Od 8 do 29 listopada w szkolnej bibliotece prezentowana była wystawa pt. "Życie codzienne w XX-leciu międzywojennym"która zakończyła realizowany od roku innowacyjny projekt edukacyjny ,,Nasza Niepodległa", mający na celu przybliżenie uczniom dorobku politycznego, artystycznego, gospodarczego i intelektualnego lat 1918-1939.

 Wśród eksponatów znalazły się cenne pamiątki wypożyczone przez nauczycieli, uczniów i absolwentów naszej szkoły, m.in. dzieża i niecka do przygotowania ciasta chlebowego, drewniana maselnica, tara do prasowania, żelazko na duszę, mosiężny moździerz kuchenny, urządzenie do produkcji waty cukrowej, maszyna do pisania, waga, naczynia stołowe, cylinder, skórzana czapka-pilotka, lornetka, czasopisma, książki - a wśród nich nagroda, którą otrzymał patron naszej szkoły i pierwsze wydanie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego - dokumenty (poświadczenia wyróżnień państwowych oraz świadectwo szkolne) i zdjęcia rodzinne. Wystawa cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem młodzieży, podobnie zresztą jak inne przedsięwzięcia projektu ,,Nasza Niepodległa", który rozpoczęła wizyta dwóch klas w Muzeum Regionalnym w Kutnie i zwiedzanie wystawy "Gabinet doktora Troczewskiego", poświęconej m.in. publicznej  działalności kutnowskiego społecznika. Bardzo interesującym przedsięwzięciem były  spotkania z  panem doktorem Jackiem Saramonowiczem - kutnowskim regionalistą - który wygłosił dwa wykłady: "Kutno w okresie II Rzeczypospolitej" i "Szkolnictwo w II Rzeczypospolitej" ukazujące rozwój naszego państwa i miasta. Obu pelekcji wysłuchało 14 klas. Ważnym wydarzeniem było też spotkanie z panem Stanisławem Wojdeckim - działającym w TPZK regionalistą i przewodnikiem po naszym mieście, który przygotował prezentację dotyczącą związanego 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. ks. Józefa Poniatowskiego. W wykładzie uczestniczyły dwie klasy. Inna grupa uczniów wybrała się na wycieczkę do kutnowskiego oddziału Archiwum Państwowego w Płocku, gdzie m.in. zapoznała się z dokumentami dotyczącymi naszego miasta z okresu międzywojennego. Warto dodać, że w tym roku minęło sto lat od powołania przez naczelnika państwa - Józefa Piłsudskiego sieci archiwów państwowych. Wraz z odzyskaniem niepodległości kobiety w Polsce uzyskaly prawa wyborcze. To wtedy w polskim Sejmie zasiadły pierwsze posłanki. Uczniowie przygotowali prezentację pt. "Kobiety XX-lecia miedzywojennego".
 
 
Okres międzywojnia to czas  gwałtownego wielokierunkowego rozwoju literatury, która stanęła wobec nieoczekiwanych wyzwań. W ramach realizowanego od dawna  cyklu "Pora na lekturę" omówiona została powieść Stefana Żeromskiego pt.  "Przedwiośnie". Podczas spotkania szczególny nacisk położono na dwa problemy: analizę obrazu odradzającego się państwa polskiego oraz interpretację profilu psychologicznego głównego bohatera. W zajęciach uczestniczyli uczniowie dwóch klas maturalnych. Natomiast wszyscy uczący się w ostatnich klasach wzięli udział w pasjonującym wykładzie na temat eksperymentów literackich w XX-leciu międzywojennym wygłoszonym przez pana Jakuba Kornhauera - pracownika naukowego Uniwersytetu Jagiellońskiego i literaturoznawcy. 
 
Lata 1918-1939 to okres odradzającej się polskiej państwowości. Pogadankę - w wybranych klasach - na temat ówczesnych zmian w prawie przeprowadziła pani wicedyrektor Iwona Smolińska, a postać naszego patrona - premiera rządu II Rzeczpospolitej, ministra skarbu, wybitnego ekonomisty -  przybliżył grupie uczniów pan Robert Wilczyński w czasie spotkania w bibliotece szkolnej. Osiem klas mogło zapoznać się z sylwetką męża stanu, naczelnika państwa i późniejszego marszałka oraz jego drogą do wolności w filmie "Piłsudski", którego był tytułowym bohaterem.
 
Projekt edukacyjny "Nasza Niepodległa" budził bardzo duże zainteresowanie, a uczestniczyła w nim prawie cała społeczność szkolna - wielu nauczycieli i uczniów. Powstał z inicjatywy pani wicedyrektor Iwony Smolińskiej, a jego koordynatorkami były pani Dorota Chojnacka i pani Halina Sankowska.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 02 grudnia 2019 r. (poniedziałek)
w godz. 16:30 - 17:30 odbywać się będą indywidualne konsultacje nauczycieli
z Rodzicami w ramach "pierwszego poniedziałku miesiąca"

Serdecznie zapraszamy

Męska reprezentacja naszej szkoły zajęła drugie miejsce w zawodach sportowych w piłce ręcznej, na etapie mistrzostw powiatu.

