naglowek gdp

Harmonogram organizacji zajęć w roku szkolnym 2018/2019

– Zespół Szkół Nr 3 im. Wł. Grabskiego w Kutnie ul. Kościuszki 24, 99-300 Kutno

 

Dotyczy projektu pt. „GOTOWI DO PRACY” nr Projektu RPLD.11.03.01-10-0014/17

realizowanego w Zespole Szkół Nr 3 im. Wł. Grabskiego w Kutnie ul. Kościuszki 24, 99-300 Kutno w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałania XI3.1. Kształcenie zawodowe  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


 

Lp.

Zaawansowane metody lutowania i napraw pakietów elektronicznych wraz z pakietami zawierającymi komponenty BGA

Wielkość grupy

1

03.12.2018÷08.12.2018

10 osób

2

10.12.2018÷15.12.2018

10 osób

3

04.03.2019÷09.03.2019

10 osób

4

03.06.2019÷08.06.2019

10 osób

Zajęcia odbywać się będą w godzinach 12:00-19:00.

Rozkład przerw 

- przerwa obiadowa w godzinach 1330 do 1400,

- przerwa w godzinach 1530 do 1545,

- druga przerwa w godzinach 1715 do 1730


 

Lp.

Ochrona antystatyczna w elektronice (ESD)

Wielkość grupy

1

17.04.2019

10 osób

2

18.04.2019

10 osób

3

09.05.2019

10 osób

4

10.05.2019

10 osób

Zajęcia odbywać się będą w godzinach 08:00-15:00.

Rozkład przerw 

- pierwsza przerwa w godzinach 930 do 945,

- przerwa obiadowa w godzinach 1115 do 1145,

- druga przerwa w godzinach 1315 do 1330


 

Lp.

AutoCad

Wielkość grupy

1

28.01.2019÷01.02.2019

10 osób

2

25.02.2019÷01.03.2019

11 osób

3

08.04.2019÷12.04.2019

10 osób

4

20.05.2019÷24.05.2019

11 osób

Zajęcia odbywać się będą w godzinach 12:00-19:00.

Rozkład przerw 

- przerwa obiadowa w godzinach 1330 do 1400,

- przerwa w godzinach 1530 do 1545,

- druga przerwa w godzinach 1715 do 1730


 

 

Lp.

CISCO ICND 1

Wielkość grupy

1

18.03.2019÷22.03.2019

10 osób

2

25.03.2019÷29.03.2019

12 osób

3

01.04.2019÷05.04.2019

11 osób

4

08.04.2019÷12.04.2019

11 osób

Zajęcia odbywać się będą w godzinach 12:00-19:00 od poniedziałku do czwartku  oraz w godzinach 8:00-15:00 w piątki

Rozkład przerw (poniedziałek-czwartek)

- przerwa obiadowa w godzinach 1330 do 1400,

- przerwa w godzinach 1530 do 1545,

- druga przerwa w godzinach 1715 do 1730

Rozkład przerw (piątek )

- pierwsza przerwa w godzinach 930 do 945,

- przerwa obiadowa w godzinach 1115 do 1145,

- druga przerwa w godzinach 1315 do 1330


 

Lp.

Doradztwo

Wielkość grupy

1

02.03.2019

10 osób

2

09.03.2019

10 osób

3

16.03.2019

10 osób

4

23.03.2019

10 osób

5

06.04.2019

10 osób

6

27.04.2019

10 osób

7

11.05.2019

10 osób

8

18.05.2019

10 osób

Zajęcia odbywać się będą w godzinach 8:00-14:40 

Rozkład przerw 

- pierwsza przerwa w godzinach 930 do 945,

- przerwa obiadowa w godzinach 1115 do 1145,

- druga przerwa w godzinach 1315 do 1330


 

Lp.

CISCO ICND2

Wielkość grupy

1

03.06.2019÷07.06.2019

10 osób

2

20.05.2019÷24.05.2019

10 osób

3

10.06.2019÷14.06.2019

11 osób

4

10.06.2019÷14.06.2019

11 osób

Zajęcia odbywać się będą w godzinach 12:00-19:00 od poniedziałku do czwartku  oraz w godzinach 8:00-15:00 w piątki

Rozkład przerw (poniedziałek-czwartek)

- przerwa obiadowa w godzinach 1330 do 1400,

- przerwa w godzinach 1530 do 1545,

- druga przerwa w godzinach 1715 do 1730

Rozkład przerw (piątek )

- pierwsza przerwa w godzinach 930 do 945,

- przerwa obiadowa w godzinach 1115 do 1145,

- druga przerwa w godzinach 1315 do 1330

 

naglowek gdp


 

Projekt GOTOWI DO PRACY”

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

 

Oś priorytetowa: XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności
Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe  
Okres realizacji: 01.10.2018 – 30.09.2020
Budżet projektu: 1 913 028,00 PLN

Dofinansowanie z EFS: 1 721 725,20 PLN

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 160 uczniów Technikum kierunku technik organizacji reklamy i technik informatyk w Zespole Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego  w Kutnie poprzez organizację szkoleń z branży informatycznej kończące się certyfikatami, zapewnienie staży zawodowych, zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni zawodowej, przeszkolenie 6 nauczycieli m. in. z szkoleń z branży informatycznej, z obsługi zakupionego sprzętu oraz udział nauczycieli w studiach podyplomowych.

W ramach projektu przewiduje się:

 1. Przeprowadzenie szkoleń dla uczniów:
 • Zaawansowane metody lutowania i naprawa pakietów elektronicznych wraz z pakietami zawierającymi komponenty BGA 
 • Ochrona antystatyczna (ESD)
 • AUTOCAD poziom podstawowy, rozszerzony i zaawansowany
 • CISCO ICND 1 oraz CISCO ICND 2
 • Doradztwo edukacyjno- zawodowe
 1. Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli oraz studia podyplomowe:
 • CISCO ICND 1 oraz CISCO ICND 2
 • AUTOCAD poziom podstawowy, rozszerzony i zaawansowany
 • Studia podyplomowe z Grafiki komputerowej
 • Studia podyplomowe z Realizacji obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografii
 • Studia podyplomowe z Bezpieczeństwa sieci komputerowych
 1. Realizację staży zawodowych dla uczniów objętych wsparciem w ramach projektu
 2. Doposażenie pracowni zawodowej i przeszkolenie nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z  Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach RPO WŁ 2014-2020