01 lutego 2019r. na scenie Centrum Teatru Muzyki i Tańca w Kutnie podsumowano konkursy realizowane w ramach tegorocznego VI Festiwalu Frankofonii. Wśród organizatorów wydarzenia były: p. Grażyna Mojsiej, p. Anna Wdowiak, p. Anna Adamowska, p. Dorota Kępińska, p. Joanna Wilińska, p. Justyna Łuczak  i p. Magdalena Trzeciak-Jóźwiak. Projekt realizowali nauczyciele języka francuskiego z kutnowskich szkół przy współudziale Urzędu Miasta, Kutnowskiego Domu Kultury i Stowarzyszenia „Łódzkie bardziej francuskie”, a także wsparciu sponsorów. W uroczystości wzięli również udział: wiceprezydent miasta  p. Jacek Boczkaja, kierownik Centrum Teatru Muzyki i Tańca p. Krzysztof Ryzlak i wicedyrektor naszej szkoły p. Henryka Engel.  Swoje umiejętności artystyczne uczestnicy mogli zaprezentować w wielu konkursach: piosenki francuskiej, plastycznym, recytatorskim oraz w tzw. „Żywych obrazach”.

A oto laureaci:

Uprzejmie informuję, że w dniu 22 marca 2019  roku zostaną ogłaszone wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2019.

Jednocześnie informuję, że zdający, którzy nie zdali egzaminu w sesji styczeń - luty 2019  mają 7 dni, licząc od dnia ogłoszenia wyników - na złożenie deklaracji  u dyrektora szkoły na sesję czerwiec-lipiec 2019.

Osoby, które były zaś nieobecne na egzaminie w ww. sesji  - składają deklaracje na sesję czerwiec-lipiec 2019 do 18 lutego 2019 r.
(druk deklaracji dostępny jest na stronie internetowej szkoły w zakładce: Informacje _egzamin w kwalifikacji lub w sekretariacie szkoły).

        mgr inż. Wojciech Banasiak

Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego

Kutno, 28.01.2019 r.

naglowek erasmus

Międzynarodowe praktyki -REKRUTACJA

Zespół Szkół nr 3 im. W. Grabskiego w Kutnie Ogłasza rekrutację do projektu „Staż za granicą kluczem do przyszłej kariery” realizowanego przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus +. 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji i aktywności zawodowej uczniów. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez organizacje 4 tygodniowych praktyk zagranicznych we Włoskich przedsiębiorstwach. 

Uczestnicy w ramach projektu mają zapewnione:

-przygotowanie językowo – kulturowo – pedagogiczne

-transport do Włoch i z powrotem 

-ubezpieczenie

-zakwaterowanie i wyżywienie 

-opiekę i mentoring

Udział w projekcie jest bezpłatny

Projekt skierowany jest do uczniów obecnych klas I i II,( które w momencie mobilności będą w klasach II i III) na kierunkach :

technik logistyk, technik informatyk, technik organizacji reklamy, technik handlowiec, technik ochrony środowiska, technik ekonomista. 

Szczegółowe zasady rekrutacji oraz wykaz wymaganych dokumentów jest dostępny na stronie szkoły w zakładce ERASMUS
Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie od 28.01.2019 do 01.03.2019 w Sali nr 14 od poniedziałku do piątku w godz. 8-15 lub w sekretariacie szkoły.

Szczegółowych informacji udziela: 

Koordynator – Piotr Szutoczkin

Regulamin rekrutacji do programu

Załącznik 1 - Formularz zgłoszeniowy

Załącznik 2 - Karta oceny

Początek roku jest zawsze okazją do podsumowań. Przez ostatnich kilkanaście miesięcy całe społeczeństwo  obchodziło stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Inicjatywa ta została zainaugurowana przez ministerstwo edukacji narodowej, które ogłosiło 2017 Rokiem dla Niepodległej i rozszerzona przez prezydenta RP, który zachęcał do uczczenia tego niezwykłego wydarzenia, jakim było odrodzenia państwa polskiego w 1918 r. Nasza szkoła odpowiedziała na te wezwania podejmując szereg działań, których celem było poznanie historii kraju i naszego miasta, wydarzeń i bohaterów oraz dzieł literackich, w których istotnym motywem jest patriotyzm. To był czas poszukiwań i odkryć, zarówno w sferze faktów historycznych jak i dokonań artystycznych.

