Klasa I TL uczestniczyła w wycieczce krajoznawczo – ekologicznej po Ziemi Uniejowskiej. Uczniowie zwiedzili m.in. Poddębice (renesansową willę, ogród zmysłów, pijalnię wód termalnych) oraz Uniejów (kompleks basenów termalnych, zamek, wieżę widokową, geotermię). Uczestnicy wyjazdu spacerowali również brzegiem „sieradzkiego morza”, czyli zalewu Jeziorsko. Wycieczka finansowana była przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach projektu edukacyjnego EkoGrabski. 

W ramach projektu edukacyjnego EkoGrabski finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi odbyła się wycieczka klasy II TL na składowisko odpadów w miejscowości Franki. Uczniowie zapoznali się z zasadami funkcjonowania składowiska i sortowni, sposobami unieszkodliwiania i wykorzystywania odpadów oraz dowiedzieli się o działalności pobliskiej biogazowi. 


1 czerwca 2017 w naszej szkole odbył się Dzień Sportu. Uczniowie rywalizowali i bawili się w następujących konkurencjach sportowych: przeciąganie liny, piłka koszykowa, piłka siatkowa, skakanka, unihokej, plank, piłka nożna oraz wielokrotne wyciskanie sztangi na maksymalną ilość powtórzeń – obciążenie 50% masy ciała. Wszystkie klasy rywalizowały między sobą rocznikami. Każda konkurencja była oceniana następująco: I miejsce 3 pkt. , II miejsce 2 pkt. , III miejsce 1 pkt. Następnie suma punktów ze wszystkich konkurencji była zliczana, co w następstwie oznaczało miejsca, które zajęły klasy.

Muzeum Zamek w Oporowie oraz Powiat Kutnowski serdecznie zapraszają do zespołu parkowo – zamkowego w Oporowie w dniach 16 i 17 czerwca 2017 roku na imprezę historyczną pt. „Potop szwedzki na ziemi kutnowskiej”.

 

30 maja uczniowie klasy III TL pod opieką pani wicedyrektor Henryki Engel, wychowawczyni p. Doroty Chojnackiej i pana Radosława Charążki  udali się na wycieczkę przedmiotowo-krajoznawczą. 

Najpierw pojechali do Arkadii, gdzie spacerowali po romantycznym parku i zwiedzali tajemnicze budowle: świątynię Diany, domek gotycki, dom murgrabiego czy akwedukt.

Następnie udali się do Nieborowa. Tam mogli podziwiać piękny barokowy pałac i znakomicie utrzymany ogród.

Z Nieborowa  pojechali do skansenu w Maurzycach. Dawne chaty wyposażone były w sprzęt używany niegdyś przez chłopów. Przyglądając się gospodarstwom, wiatrakowi, staremu kościołowi i rozciągającym się wokół polom młodzi ludzie mogli odnieść wrażenie,że znaleźli się  w Lipcach,a na powitanie wyjdzie im za chwilę któryś z bohaterów powieści Reymonta.

Wycieczka dostarczyła młodzieży wielu wrażeń,ale przede wszystkim wzbogaciła ich wiedzę na temat kultury baroku, sentymentalizmu i romantyzmu. Arkadia, Nieborów i Maurzyce to dla uczniów klasy III TL ważne miejsca na mapie literackiej.


W dniu 25 maja uczennice klasy I TOŚ wzięły udział w warsztatach ekologicznych organizowanych w siedzibie Firmy ECO w Kutnie. Zajęcia przeprowadził pan Paweł Łuczak – prezes ECO. Tematem  spotkania było „Ograniczenie niskie emisji”. Podczas  warsztatów analizowano skutki smogu i sposoby walki z nim. Młodzież oglądała pył PM 10, który wdychamy i dowiedziała się, jak bardzo wpływa on  na spadek jakości powietrza. Uczestniczki spotkania aktywnie zaangażowały się w dyskusję na temat  sposobów walki z  zanieczyszczeniem środowiska, proponując działania efektywne i wymagające zróżnicowanych nakładów finansowych, ale przede wszystkim chęci  zmian. Po zajęciach w siedzibie ECO  uczennice zwiedziły budynek ciepłowni przy ul. Oporowskiej. Tam mogły zapoznać się m.in. z zasadami funkcjonowania żużlarza, szafy sterowniczej, stacji przygotowania wody, maszynowni, hali kotłów, układu pompowego, rozdzielni oraz sterowni , a także przyjrzeć się działaniu maszyn. Grupę po zabudowaniach oprowadził  pan M. Szumiński - dyrektor Działu Wytwarzania Energii Elektrycznej i Cieplnej. Uczennice otrzymały upominki i zyskały wiedzę przydatną do wykonywania zawodu technika ochrony środowiska.

Opiekunem grupy była pani Joanna  Maruszewska.

