podziekowanie

9 listopada 2018 r. grupa wolontariuszy z ZS  nr 3 im. W. Grabskiego  kolejny raz odwiedziła pensjonariuszy w Domu Opieki Społecznej przy ul. Krzywoustego 11.  

Szkolne Koło Wolontariatu swoją współpracę z placówką rozpoczęło  we wrześniu 2016 r. Na mocy podpisanej umowy między dyrektorem DPS-u  i dyrektorem ZS nr3  im.  Grabskiego grupa uczniów systematycznie odwiedza pensjonariuszy , angażując się w zajęcia  terapeutyczne w tutejszej świetlicy. 

Tym razem dziewczęta z klasy IITL i I BTL chętnie włączyły się w przygotowania ozdób świątecznych na rzecz  placówki. Wolontariuszki - będące tu po raz pierwszy - zdecydowały, że będą odwiedzać to miejsce znacznie częściej. 

Młodzież, poznając mieszkańców Domu Pomocy Społecznej,  kształtuje swoją wrażliwość na potrzeby ludzi starszych , samotnych, wymagających stałej opieki i duchowego wsparcia.  Spotkania oraz rozmowy z pensjonariuszami  i  pracownikami tej placówki są dla uczniów doskonałą lekcją wychowawczą , a także  okazją do zdobycia  pewnych życiowych doświadczeń. 

                                                                                                    

13 i 14 listopada w Szkole Podstawowej nr 7 im. A. Mickiewicza w Kutnie - w ramach Licealiady -odbyły się zawody w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców.
Zawodniczki i zawodnicy z „Grabskiego” zaprezentowali się bardzo dobrze, z ogromnym poświęceniem i zaangażowaniem walczyli o każdą bramkę.

Drużyna dziewcząt w składzie: Natalia Kopeć i Dominika Klonowska, Daria Gładysiak, Patrycja Studzińska z kl. II TOR, Martyna Turowiecka i Weronika Winiecka z kl. I ITE, Beata Florczak z kl. III TE, Julia Beszczyńska z kl. III TL , Magdalena Pietrzykowska i Sandra Kucharska z kl. IV TL- zajęła IV miejsce w powiecie.

Drużyna chłopców w składzie: Kacper Gajewicz z kl. IV TL, Mateusz Rosa z kl. III TH, Patryk Cieśliński, Przemysław Lipiec, Błażej Domański i Mateusz Jóźwiak z kl. III TI, Kacper Szyszka z kl. III TE, Jakub Katarzyński z kl. II TL, Patryk Szadkowski z kl. III TL, Tymon Niezgoda z kl. I TL- zajęła II miejsce w powiecie.

Gratulujemy naszym zawodnikom!

W naszej szkole rusza akcja Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę

 

Wszystkie dary – żywność (głównie sładycze, konserwy) zabawki, przybory szkolne, środki czystości, odzież, artykuły gospodarstwa domowego, itp. 

zbieramy do 5 grudnia sala 42.

Koordynatorzy: p. Szymańska, p. Golonka

Przypominamy, że cały czas trwa również zbiórka na rzecz schroniska dla zwierząt.

 

Dziękujemy za wsparcie!

Młodzież z Zespołu Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie wraz z opiekunem panem Dariuszem Lewińskim w dniu 09.11.2018 r. uczestniczyła w uroczystości odsłonięcia pomnika doktora Antoniego Fortunata Troczewskiego.

Doktor Antoni Troczewski był jedną z ważniejszych postaci w dziejach Kutna. Jako pierwszy został honorowym obywatelem naszego miasta. Efektywnie działał na rzecz  Kutna i jego mieszkańców, choć stąd nie pochodził.

Uroczystość odsłonięcia pomnika zgromadziła wielu mieszkańców. Oprócz włodarzy miasta obecni byli również przedstawiciele parlamentu, a także rodzina doktora Troczewskiego. Praprawnuczka doktora wygłosiła przemówienie. Podczas uroczystości został posadzony  dąb- dar papieża Franciszka dla mieszkańców grodu nad Ochnią. Pod pomnikiem doktora Troczewskiego delegacje złożyły kwiaty.

9 listopada uczniowie i nauczyciele naszej szkoły wzięli udział w akcji ogłoszonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej - "Rekord dla Niepodległej". O godzinie 11.11 wspólnie zaśpiewali 4 zwrotki hymnu państwowego. Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego i jego opiekunek: pani Agnieszki Sędkowskiej oraz pani Sylwii Kubiak  młodzież miała na sobie stroje w kolorach białych lub czerwonych i tworzyła żywą flagę narodową.

Następnie pan dyrektor Wojciech Banasiak w obecności przedstawicieli biura poselskiego posła Tadeusza Woźniaka, wraz z Samorządem Uczniowskim i delegacjami klas posadził Dąb Niepodległości.

Cały mijający tydzień można nazwać  patriotycznym, bo pamięć o historii była w nim szczególnie kultywowana. W środę odbył się koncert ,,Razem dla Niepodległej” oraz sesja zorganizowana przez Muzeum Regionalne w Kutnie, w której uczestniczyła grupa uczniów z naszej szkoły. Prelekcję na temat kutnowskiego lekarza i społecznika Antoniego Troczewskiego- działającego w Kutnie na rzecz odradzającego się państwa-  wygłosili: pani Teresa Mosingiewicz i pan doktor Jacek Saramonowicz.

Radiowęzeł przez cały tydzień emitował patriotyczne piosenki z różnych okresów historii Polski.

Historia Polski jest dramatyczna, trudna i piękna. Setna rocznica odzyskania niepodległości sprzyja zadumie nad przeszłością, ale też skłania do podejmowania działań, które wpisują się w jej upamiętnianie. 