Zainaugurowaliśmy obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości koncertem galowym XX Festiwalu Pieśni i Piosenek Patriotycznych ,,Głos Ojczyzny”, którego mottem były słowa Leopolda Staffa ,,Polsko, nie jesteś Ty już niewolnicą!”. Uczestniczyli w nim nie tylko uczniowie naszej szkoły, ale również młodzież gimnazjalna. Wydarzenie uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej, a na widowni Kutnowskiego Domu Kultury zasiedli przedstawiciele lokalnych władz, uczniowie i nauczyciele ,,Grabskiego” oraz mieszkańcy naszego miasta.

Obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości trwały od 11 listopada 2017 r. do 11 listopada 2018 r. W bieżącym roku świętujemy  setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.  Niezmiernie  cieszy fakt, że w roku tak wyjątkowego jubileuszu udało się nam poznać lokalną historię. Szczególną uwagę poświęciliśmy dwóm postaciom: Wojciechowi Rychtelskiemu i Antoniemu Troczewskiemu. Spotykaliśmy się z regionalistami, oglądaliśmy pamiątki przeszłości, chodziliśmy tropami dawnych bohaterów. O doktorze Antonim Troczewskim zajmująco opowiadał zaproszony do naszej szkoły pod koniec 2017 r. pan Henryk Lesiak. Jesienią 2018 r. wybraliśmy się z panem Stanisławem Wojdeckim na spacer, podczas którego odwiedziliśmy miejsca związane z kutnowskim społecznikiem. To wszystko tylko rozbudziło naszą ciekawość. Informacji szukaliśmy w księgach parafialnych i w zbiorach Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie. Dzięki uprzejmości pana Andrzeja Olewnika  widzieliśmy kilka numerów ,,Tygodnika Kutnowskiego” wydawanego jeszcze za życia doktora. W zbiorach biblioteki znajdowało się ogólnopolskie wydanie ,,Gazety Warszawskiej”,, której pierwsza strona została poświęcona w całości postaci Antoniego Troczewskiego. Obszerny artykuł bowiem zawiadamiał o śmierci doktora. Wydawało nam się, że doktora Troczewskiego znano tylko w Kutnie, jednak upamiętnienie go na pierwszej stronie ogólnopolskiej, wysokonakładowej gazety, wspomnienie o nim napisane przez wybitnego wówczas polityka Romana Dmowskiego, świadczą o tym, ze był wybitnym lekarzem i społecznikiem wyrastającym ponad lokalne ramy.

04 stycznia 2019r. 26 naszych uczniów wzięło udział w pierwszym etapie Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Francji organizowanego w ramach Dni Frankofonii w Kutnie.

Najlepsza trójka - Krystian Górczyński (kl. III TL), Jakub Tomaszewski(kl. III TL) i Weronika Prószkowska (kl. III TL)- będzie reprezentować Zespół Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego w finale XII Konkursu Wiedzy o Francji, który odbędzie się 25 stycznia br. w Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kutnie.

Serdecznie gratulujemy i ,,trzymamy kciuki”! Program Dni Frankofonii 2019 można znaleźć na szkolnej stronie internetowej www.grabski.edu.pl lub na plakatach.

Zapraszamy do udziału wszystkich miłośników i sympatyków języka francuskiego i kultury francuskiej. Koordynatorem projektu jest pani Magdalena Trzeciak-Jóźwiak.

plakat frankofonia

21 grudnia społeczność ,,Grabskiego” była już w nastroju przedświątecznym. W klasach i na szkolnych korytarzach od kilku dni stały choinki przystrojone kolorowymi bombkami, a na parterze zachwycała wystawa ekologicznych ozdób wykonana przez uczniów. Radiowęzeł też przyczynił się do budowania atmosfery świątecznego oczekiwania nadając kolędy i pastorałki.

