naglowek erasmus

Zespół Szkół nr 3 im. Wł. Grabskiego w Kutnie ogłasza przedłużenie rekrutacji do wyjazdu na staż we Włoszech.  

Przypominamy, że wyjazd odbędzie się w terminie 01.09.2019 – 28.09.2019

Dołączamy możliwość rekrutacji wśród uczniów obecnych klas III.

Zatem projekt skierowany jest do uczniów obecnych klas I, II oraz III ( które w momencie mobilności będą w klasach II, III oraz IV) na kierunkach:

technik logistyk, technik informatyk, technik organizacji reklamy, technik handlowiec, technik ochrony środowiska, technik ekonomista. 
Pojawił się stosowny aneks do regulaminu na temat uczestnictwa klas III. 

Szczegółowe zasady rekrutacji oraz wykaz wymaganych dokumentów jest dostępny na stronie szkoły w zakładce ERASMUS
Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie od 05.03.2019 do 13.03.2019 w Sali nr 14 od poniedziałku do piątku w godz. 8-15 lub w sekretariacie szkoły.

Szczegółowych informacji udziela: 
Koordynator – Piotr Szutoczkin

„ Ponieważ żyli prawem wilka
historia o nich głucho milczy”.
Zbigniew Herbert

W czasach, w których swój wiersz pisał poeta wydawało się , że pamięć o nich  już zaginęła. Nie zaginęła... Staraniem wielu środowisk kombatanckich , a także śp. Prezydenta RP –Lecha Kaczyńskiego, z poparciem następnego Prezydenta-Bronisława Komorowskiego, Sejm RP 3 lutego  2011 roku uchwalił ustawę , ogłaszającą 1 marca  Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Przez kogo zostali wyklęci?

Przez tych ,którzy w latach 1944- 1947 zagarnęli władzę w Polsce- nie  z woli narodu, ale z nadania moskiewskiego krwawego tyrana-Józefa Stalina i –niestety- za aprobatą naszych zachodnich sojuszników , to jest Wielkiej Brytanii i USA. Kogo dziś nazywa się „wyklętymi?”

WING TSUN

Niedawno ogłoszono wyniki Ogólnopolskiego Rankingu ,,Perspektyw”, które jednoznacznie wskazują, że  nasza szkoła znalazła się w gronie najlepszych techników w kraju. ,,Grabski” już po raz czwarty został uwzględniony w tej prestiżowej klasyfikacji. W rankingu brane są pod uwagę cztery kryteria: wyniki matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym, wyniki egzaminów zawodowych oraz sukcesy uczniów  w olimpiadach przedmiotowych. W tym roku Zespół Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie otrzymał Brązową Tarczę. To wyraz uznania i nagroda za efekty działań całej społeczności: nauczycieli i uczniów.

29 stycznia uczniowie klasy I ATL -pod opieką p. Renaty Kubickiej, p. Joanny Maruszewskiej i p. Rafała Prętkiewicza - uczestniczyli w wycieczce przedmiotowej do firmy DS Smith w Kutnie, która zajmuje się produkcją opakowań przemysłowo-transportowych i ochronnych oraz palet tekturowych, ułatwiających transport i obsługę manualną  każdego produktu. Ze względu na wysoką jakość tych artykułów mogą one być wykorzystywane w różnych segmentach gospodarki: od przemysłu spożywczego po branżę elektroniczną – w zależności od potrzeb klienta. Pani Ewa Popławska - st. specjalista ds. administracji i systemów zarządzania - zapoznała wszystkich z nowymi metodami projektowania, produkcji i druku opakowań, a także przedstawiła przykłady rozwiązań logistycznych i recyklingu. Zwiedzając zakład uczniowie mogli zobaczyć m.in. halę produkcyjną, magazyny, dział projektowania i obsługi klienta. Doświadczyli, na czym polega funkcjonalność opakowań na każdym etapie łańcucha dostaw.

Na koniec wizyty  uczniowie zapoznani zostali z projektem edukacyjnym „Z nami sięgniesz dalej”,  dotyczącym zagadnień związanych z rozmową kwalifikacyjną, praktykami zawodowymi, stażem i przyszłą pracą -  może nawet w tej właśnie firmie.
Wycieczkę zorganizowała p. Joanna Maruszewska

 

