Dorota Chojnacka

II TOT

Klasa II TOT - wychowawca p. Joanna Maruszewska

III ATI

Klasa III ATI - wychowawca p. Monika Kowalska

III BTI

Klasa III BTI - wychowawca p. Radosław Galus

III LPS

Klasa III LPs - wychowawca p. Ewa Szymczak

III TE

Klasa III TE - wychowawca p. Maria Pływacz

III TH

Klasa III TH - wychowawca p. Mirosława Pietrzykowska

III TOT

Klasa III TOT - wychowawca p. Aleksandra Szymańska

IV ATE

Klasa IV ATE - wychowawca p. Iwona Smolińska

IV BTE

Klasa IV BTE- wychowawca p. Piotr Kubicki

IV TI

Klasa IV TI - wychowawca p. Halina Sankowska

IV TH

Klasa IV TH - wychowawca p. Dariusz Lewiński