Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

17 marca br. Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski skierował do dyrektorów informację w sprawie przygotowania szkół oraz placówek systemu oświaty do organizacji zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metod, a także technik kształcenia na odległość.
W najbliższych dniach wejdzie w życie rozporządzenie, które ureguluje organizację kształcenia wykorzystującego metody tzw. zdalnego nauczania.

Szanowni Rodzice, Drodzy uczniowie!

Informuję, iż realizacja programów nauczania z poszczególnych przedmiotów będzie odbywać się sukcesywnie z wykorzystaniem poczty elektronicznej, platform edukacyjnych, dostępnych stron internetowych  rekomendowanych przez MEN (z materiałami i wskazówkami do pracy zdalnej z uczniami, m.in.: www.edpodreczniki.pl,   www.cke.gov.pl , stron Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych: www.gov.pl/zdalnelekcje, a także informacji dostępnych na stronie ministerstwa edukacji www.men.gov.pl ).

Wobec powyższego, zwracam się z prośbą o bieżące sprawdzenie poczty elektronicznej.
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów technicznych i organizacyjnych, bardzo proszę o kontakt z wychowawcami klas.  

Działajmy razem przeciwko koronawirusowi!

Przez najbliższy czas musimy zrobić wszystko, aby zapobiec szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce. Stąd szerokie działania rządu – takie jak m.in.: zawieszenie zajęć w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych, żłobkach i na uczelniach, a także odwołanie imprez masowych i wiele innych.

Wiele jednak zależy od nas samych!

 1. Unikaj skupisk ludzkich, jeśli możesz – udaj się na pracę zdalną.
 2. Myj często ręce, nie dotykaj bez potrzeby twarzy.
 3. Zwracaj uwagę innym na właściwe zachowania!

Wszystkie niezbędne i wiarygodne informacje można znaleźć na: www.gov.pl/koronawirus.
Jeśli masz objawy towarzyszące koronawirusowi, zadzwoń do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub na infolinię NFZ pod: 800 190 590

 

Wojciech Banasiak
dyrektor
Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego 
w Kutnie

 

Drodzy Uczniowie i Rodzice,
informujemy, że na klasowych skrzynkach e-mail
(adres i hasło u wychowawcy klasy)
sukcesywnie będą się pojawiać materiały do pracy
wysyłane przez nauczycieli.

gis

Szanowni Absolwenci i Uczniowie,

zgodnie aktualizacją z 11 marca 2020 r. - Komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 
z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 
w zawodzie  uprzejmie informuję, że świadectwa i dyplomy z przeprowadzonych egzaminów w sesji styczeń-luty  2020  
zostaną przekazane do szkół do dnia 31 marca 2020 roku.

O dokładnym terminie - poinformujemy Was w kolejnym komunikacie.

 

 

Kutno, 12 marca 2020 r.

                                                                                                                                    mgr inż. Wojciech Banasiak

                                                                                  Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego

komuniat nr 2

komunikat

We wtorek  18 lutego 2020  r. odbyły się w naszej szkole eliminacje do siódmej edycji konkursu „Żołnierze Wyklęci obudźcie Polskę!”. Organizatorami konkursu są  parlamentarzyści z województwa łódzkiego: posłowie na Sejm RP - Piotr Polak, Robert Telus, Waldemar Buda, senatorowie RP - Przemysław Błaszczyk i Maciej Łuczak oraz p. Dorota Więckowska -  Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego.

W eliminacjach  najlepiej zaprezentowali się: Karolina Sobolewska i Wiktoria Górkiewicz – klasa I TE g oraz Marcel Dopadlik – klasa IV TH    (opiekun p. Piotr Bielicki). Trójka ta będzie reprezentować naszą szkołę w II finale regionalnym, który odbędzie się 23 marca w Poddębicach.  Uczestnicy eliminacji otrzymali dyplomy i atrakcyjne nagrody książkowe z rąk p. Doroty Więckowskiej – radnej Sejmiku Województwa Łódzkiego, p.  Eweliny Niciak – Kaftan przedstawicielki biura senatora RP Przemysława Błaszczyka oraz p. Wojciecha Banasiaka - dyrektora ZS nr 3. 

Koordynatorem szkolnym konkursu był p. Piotr Bielicki.

Szanowni Państwo,

przypominamy, że w dniu 09 marca 2020 r. (poniedziałek)
w godz. 16:30 - 17:30 odbywać się będą indywidualne konsultacje nauczycieli
z Rodzicami w ramach "pierwszego poniedziałku miesiąca".

Serdecznie zapraszamy

Pierwszego marca 1951 roku w więzieniu mokotowskim wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” na czele z jego prezesem – ppłk. Łukaszem Cieplińskim. Na pamiątkę tego tragicznego wydarzenia, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawą z dnia trzeciego lutego 2011 roku, ustanowił dzień Pierwszego Marca – Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

„Ponieważ żyli prawem wilka historia o nich głucho milczy…”. Słowa wiersza Zbigniewa Herberta stały się mottem wystąpienia pana dyrektora Wojciecha Banasiaka, który przypomniał, że niepokorni żołnierze zostali skazani przez rządzących Polską komunistów na podwójną śmierć: fizyczne unicestwienie i tę symboliczną – wymazanie z ludzkiej pamięci. „Większość Niezłomnych nie doczekała wolnej Polski, ale przelewana przez nich krew, ponoszone ofiary nie były daremne. Po kilkudziesięciu latach istnienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej – państwa niesuwerennego, nasze pokolenie może cieszyć się wolnością, żyjąc w niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej. Odkąd Sejm RP ustanowił dzień Pierwszego Marca– Świętem Niezłomnych – czcimy w różny sposób ich pamięć. Rok temu, poświęciliśmy tym najbardziej radykalnym i bezkompromisowym Synom Ojczyzny – XXI Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej  „Głos Ojczyzny”. W tym roku jesteśmy współorganizatorami powiatowych obchodów Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych” – podkreślił pan Dyrektor.