78936251 423889238303448 1609605695018106880 n

Skład drużyny: Bednarek Dawid, Bilski Damian, Ciesielski Bartek, Cieśliński Patryk, Domański Błażej, Frątczak Oskar, Katarzyński Jakub, Lipiec Przemek, Niezgoda Tymon, Rosa Mateusz, Szadkowski Patryk, Wojciechowski Adam, opiekun Marcin Rymarkiewicz.

Gratulacje !!!

W dniu 13 listopada uczniowie z klasy  I TH/TR po gimnazjum wzięli udział w ogólnopolskim marszu „Białej Wstążki”. Przebiegał pod hasłem „Nie hejtuję, lecz szanuję” i został zorganizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie. Uczestnicy  przeszli ulicą Królewską pod Urząd Miasta. Na miejscu głos zabrał zastępca Prezydenta Miasta Kutno – pan Zbigniew Wdowiak. Następnie uczniowie udali się do Kutnowskiego Domu Kultury, aby wziąć udział w rozmowie z wokalistą olsztyńskiej grupy Łydka Grubasa – Bartoszem "Hipisem" Krusznickim. Artysta podzielił się z młodzieżą swoimi doświadczeniami związanymi z hejtem i cyberprzemocą w sieci, a także sposobami reagowania i radzenia sobie z taką formą przemocy.

Co roku, w ponad pięćdziesięciu krajach świata, odbywają się symboliczne marsze “Białej Wstążki”. Ich uczestnicy przypominają o przemocy wobec kobiet i apelują o reagowanie na nią w otoczeniu.

“Biała Wstążka” to międzynarodowa kampania przeciw przemocy wobec kobiet zainicjowania w 1991 r. w Kanadzie po tragicznych wydarzeniach z 6 grudnia 1989 r.  25-letni Marc Lepine zastrzelił wówczas 14 kobiet w budynku montrealskiej politechniki. Jako uzasadnienie swojej nienawiści do nich podał, że uważa za niewłaściwe, aby kobiety kończyły studia techniczne i zabierały miejsca mężczyznom. Na masakrę zareagowało około stu tysięcy mężczyzn, którzy na znak sprzeciwu wobec jakiejkolwiek przemocy wobec kobiet przypięli do ubrań białą wstążkę.

Opiekę nad uczniami sprawowały panie: Magdalena Golonka i Sylwia Kubiak 

Z okazji obchodów 101 rocznicy odzyskania niepodległości w bibliotece szkolnej otwarta została wystawa „Życie codzienne w latach międzywojennych” prezentująca przedmioty użytkowe z tego okresu a także wydawnictwa książkowe i czasopisma, w tym pierwodruki ważnych dla polskiej kultury dzieł literackich. 

Częścią wystawy jest też prezentacja zbiorów związanych z patronem szkoły. Obok pierwszych wydań jego prac prezentowane są też reprodukcje portretów wielkiego ekonomisty, opracowania mu poświęcone, a także wyjątkowa książka, którą  Władysław Grabski otrzymał po ukończeniu w 1894 r. École des Sciences Politiques w Paryżu (dar od prawnuka – p. Grzegorza Grabskiego).

Wystawa, przygotowana przez p. Dorotę Chojnacką, p. Halinę Sankowską, p. Roberta Wilczyńskiego i uczniów naszej szkoły, odbywa się w ramach projektu „Nasza Niepodległa” i można ją obejrzeć do 22 listopada br.

 

Młodzież z Zespołu Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego - wraz z pocztem sztandarowym  pod opieką pana Dariusza Lewińskiego - uczestniczyła 11 listopada 2019 r. w obchodach 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Uroczystości rozpoczęto mszą św. w kościele pw. św. Wawrzyńca celebrowaną przez dziekana kutnowskiego- księdza doktora Jerzego Swędrowskiego. Następnie zgromadzeni w uroczystym orszaku przemaszerowali  ulicą Królewską na plac Piłsudskiego, gdzie rozpoczęła się dalsza część uroczystości. W ramach obchodów swoje słowa do mieszkańców Kutna skierował prezydent miasta, odczytano apel poległych, a także złożono kwiaty przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Całość uroczystości zwieńczono pokazem sztucznych ogni oraz poczęstunkiem w postaci tradycyjnej żołnierskiej grochówki. 