2 lutego w restauracji ,,Westa” odbył się bal studniówkowy uczniów klas maturalnych. Część oficjalną prowadzili Patrycja Sójecka z kl. IV TOR i Gracjan Estkowski z kl. IV TE. Oczywiście uroczystość rozpoczęła się polonezem, w którym- co jest tradycją naszej szkoły- wzięli udział nie tylko uczniowie, ale również wychowawcy klas maturalnych, a wszystkich prowadziła pierwsza para: pan dyrektor Wojciech Banasiak i Kinga Adamczewska z kl. IV TOR. Następnie głos zabrała przedstawicielka Rodziców- organizatorów przedsięwzięcia- pani Ewa Witkowska, a Michał Czekalski z kl. IV TI zaśpiewał piosenkę pt.,,Życzenia z  całego serca...”. Potem przyszła kolej na wypowiedzi młodzieży- uczniowie podziękowali dyrekcji za opiekę, nieustanne czuwanie nad nimi, stawianie im ambitnych celów i motywowanie do sukcesów, a każda klasa swojemu wychowawcy za wyrozumiałość, życzliwość i trud włożony w kształtowanie osobowości wychowanków. Wyrazem wdzięczności były piękne kwiaty. Po tej wzruszającej chwili pan dyrektor Wojciech Banasiak ogłosił rozpoczęcie balu.

Teraz przyszedł czas na poloneza pokazowego przygotowanego przez pana Marcina Rymarkiewicza. Piękny układ wspaniale wykonany przez młodzież zachwycił uczestników studniówki. A potem rozpoczął się bal- radosne tańce, smaczne jedzenie, tort o północy- ostatnie chwile beztroski przed przygotowaniami do egzaminów  maturalnych.

Warto podkreślić, że w studniówce uczestniczyły następujące klasy: IV TE z wychowawczynią panią Moniką Kozarską, IV TL z wychowawczynią panią Elżbietą Trawczyńską, IV TH z wychowawczynią panią Aleksandrą Szymańską, IV TOR z wychowawczynią panią Agatą Krzyżyńską i IV TI z wychowawcą panem Rafałem Prętkiewiczem. Koordynatorem studniówki była pani Elżbieta Trawczyńska.

18 stycznia 2019 r. w Kutnowskim Domu Kultury w ramach ,,Festiwalu na Faktach” odbyło się spotkanie z laureatem Europejskiej Nagrody Książkowej, polskim dziennikarzem i reporterem Mariuszem Szczygłem. Uczniowie naszej szkoły z klas II TOR, III TOR i III TL wraz z opiekunkami –panią Anną Pedą, panią Moniką Kowalską, panią Anną Janiak i panią Dorotą Chojnacką- uczestniczyli we wspomnianym wydarzeniu. 

Autor opowiadał o swoim prywatnym życiu, o sympatii do Czechów i ich kraju, a także o sztuce reportażu. Zdradzał  techniki pisania tekstów, tłumaczył, czym dla niego jest praca, którą wykonuje. Według Mariusza Szczygła reporter to człowiek, który ma za zadanie być tłumaczem kultury. Dziennikarz powiedział, że to, co robi jest dla niego, jak odkrywanie nowych lądów. Chce pokazywać życie takim jakie ono jest, a dla swoich odbiorców ma radę-  niczego nie należy się bać. Podał też swoją definicję reportażu- to historia, która się wydarzyła, ale musi dawać do myślenia.

Dziennikarz  przedstawił również swoje teksty, opowiadając, w jaki sposób otaczająca  rzeczywistość oraz chęć zrozumienia drugiego człowieka inspirowały go do pisania.

Spotkanie z Mariuszem Szczygłem było bardzo cenną lekcją- nie tylko na temat technik dziennikarskich, ale również o tym, jak należy traktować innych ludzi, o ciekawości wobec obcej kultury, a przede wszystkim o odwadze, z którą należy przejść przez życie, by czerpać z niego jak najwięcej. 

 

Pod hasłem "Oni ocalili naród" zorganizowany został w "Grabskim" II Tydzień Polskiej Kultury i Historii. 29 stycznia 2019 r. miały miejsce: podsumowanie składających się na tegoroczną edycję konkursów oraz przygotowana przez Samorząd Uczniowski debata  Patriotyzm wczoraj i dziś.  Rozpoczynając dzień finałowy, pan dyrektor Wojciech Banasiak podkreślił, że celem przedsięwzięcia jest podsumowanie obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz uczczenie wkładu wieszczów narodowych: Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego i Zygmunta Krasińskiego w obronę tożsamości narodowej Polaków podczas zaborów. Mnóstwo emocji wśród uczestników wzbudziła debata, której podstawę stanowiła przeprowadzona wśród uczniów ankieta dotycząca rozumienia przez nich patriotyzmu oraz osób, które uważają za godne miana patrioty. Nie mniej ekscytujący był drugi konkurs wiedzy o "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza. Poruszająca dla obecnych była także prezentacja spotów reklamowych pod hasłem "Współczesne spojrzenie na patriotyzm" zrealizowanych przez klasy: III TOR (1 miejsce), II TOR (2 miejsce) i III TH (3 miejsce).