7 listopada w Kutnowskim Domu Kultury odbył się koncert ,,Razem dla Niepodległej”, w którym udział wzięli uczniowie z Zespołu Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego oraz zaproszona  do współpracy młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2,  Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Kurpińskiego oraz Młodzieżowego Domu Kultury. 

Organizatorzy postanowili pieśniami i piosenkami opowiedzieć sto lat niepodległości Polski. Mottem wydarzenia stały się słowa jednego z architektów niepodległości, premiera Ignacego Paderewskiego: ,, Nie zginie Polska! Nie zginie. Lecz żyć będzie po wieki wieków w potędze i chwale. Dla Was, dla nas i dla całej ludzkości”. Patronat nad koncertem objął Starosta Kutnowski- pan Krzysztof Debich i portal E-Kutno. Na widowni zasiedli nauczyciele i uczniowie ZS nr 3 i SOSW nr 2 oraz rodzice i mieszkańcy naszego miasta. Wśród zaproszonych gości byli: pan Krzysztof Debich- Starosta Kutnowski, pani Jolanta Pietrusiak- wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Kutnowskiego, pani Irena Maria Lesiak- dyrektor Delegatury w Skierniewicach Łódzkiego Kuratorium Oświaty, pani Iwona Kaca- dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, pani Marzena Kurpiewska- dyrektor SOSW nr2, pani Kinga Szczepanik- wicedyrektor Państwowej Szkoły Muzyczne I i II stopnia im. Karola Kurpińskiego, pan Jacek Gałka- dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury, ksiądz doktor Jerzy Swędrowski- dziekan parafii  św. Wawrzyńca, pani Jolanta Bujalska- Kowalczyk- przewodnicząca nauczycielskiej "Solidarności" i pan Mariusz Kozarski- prezes Zarządu Oddziału Międzygminnego  ZNP oraz pani Ewa Witkowska- przewodnicząca Rady Rodziców. 

photo

Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości inspiruje do działania, wyzwala kreatywność. Nauczyciele naszej szkoły: pani Dorota Chojnacka, pani Halina Sankowska i pan Robert Wilczyński zorganizowali  konkurs poetycki na wiersz patriotyczny pt. ,,Polska to...”.  Uczestnikami turnieju byli uczniowie ,,Grabskiego”. Jury w składzie: pani wicedyrektor Iwona Smolińska, pani Halina Sankowska i pan Robert Wilczyński wyłoniło zwycięzców oraz najlepsze utwory. 

Wyróżnienia zdobyli: Maciej Frydrysiak z klasy III technikum ekonomicznego i Natalia Katarzyńska z klasy III technikum organizacji reklamy. III miejsce zajęli: Julia Drążczyk z klasy I a technikum logistycznego i Rafał Kanas z klasy II technikum ekonomicznego. II miejsce przypadło w udziale Michalinie Słowińskiej z klasy II technikum handlowego. I miejsce zajęła   Karolina Darmach z klasy I technikum organizacji reklamy. 

Gratulujemy!

7 listopada w sali CTMiT- u zostały ogłoszone wyniki konkursu "Portret doktora Antoniego Troczewskieg" zorganizowanego przez Muzeum Regionalne w Kutnie. Zadaniem uczestników było przygotowanie prezentacji lub filmu na temat wybitnego społecznika i lekarza. Laureatką konkursu w kategorii praca indywidualna została Karolina Żandarowska z klasy III technikum ochrony środowiska. Opiekunem uczennicy był pan Piotr Bielicki. Laureatami konkursu w kategorii praca zespołowa zostali Michalina Kupisz i Mateusz Szymański z klasy III technikum organizacji reklamy. Opiekę nad nimi sprawowała  pani Dorota Chojnacka. 

Po ogłoszeniu wyników konkursu organizatorzy zaprezentowali nagrodzone prace.

komunikat12 11

Od roku uczniowie naszej szkoły wędrują śladami dwóch ciekawych postaci związanych z Kutnem w okresie odzyskiwania przez Polskę niepodległości. Pierwszy z nich to były żołnierz POW, który zginął przy próbie rozbrajania Niemców w listopadzie 1918r., drugi- lekarz i społecznik – doktor Antoni Troczewski. 29 października grupa uczniów  pod opieką pani Haliny Sankowskiej i pani Doroty Chojnackiej udała się do MiPBP w Kutnie na spotkanie z regionalistą panem Andrzejem Olewnikiem. Młodzież poznała nowe opracowania dotyczące historii naszego regionu w latach 1918-1919. Pojawiła się w nich informacja o Wojciechu Rychtelskim. Pan Andrzej Olewnik potwierdził nasze ustalenia- niewiele wiadomo o tej postaci- ale dodał też, że prawdopodobnie pochodził  z okolic Sieradza. Mówi o tym wzmianka w jednej z kutnowskich gazet, opublikowana po śmierci Rychtelskiego.

Pan Andrzej Olewnik   opowiedział również o Antonim Troczewskim, podając wiele ciekawych anegdot dotyczących tej postaci – niewiele osób wie, że doktor grywał w sztukach wystawianych w Domu Dochodowym Straży Ogniowej. Uczniowie mogli też obejrzeć kilka numerów ,,Tygodnika Kutnowskiego” oraz wydanie ogólnopolskiej ,,Gazety Warszawskiej” z września 1928r., której cała pierwsza strona poświęcona była wspomnieniom o  doktorze Troczewskim.

Spotkanie było bardzo ciekawe, a uczniowie poszerzyli swoją wiedzę  o bohaterach naszej niepodległości.