 

Czasy II wojny światowej, którym poświęcona została XXII edycja Festiwalu Pieśni i Piosenki Patriotycznej „Głos Ojczyzny” łączyły się z walką całego narodu o zachowanie tożsamości i duchowej wolności. Ich wyrazem była nie tylko krew przelana na licznych frontach Europy, ale także talenty i uzdolnienia wykorzystane w działalności artystycznej. Pieśni i piosenki patriotyczne przypominały burzliwe dzieje Polaków i ich walkę o wolność, podnosiły na duchu żołnierzy i cywili zmęczonych wojną i okupacją. Te trudne tematy podjęli szkolni artyści – uczestnicy festiwalu, poszukując właściwych form  artystycznego, estetycznego i muzycznego wyrazu dla wykonywanych utworów.

8 listopada, podczas gali finałowej, sala Kutnowskiego Domu Kultury wypełniona była po brzegi. Swoją obecnością zaszczycili nas znamienici goście:

 • pan Marek Jędrzejczak – Wicestarosta Kutnowski,
 • pani Jolanta Pietrusiak – członek Zarządu Powiatu Kutnowskiego,
 • pan Tomasz Walczewski – członek Zarządu Powiatu Kutnowskiego,
 • pan Marek Drabik – radny Rady Powiatu Kutnowskiego,
 • pani Anna Podkańska – starszy wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Skierniewicach,
 • pani Iwona Kaca – dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Kutnie,
 • ksiądz dr Jerzy Swędrowski – dziekan, proboszcz parafii p.w. św. Wawrzyńca w Kutnie,
 • pan Radosław Rojewski – dyrektor Kutnowskiego Domu Kultury,
 • pana Tadeusza Woźniaka – posła na Sejm reprezentował pan Adrian Zieliński,
 • pan Kazimierz Śwircz – kustosz Muzeum Regionalnego w Kutnie,
 • pani Stefania Szadkowska – reprezentująca Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie,
 • pani Bożena Gajewska – prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej,
 • pani Agnieszka Stachowska – wiceprzewodnicząca Rady Rodziców.

photo fb

Dnia 17.10.2019 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Kutnie zostały rozegrane Powiatowe Zawody Strzeleckie Międzyszkolnej Ligi Strzeleckiej w Kutnie pod nazwą ,,Dwubój ogniowy”. W turnieju brały udział czteroosobowe zespoły szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych z Kutna i powiatu kutnowskiego. Zwycięzcy w klasyfikacji drużynowej i indywidualnej otrzymali dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe, które zostały wręczone przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kutnie panią Annę Wiśniewską oraz prezesa Zarządu Powiatowego LOK w Kutnie pana Janusza Kaczmarka.

Mateusz Jóźwiak uczeń klasy IV TI naszej szkoły odniósł wielki sukces zajmując indywidualnie II miejsce w zawodach strzeleckich. Jego koledzy z reprezentacji swoimi wynikami  sprawili, iż Zespół Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie drużynowo zajął III miejsce . Nasi zawodnicy to: Mateusz Jóźwiak (kl. IV TI), Norbert Michalski (kl.III TL), Krzysztof Zachwieja(kl.I TI), Krzysztof Szadkowski(kl. I TL). 

Męska reprezentacja lekkoatletyczna naszej szkoły, po zajęciu drugiego miejsca w rejonie, uzyskała awans na zawody wojewódzkie. 

10 października w Sieradzu nasi zawodnicy rywalizowali z najlepszymi drużynami lekkoatletycznymi  w województwie łódzkim. Zmagania sportowe przebiegały w bardzo zaciętej atmosferze. Ostatecznie reprezentacja ,,Grabskiego” zajęła dziewiąte miejsce.

Najlepsze wyniki naszych uczniów: 
Filip Góreczny – pchnięcie kulą 5kg – 1 miejsce z wynikiem  15,03m,
Cezary Zielonka – bieg na 100m – 3 miejsce z wynikiem 11,80s,
Jakub Kunikowski – pchnięcie kulą 6kg– 4 miejsce z wynikiem 11,66kg.

zawody

Skład reprezentacji: Krystian Górczyński, Piotr Popławski, Szymon Andrzejczak, Szymon Świerczyński, Maciej Wojtalik, Damian Drzewiecki, Dawid Wiciński, Tobiasz Śródecki, Karol Kowalski, Dawid Walczak. Opiekę nad zawodnikami sprawowali: p. Marcin Rymarkiewicz i p.Jakub Nadolski.

Gratulujemy udanego występu i życzymy powodzenia w następnych zawodach!