Hołd bohaterom polskiego podziemia złożyli wyjątkowi goście:

 • Pan Tadeusz Woźniak – poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 
 • Radni Powiatu Kutnowskiego,
 • Burmistrzowie, Wójtowie, przewodniczący rad miast i gmin powiatu kutnowskiego oraz ich przedstawiciele,
 • Ks. dr Jerzy Swędrowski– proboszcz parafii pw. Św. Wawrzyńca w Kutnie,
 • Pan st. brygadier Marek Myszkowski – komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  w Kutnie,
 • Przedstawiciele Powiatowej Policji w Kutnie -  pani aspirant sztabowa Edyta Machnik – oficer prasowa oraz pan komisarz Mirosław Liwiński,
 • Pan podpułkownik Paweł Malec – dowódca 92. Batalionu Lekkiej Piechoty
  w Kutnie,
 • Pan Radosław Rojewski – dyrektor Kutnowskiego Domu Kultury,
 • Pani Iwona Kaca – dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Kutnie,
 • Dyrektorzy, nauczyciele oraz młodzież  szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat kutnowski,
  oraz społeczność Zespołu Szkół Nr 3 im. W. Grabskiego.

 

 Informacje Ministerstwa Zdrowia

Czym jest koronawirus?

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.

Jak często występują objawy?

Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane te zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego.

Kto jest najbardziej narażony?

Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane poniżej. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku).

Gdzie do tej pory stwierdzono przypadki zakażenia koronawirusem?

Najwięcej potwierdzonych przypadków zakażenia nowym koronawirusem zarejestrowano w Chinach (99%), głównie w prowincji Hubei. Pozostałe osoby „zawlekły” wirusa do innych krajów Azji, Europy, Oceanii i Ameryki Północnej i zakaziły (np. w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii) kolejne osoby.

 

ZALECENIA

Często myj ręce

Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

ilustracja przedstawiająca jak skutecznie myć ręce

 

Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania

Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby. 

 

Zachowaj bezpieczną odległość

Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.
Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.

 

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.

 

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie tutaj.
Dlaczego? Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy,  koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

 

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin, pamiętaj o stosowaniu podstawowych zasad ochrony podczas kaszlu, kichania oraz higieny rąk i pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

 

Chroń siebie i innych przed zachorowaniem

Podejrzenie zakażenie SARS-Cov-2 jest powiązane:
– z podróżowaniem po obszarze Chin, w którym zgłoszono przypadki zakażenia SARS-Cov-2,
lub
– bliskim kontaktem z kimś, kto podróżował po Chinach i ma objawy ze strony układu oddechowego.

Zachęcamy do zapoznania się informacjami zamieszczanymi  na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego, m.in. z „Komunikatem dla podróżujących”, „Zasadami postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV MEDYCZNE”oraz „Zasadami  postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV W PODRÓŻY LOTNICZEJ ”. 

 

Maseczki

Nie zaleca się używania masek na twarz przez zdrowych ludzi w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2

Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego.  Jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy kichania (patrz wyżej) oraz unikaniem bliskiego kontaktu z innymi ludźmi (co najmniej 1 metr odległości). Światowa Organizacja Zdrowia doradza racjonalne stosowanie maseczek.

Używaj maseczek tylko wtedy, gdy masz objawy ze strony układu oddechowego (kaszel lub kichanie), podejrzewasz u siebie infekcję SARS-Cov-2 przebiegającą z łagodnymi objawami lub opiekujesz się osobą z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2.

Sprzęt ochrony układu oddechowego powinien być oznakowany znakiem CE, który potwierdza, że został prawidłowo zaprojektowany i skonstruowany, wykonany z właściwych materiałów.

W ramach Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego w Zespole Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego w dniach 7 – 21 lutego br. odbyła się  I EDYCJA SZKOLNEGO FESTIWALU -  NASZ JĘZYK OJCZYSTY.  Festiwal obejmował: 

1) Konkurs literacki, którego  przedmiotem było napisanie fraszki, obligatoryjnie zawierającej frazę - NASZ JĘZYK OJCZYSTY. Spośród sześćdziesięciu fraszek jury wyłoniło autorów zwycięskich tekstów:

 • I miejsce – Julia Wiśniewska kl. I TR p
 • I miejsce – Larysa Pietrzak kl. I TL g
 • II miejsce – Hubert Cicherski kl. TL g
 • II miejsce – Karolina Gruszka kl. I TE g
 • III miejsce – Karolina Piekarska kl. I TR p
 • III miejsce – Mikołaj Uchmanowicz kl. I TR p

GRATULUJEMY!

2 ) Konkurs na hasło promujące piękno - JĘZYKA OJCZYSTEGO.                                          
Zwycięzcami tego obszaru festiwalu zostali:

18 lutego  w auli im. prof. W. Szuberta Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2019/2020. Wśród 235 wyróżnionych uczniów liceów i techników z województwa łódzkiego znalazł się także uczeń naszej szkoły- Krystian Kubiak z klasy III TOR.

Krystian z ubiegłym roku szkolnym uzyskał najwyższą średnią ocen 5,31, angażował się także w życie szkoły i aktywnie współpracował z Samorządem Uczniowskim.

Serdecznie gratulujemy tego wyróżnienia i życzymy kolejnych sukcesów.