01 lutego 2019r. na scenie Centrum Teatru Muzyki i Tańca w Kutnie podsumowano konkursy realizowane w ramach tegorocznego VI Festiwalu Frankofonii. Wśród organizatorów wydarzenia były: p. Grażyna Mojsiej, p. Anna Wdowiak, p. Anna Adamowska, p. Dorota Kępińska, p. Joanna Wilińska, p. Justyna Łuczak  i p. Magdalena Trzeciak-Jóźwiak. Projekt realizowali nauczyciele języka francuskiego z kutnowskich szkół przy współudziale Urzędu Miasta, Kutnowskiego Domu Kultury i Stowarzyszenia „Łódzkie bardziej francuskie”, a także wsparciu sponsorów. W uroczystości wzięli również udział: wiceprezydent miasta  p. Jacek Boczkaja, kierownik Centrum Teatru Muzyki i Tańca p. Krzysztof Ryzlak i wicedyrektor naszej szkoły p. Henryka Engel.  Swoje umiejętności artystyczne uczestnicy mogli zaprezentować w wielu konkursach: piosenki francuskiej, plastycznym, recytatorskim oraz w tzw. „Żywych obrazach”.

A oto laureaci:

Uprzejmie informuję, że w dniu 22 marca 2019  roku zostaną ogłaszone wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2019.

Jednocześnie informuję, że zdający, którzy nie zdali egzaminu w sesji styczeń - luty 2019  mają 7 dni, licząc od dnia ogłoszenia wyników - na złożenie deklaracji  u dyrektora szkoły na sesję czerwiec-lipiec 2019.

Osoby, które były zaś nieobecne na egzaminie w ww. sesji  - składają deklaracje na sesję czerwiec-lipiec 2019 do 18 lutego 2019 r.
(druk deklaracji dostępny jest na stronie internetowej szkoły w zakładce: Informacje _egzamin w kwalifikacji lub w sekretariacie szkoły).

        mgr inż. Wojciech Banasiak

Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego

Kutno, 28.01.2019 r.

naglowek erasmus

Międzynarodowe praktyki -REKRUTACJA

Zespół Szkół nr 3 im. W. Grabskiego w Kutnie Ogłasza rekrutację do projektu „Staż za granicą kluczem do przyszłej kariery” realizowanego przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus +. 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji i aktywności zawodowej uczniów. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez organizacje 4 tygodniowych praktyk zagranicznych we Włoskich przedsiębiorstwach. 

Uczestnicy w ramach projektu mają zapewnione:

-przygotowanie językowo – kulturowo – pedagogiczne

-transport do Włoch i z powrotem 

-ubezpieczenie

-zakwaterowanie i wyżywienie 

-opiekę i mentoring

Udział w projekcie jest bezpłatny

Projekt skierowany jest do uczniów obecnych klas I i II,( które w momencie mobilności będą w klasach II i III) na kierunkach :

technik logistyk, technik informatyk, technik organizacji reklamy, technik handlowiec, technik ochrony środowiska, technik ekonomista. 

Szczegółowe zasady rekrutacji oraz wykaz wymaganych dokumentów jest dostępny na stronie szkoły w zakładce ERASMUS
Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie od 28.01.2019 do 01.03.2019 w Sali nr 14 od poniedziałku do piątku w godz. 8-15 lub w sekretariacie szkoły.

Szczegółowych informacji udziela: 

Koordynator – Piotr Szutoczkin

Regulamin rekrutacji do programu

Załącznik 1 - Formularz zgłoszeniowy

Załącznik 2 - Karta oceny

Początek roku jest zawsze okazją do podsumowań. Przez ostatnich kilkanaście miesięcy całe społeczeństwo  obchodziło stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Inicjatywa ta została zainaugurowana przez ministerstwo edukacji narodowej, które ogłosiło 2017 Rokiem dla Niepodległej i rozszerzona przez prezydenta RP, który zachęcał do uczczenia tego niezwykłego wydarzenia, jakim było odrodzenia państwa polskiego w 1918 r. Nasza szkoła odpowiedziała na te wezwania podejmując szereg działań, których celem było poznanie historii kraju i naszego miasta, wydarzeń i bohaterów oraz dzieł literackich, w których istotnym motywem jest patriotyzm. To był czas poszukiwań i odkryć, zarówno w sferze faktów historycznych jak i dokonań artystycznych.

Zainaugurowaliśmy obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości koncertem galowym XX Festiwalu Pieśni i Piosenek Patriotycznych ,,Głos Ojczyzny”, którego mottem były słowa Leopolda Staffa ,,Polsko, nie jesteś Ty już niewolnicą!”. Uczestniczyli w nim nie tylko uczniowie naszej szkoły, ale również młodzież gimnazjalna. Wydarzenie uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej, a na widowni Kutnowskiego Domu Kultury zasiedli przedstawiciele lokalnych władz, uczniowie i nauczyciele ,,Grabskiego” oraz mieszkańcy naszego miasta.