2 czerwca uczennice klasy I TOŚ w ramach projektu EkoGrabski wzięły udział w warsztatach laboratoryjnych w Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Kutnie. Zajęcia zostały przeprowadzone przez panią Anitę Sztęborowską. Głównym tematem zajęć było pokazanie, w jaki sposób wykonuje się badania i próby analityczne na ściekach dostarczanych do oczyszczalni. Pani laborantka pokazała jak wygląda ściek ociekowy i surowy oraz jak przygotować próbę ślepą. Uczennice zobaczyły m.in. badanie zawartości azotanu amonowego w ścieku i badanie HzT. Uczennice mogły zapoznać się ze sprzętem laboratoryjnym takim jak szklane pipety jedno- i wielomiarowe, zlewki czy cylindry. Poznały też zasady działania narzędzi służących do miareczkowania, odparowywania płynu, mineralizacji, spektrofotometru czy przyrządów do badania wielkości zanieczyszczenia danej próbki.

Miały możliwość przekonać się, jak trudnym zadaniem jest idealne odmierzanie płynu za pomocą pipety. Dzięki warsztatom uczennice mogły poznać warunki pracy w laboratorium.

8 czerwca 2017 r. uczniowie z  klas I TOR, I TE,  I TOŚ oraz III TH uczestniczyli w wycieczce do stolicy Wielkopolski - Poznania. Uczniowie odbyli warsztaty w Muzeum Brama Poznania, na których dowiedzieli się o dziejach Ostrowa Tumskiego, w szczególności o roli, jaką to miejsce odegrało w czasach kształtowania się Państwa Polskiego. Uczestnicy wycieczki zostali oprowadzeni przez przewodniczkę po Starym Mieście. Uczniowie znaleźli się pod Ratuszem punktualnie o godz. 12.00 i obserwowali trykające się koziołki. Podczas wędrówki zobaczyli główne atrakcje turystyczne i zakupili tradycyjny przysmak poznański - rogale marcińskie. Wycieczkę zakończył seans filmowy w formacie 3D w dawnym Browarze Huggera, obecnie Centrum Handlu, Sztuki i Biznesu w Starym Browarze.

Wycieczkę zorganizowały panie Katarzyna Grześkowiak i Katarzyna Szczepaniak.

Opiekę sprawowali pani Anna Janiak i pan Piotr Bielicki.

7 czerwca, w środę na deskach CTM i T w Kutnie został wystawiony spektakl z elementami musicalu pt. ,,To miejsce, ten czas...”, przygotowany przez uczniów ZS nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie i wychowanków SOSW nr 2 w Kutnie. Jest to już kolejny artystyczny projekt zrealizowany przez obie placówki. Tym razem okazję do współpracy stanowił jubileusz 150-lecia Powiatu Kutnowskiego.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych: pan Krzysztof Debich-starosta , wicestarosta pan Zdzisław Trawczyński, pan Artur Gierula- członek zarządu powiatu oraz pan Zbigniew Wdowiak wiceprezydent miasta, a także przedstawiciele wielu instytucji kulturalnych. Na widowni obecni byli dyrektorzy i wicedyrektorzy obu placówek- pani Marzena Kurpiewska z SOSW nr 2 i pan Wojciech Banasiak z ZS nr 3 im Władysława Grabskiego oraz panie wicedyrektor- Iwona Smolińska i Henryka Engel, nauczyciele, młodzież i rodzice uczniów. W tematykę przedstawienia wprowadziła zebranych pani Ewa Chłopska- Wasielewska z Referatu Promocji i Informacji. Starostwa Powiatowego.