29 październik w ramach projektu edukacyjnego ,,Nasza Niepodległa”, mającego na celu przybliżenie dorobku kulturalnego XX- lecia międzywojennego, uczniowie wszystkich klas maturalnych pod opieką nauczycielek języka polskiego: p. Agnieszki Sędkowskiej, p. Anny Janiak, p. Doroty Chojnackiej oraz nauczyciela- bibliotekarza p. Roberta Wilczyńskiego uczestniczyli w wykładzie doktora Jakuba Kornhausera . Doktor Jakub Kornhauser jest poetą, eseistą, literaturoznawcą, pracownikiem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tytuł prelekcji brzmiał zagadkowo :,,Manekiny, goryle i elektryczny Napoleon. Literatura XX-lecia międzywojennego jako laboratorium nowych pomysłów”. 

Prowadzący szybko znalazł kontakt z młodymi odbiorcami. Podkreślił, że  XX-lecie to czas eksperymentów językowych, fascynacji nowoczesnością, teraźniejszością, okres poszukiwań oryginalnych tematów i środków artystycznej ekspresji. Doktor Jakub Kornhauser podczas wykładu przywoływał twórczość futurystów, Awangardy Krakowskiej, Brunona Schulza, Leśmiana, Gombrowicza, Witkacego.

Niezwykłe spotkanie nie tylko wpisuje się w projekt realizowany przez naszą szkołę, ale  jest również elementem nowego cyklu pod nazwą Młodzieżowy Uniwersytet Literacki, któremu patronuje Kutnowski Dom Kultury.

30 października  uczniowie z klas II TE i II TOŚ  pod opieką wychowawczyni p. Doroty Chojnackiej udali się na cmentarz parafialny. Celem spaceru było poznanie sylwetek ważnych postaci związanych z Kutnem, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na ich grobach oraz w kwaterach  żołnierzy Września ’39.

Pogoda była piękna, więc grupa niespiesznie mijała zabytkowe pomniki nagrobne obywateli miasta: lekarzy, aptekarzy, nauczycieli, architektów, właścicieli ziemskich,  mogiłę robotników rolnych z Łaniąt - ofiar caratu z 1906r., miejsce pochówku Wojciecha Rychtelskiego, który zginął podczas rozbrajania Niemców w 1918r. oraz grób doktora Antoniego Troczewskiego i jego żony. Uczniowie poznawali historię Kutna przez życiorysy jego mieszkańców , palili lampki jako znak pamięci.

 Gdy dotarli do kwater żołnierzy złożyli biało- czerwone kwiaty i postawili znicze na pomniku, który został poświęcony poległym za wolność ojczyzny. Nad Bzurą- niedaleko Kutna - toczyła się jedna z najkrwawszych bitew 1939r. Od tych tragicznych wydarzeń minęło 80 lat, a w maju obchodzona będzie 75 rocznica zakończenia II wojny światowej. Uczniowie naszej szkoły wiedzą, że są winni pamięć bohaterom tamtych dni.

 Po chwili zadumy wszyscy udali się do grobu Jana i Ludwiki Pychińskich. Jan Pychiński to założyciel i wieloletni dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Kutnie. Jego żona Ludwika była nauczycielką, a w czasie wojny żołnierzem Armii Krajowej, uczestniczką powstania warszawskiego. 

Wszyscy kiedyś przeminiemy dlatego trzeba żyć tak, żeby pozostawić po sobie ślad w pamięci przyszłych pokoleń,  trwały ślad uczynionego dobra. Ludzie, których groby odwiedziła młodzież taki znak odcisnęli.

We wrześniu  i październiku  br. odbyły się spotkania  młodzieży klas: ITI p, III TI, I TL p III TL, III TH/ TOŚ z funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Kutnie  p. Darią Fraszczyk. Głównym celem tych spotkań było zwrócenie uwagi, że życie wolne od substancji psychoaktywnych i przemocy pozwala na uniknięcie kolizji z prawem i chroni przez wieloma życiowymi tragediami. Wzrost znaczenia środków masowego przekazu, a niekiedy perswazja grupy rówieśniczej sprawiają, że młodzi ludzie coraz częściej eksperymentują, nie zdając sobie sprawy z tego, jak bardzo jest to niebezpieczne.

Podczas prelekcji pani policjantka rozmawiała z uczniami na temat uzależnień. Pokazała również materiał filmowy zrealizowany przez stołecznych policjantów, którzy przestrzegają przed zażywaniem dopalaczy. Przybliżyła również młodym ludziom tematykę odpowiedzialności karnej osób nieletnich za popełnione czyny karalne. Uczniowie dowiedzieli się także, jakie zachowania są przejawami demoralizacji i jak powinni się zachowywać na terenie szkoły. Poznali konsekwencje grożące za wykroczenia i przestępstwa.

Spotkania miały na celu nie tylko podniesienie świadomości prawnej związanej z narkomanią, ale także pogłębienie wiedzy młodzieży na temat niebezpiecznych skutków zażywania tych substancji. Ukazując negatywne reakcje organizmu młodego człowieka na zażyty środek odurzający, chcemy ustrzec uczniów przed czyhającymi na nich zagrożeniami.