Po trzeciej godzinie lekcyjnej wszyscy zgromadzili się w sali gimnastycznej. Pan dyrektor Wojciech Banasiak powitał przybyłych gości:  panią Ewę Witkowską – przewodniczącą Rady Rodziców oraz pana Adriana Zielińskiego-pracownika biura Posła na Sejm RP pana Tadeusza Woźniaka, a także nauczycieli i uczniów. Zgromadzeni poddali się uroczystemu nastrojowi, w który wpisały się  serdeczne życzenia pana dyrektora skierowane do pedagogów, uczniów i ich rodziców oraz  pracowników szkoły- zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęścia w Nowym Roku. Potem głos zabrał  ksiądz Piotr Jóźwiak, przywołując wydarzenia opisane w Biblii.

Następnie pojawił się dowcipny Mikołaj, który wszystkich wprawił w dobry humor, a szkolny chór tradycyjne zaśpiewał kolędy. To był dopiero początek atrakcji przygotowanych przez Samorząd Uczniowski i jego opiekunki, gdyż po chwili młodzież   zaprezentowała historię skąpca Scrooge’a, czyli ,,Opowieść wigilijną” Charlesa Dickensa. Przyszedł też czas na rozstrzygnięcie konkursu na świąteczny teledysk. Do emisji zakwalifikowano cztery nagrodzone  nagrania: klasy II TOR ( I miejsce), klasy III TE/TOŚ ( II miejsce) oraz klasy I TI i klasy  III TH (III miejsce). Trzeba przyznać, że nasi uczniowie są niezwykle kreatywni- teledyski były rewelacyjne. Społeczność ,,Grabskiego” lubi nowinki techniczne, specjalistów – informatyków też mamy świetnych, więc wyemitowane zostało nagranie, w którym pan Piotr Kubicki poinformował o zasadach bezpiecznego wypoczynku.

Gdy uroczystość dobiegała końca przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Gerard Podlewski złożył wszystkim życzenia świąteczne.
photo

Program artystyczny był zabawny, wzruszający i jednocześnie refleksyjny, znalazły się w nim elementy tradycyjne i nowoczesne- nic dziwnego, że spotkał się z aplauzem widowni. Pan dyrektor Wojciech Banasiak podziękował wszystkim uczestnikom oraz opiekunkom Samorządu Uczniowskiego, które przygotowały uroczystość- pani  Agnieszce Sędkowskiej i pani Sylwii Kubiak oraz pani Katarzynie Szczepaniak prowadzącej szkolny chór.

Uczniowie i nauczyciele udali się do klas w świątecznych nastrojach.

bozonarodzeniowe

Proponujemy konkursy dla szkół podstawowych i średnich (cenne nagrody), filmy francuskie w KDK dla małych i tych starszych, koncert „Miłość w Paryżu” w CTMiT, „Diner en Blanc”, czyli francuską kolację w restauracji hotelu Rondo, koncert Jacques’a Brela w KDK (Wachlarz Sztuki). Serdecznie zapraszamy w dniach 28 stycznia – 2 lutego 2019 roku na FESTIWAL FRANKOFONII W KUTNIE!

Poniżej regulaminy konkursów:

Uczniowie naszej szkoły od kilku lat uczestniczą  w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Handlowo – Menedżerskich. Konkurs ten jest  kontynuacją- cieszącego się dużym zainteresowaniem młodzieży- Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich.

W tym roku do etapu szkolnego zgłosiło się 15 uczniów z klas I, II, III, IV technikum ekonomicznego, technikum handlowego i –po raz pierwszy-  technikum organizacji reklamy. Młodzież musiała wykazać się wiedzą z ekonomii i nauk pokrewnych, rozwiązując test składający się z 40 pytań. 

Zawody okręgowe odbywały się  w Koninie, a nasza szkoła była na nich reprezentowana przez  Kacpra Szyszkę z klasy III TE, Paulinę Jędrzejczak oraz Żanetę Pabin z klasy IV TE. Uczestnicy w ciągu 75 minut rozwiązywali test przygotowany przez Komitet Główny Olimpiady WiUHM. Pytania  związane były z tematem  tegorocznej edycji: „Przedsiębiorczość jako funkcja przedsiębiorcy” oraz z zagadnieniami z zakresu ekonomii i handlu.