Klasy I TE i I TOŚ w ramach projektu edukacyjnego EkoGrabski finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi uczestniczyły w wycieczce krajoznawczo – ekologicznej do Bełchatowa. Młodzież poznała historię powstania złóż węgla brunatnego oraz tajniki produkcji energii elektrycznej zwiedzając interaktywne centrum nauki i techniki Giganty Mocy w Bełchatowie. Uczniowie zobaczyli największe wyrobisko górnicze w Europie, gdzie pracują monstrualnych rozmiarów maszyny górnicze oraz wjechali wyciągiem krzesełkowym na najwyższe wzniesienie województwa łódzkiego – Górę Kamieńsk. Niezwykłych i niezapomnianych wrażeń dostarczyła również jazda torem saneczkowym znajdującym się na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

Klasa I TL uczestniczyła w wycieczce krajoznawczo – ekologicznej po Ziemi Uniejowskiej. Uczniowie zwiedzili m.in. Poddębice (renesansową willę, ogród zmysłów, pijalnię wód termalnych) oraz Uniejów (kompleks basenów termalnych, zamek, wieżę widokową, geotermię). Uczestnicy wyjazdu spacerowali również brzegiem „sieradzkiego morza”, czyli zalewu Jeziorsko. Wycieczka finansowana była przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach projektu edukacyjnego EkoGrabski. 

W ramach projektu edukacyjnego EkoGrabski finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi odbyła się wycieczka klasy II TL na składowisko odpadów w miejscowości Franki. Uczniowie zapoznali się z zasadami funkcjonowania składowiska i sortowni, sposobami unieszkodliwiania i wykorzystywania odpadów oraz dowiedzieli się o działalności pobliskiej biogazowi. 


1 czerwca 2017 w naszej szkole odbył się Dzień Sportu. Uczniowie rywalizowali i bawili się w następujących konkurencjach sportowych: przeciąganie liny, piłka koszykowa, piłka siatkowa, skakanka, unihokej, plank, piłka nożna oraz wielokrotne wyciskanie sztangi na maksymalną ilość powtórzeń – obciążenie 50% masy ciała. Wszystkie klasy rywalizowały między sobą rocznikami. Każda konkurencja była oceniana następująco: I miejsce 3 pkt. , II miejsce 2 pkt. , III miejsce 1 pkt. Następnie suma punktów ze wszystkich konkurencji była zliczana, co w następstwie oznaczało miejsca, które zajęły klasy.

Muzeum Zamek w Oporowie oraz Powiat Kutnowski serdecznie zapraszają do zespołu parkowo – zamkowego w Oporowie w dniach 16 i 17 czerwca 2017 roku na imprezę historyczną pt. „Potop szwedzki na ziemi kutnowskiej”.

 

30 maja uczniowie klasy III TL pod opieką pani wicedyrektor Henryki Engel, wychowawczyni p. Doroty Chojnackiej i pana Radosława Charążki  udali się na wycieczkę przedmiotowo-krajoznawczą. 

Najpierw pojechali do Arkadii, gdzie spacerowali po romantycznym parku i zwiedzali tajemnicze budowle: świątynię Diany, domek gotycki, dom murgrabiego czy akwedukt.

Następnie udali się do Nieborowa. Tam mogli podziwiać piękny barokowy pałac i znakomicie utrzymany ogród.

Z Nieborowa  pojechali do skansenu w Maurzycach. Dawne chaty wyposażone były w sprzęt używany niegdyś przez chłopów. Przyglądając się gospodarstwom, wiatrakowi, staremu kościołowi i rozciągającym się wokół polom młodzi ludzie mogli odnieść wrażenie,że znaleźli się  w Lipcach,a na powitanie wyjdzie im za chwilę któryś z bohaterów powieści Reymonta.

Wycieczka dostarczyła młodzieży wielu wrażeń,ale przede wszystkim wzbogaciła ich wiedzę na temat kultury baroku, sentymentalizmu i romantyzmu. Arkadia, Nieborów i Maurzyce to dla uczniów klasy III TL ważne miejsca na mapie literackiej.