Palenie tytoniu to jeden z najbardziej rozpowszechnionych szkodliwych elementów stylu życia młodego  człowieka. Wprowadzenie całkowitego zakazu reklamy i promocji wyrobów tytoniowych na pewno zachęciło wiele osób do rezygnacji ze zgubnego nałogu. Niestety, zawsze będą tacy, którzy-mimo apeli lekarzy i wbrew zdrowemu rozsądkowi- po papierosy będą sięgać. Dlatego oprócz narzędzi prawnych istotnym elementem walki z paleniem tytoniu wciąż pozostaje edukacja. Światowy Dzień bez Tytoniu - który jest obchodzony 31 maja- służy zwróceniu uwagi na konieczność ochrony obecnych i przyszłych pokoleń przed następstwami palenia papierosów. W naszej szkole zwracamy uwagę na profilaktykę.  W środę na korytarzach pojawiły się plakaty antynikotynowe przygotowane przez uczniów klas pierwszych oraz ulotki. Mamy nadzieję, że ten dzień skłoni do refleksji i pozwoli choć na chwilę zastanowić się nad negatywnymi skutkami tego nałogu.

Program „Scrabble w szkole”, jak twierdzą jego twórcy (Polska Federacja Scrabblowa), zrodził się z dwóch miłości: miłości do scrabbli i miłości do ludzi. Przede wszystkim ma pomagać wszystkim, którzy chcą popularyzować grę, która posiada nie tylko wartości edukacyjne, ale również wychowawcze.

Celem najnowszej odsłony programu edukacyjnego „Scrabble w szkole” jest popularyzacja gry jako narzędzia wspomagającego naukę m. in. języka polskiego, języków obcych i przedmiotów ścisłych, a także jako pomoc przy rozwijaniu umiejętności logicznego myślenia. Dzięki grze uczestnicy poprawiają znajomość zasad języka polskiego, ortografię, gramatykę oraz powiększają swój zasób słownictwa. Scrabble rozwijają też logiczne myślenie, a także uczą podejmowania strategicznych decyzji, radzenia sobie ze stresem, kiedy przeciwnik ma przewagę i należy jak najszybciej nadrobić stratę i ... są świetną zabawą!  

W dniu 26 maja uczniowie naszej szkoły w składzie : Krzysztof Tomczak (ITE) Mateusz Jóźwiak(ITI) oraz Sebastian Iwaniak (III TOR) i Mateusz Skowron (IIITOR) wzięli udział w XV Mistrzostwach Polski w Scrabble organizowanych  w Gimnazjum nr 2 w Kutnie.

Mateusz i Krzysiek zajęli V miejsce w Polsce w kategorii szkół ponadgimnajalnych. Opiekę nad uczniami sprawowała p. Magdalena Golonka


pejzarze
Regulamin konkursu

20 kwietnia w Zespole Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie w ramach „drzwi otwartych” odbyły się spotkania z młodzieżą z kutnowskich i okolicznych gimnazjów.

W „Grabskim” przygotowano wiele atrakcji. Gimnazjaliści mogli zobaczyć jak działa profesjonalne studio fotograficzne, rozwiązać quiz matematyczny i historyczny, odbyć zajęcia na symulatorze lotów, obejrzeć prace plastyczne wykonane przez uczniów. Odwiedzający zostali też przeszkoleni z zasad udzielania pierwszej pomocy.

Gimnazjaliści mieli możliwość zapoznania się z zawodami, które można zdobyć w „Grabskim”. Obserwowali zajęcia z języków obcych oraz specjalistyczne dla przyszłych techników organizacji reklamy, ochrony środowiska, ekonomistów, handlowców, logistyków i informatyków.

Wysoka frekwencja świadczy o dużym zainteresowaniu szkołą wśród uczniów gimnazjów."Rakoobrona" to ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna skierowana do osób młodych-w wieku 14-19 lat. Kolejną edycję realizują Fundacja Rosa razem z Fundacją Sensoria. Jej celem jest wczesna profilaktyka przeciwnowotworowa, zwracająca uwagę na czynniki, które bezpośrednio zwiększają ryzyko zachorowań na raka. Dzięki kampanii w świadomości młodzieży mają zagościć dwie najprostsze asocjacje: rak i obrona. Rakoobrona porusza problem trzech chorób nowotworowych: raka płuca, raka szyjki macicy oraz czerniaka złośliwego. Są to nowotwory, których przyczynami mogą być zachowania i nawyki kształtujące się w okresie młodzieńczym.

W programie, który zakończyliśmy w naszej szkole wzięło udział 13 klas I- III / 297 uczniów/. Zajęcia odbywały się w cyklu 2- godzinnym a prowadziło je 7 nauczycieli: w kl. I - p. E. Szymczak, w pozostałych klasach - wychowawcy. W trakcie lekcji młodzież mogła obejrzeć infografikę prezentującą wyniki badań nt. wiedzy młodzieży o nowotworach oraz film dokumentalno- edukacyjny " Gra z rakiem", opowiadający historie osób, zmagających się z rakiem płuca, czerniakiem i rakiem szyjki macicy. Ankiety wstępne przed programem pokazały bardzo niski poziom wiedzy na w/w temat. Treści zawarte w prezentacji multimedialnej pozwoliły na  zdobycie lub poszerzenie wiedzy na temat wymienionych wyżej nowotworów. Udzieliły odpowiedzi na pytania : co to jest czerniak, rak szyjki macicy i rak płuca? Pokazały, jakie są objawy, diagnostyka i leczenie oraz profilaktyka danej choroby.

Mam nadzieję, że przeprowadzone lekcje skłonią młodych ludzi do refleksji nad sposobem życia, a także będą stanowiły bodziec do zmiany dotychczasowych postaw.