W dniu 25 maja uczennice klasy I TOŚ wzięły udział w warsztatach ekologicznych organizowanych w siedzibie Firmy ECO w Kutnie. Zajęcia przeprowadził pan Paweł Łuczak – prezes ECO. Tematem  spotkania było „Ograniczenie niskie emisji”. Podczas  warsztatów analizowano skutki smogu i sposoby walki z nim. Młodzież oglądała pył PM 10, który wdychamy i dowiedziała się, jak bardzo wpływa on  na spadek jakości powietrza. Uczestniczki spotkania aktywnie zaangażowały się w dyskusję na temat  sposobów walki z  zanieczyszczeniem środowiska, proponując działania efektywne i wymagające zróżnicowanych nakładów finansowych, ale przede wszystkim chęci  zmian. Po zajęciach w siedzibie ECO  uczennice zwiedziły budynek ciepłowni przy ul. Oporowskiej. Tam mogły zapoznać się m.in. z zasadami funkcjonowania żużlarza, szafy sterowniczej, stacji przygotowania wody, maszynowni, hali kotłów, układu pompowego, rozdzielni oraz sterowni , a także przyjrzeć się działaniu maszyn. Grupę po zabudowaniach oprowadził  pan M. Szumiński - dyrektor Działu Wytwarzania Energii Elektrycznej i Cieplnej. Uczennice otrzymały upominki i zyskały wiedzę przydatną do wykonywania zawodu technika ochrony środowiska.

Opiekunem grupy była pani Joanna  Maruszewska.

Palenie tytoniu to jeden z najbardziej rozpowszechnionych szkodliwych elementów stylu życia młodego  człowieka. Wprowadzenie całkowitego zakazu reklamy i promocji wyrobów tytoniowych na pewno zachęciło wiele osób do rezygnacji ze zgubnego nałogu. Niestety, zawsze będą tacy, którzy-mimo apeli lekarzy i wbrew zdrowemu rozsądkowi- po papierosy będą sięgać. Dlatego oprócz narzędzi prawnych istotnym elementem walki z paleniem tytoniu wciąż pozostaje edukacja. Światowy Dzień bez Tytoniu - który jest obchodzony 31 maja- służy zwróceniu uwagi na konieczność ochrony obecnych i przyszłych pokoleń przed następstwami palenia papierosów. W naszej szkole zwracamy uwagę na profilaktykę.  W środę na korytarzach pojawiły się plakaty antynikotynowe przygotowane przez uczniów klas pierwszych oraz ulotki. Mamy nadzieję, że ten dzień skłoni do refleksji i pozwoli choć na chwilę zastanowić się nad negatywnymi skutkami tego nałogu.

Program „Scrabble w szkole”, jak twierdzą jego twórcy (Polska Federacja Scrabblowa), zrodził się z dwóch miłości: miłości do scrabbli i miłości do ludzi. Przede wszystkim ma pomagać wszystkim, którzy chcą popularyzować grę, która posiada nie tylko wartości edukacyjne, ale również wychowawcze.

Celem najnowszej odsłony programu edukacyjnego „Scrabble w szkole” jest popularyzacja gry jako narzędzia wspomagającego naukę m. in. języka polskiego, języków obcych i przedmiotów ścisłych, a także jako pomoc przy rozwijaniu umiejętności logicznego myślenia. Dzięki grze uczestnicy poprawiają znajomość zasad języka polskiego, ortografię, gramatykę oraz powiększają swój zasób słownictwa. Scrabble rozwijają też logiczne myślenie, a także uczą podejmowania strategicznych decyzji, radzenia sobie ze stresem, kiedy przeciwnik ma przewagę i należy jak najszybciej nadrobić stratę i ... są świetną zabawą!  

W dniu 26 maja uczniowie naszej szkoły w składzie : Krzysztof Tomczak (ITE) Mateusz Jóźwiak(ITI) oraz Sebastian Iwaniak (III TOR) i Mateusz Skowron (IIITOR) wzięli udział w XV Mistrzostwach Polski w Scrabble organizowanych  w Gimnazjum nr 2 w Kutnie.

Mateusz i Krzysiek zajęli V miejsce w Polsce w kategorii szkół ponadgimnajalnych. Opiekę nad uczniami sprawowała p. Magdalena Golonka